Top Local Places

GHC projekt

Pristova 8, Dobrna, Slovenia
Local business
advertisement

Description

ad

poplavne študije, hidrološko hidravlične analize, geotehnika, statika, projektiranje cest    
Skupna vizija, strokovnost in širok spekter znanj je le nekaj kapljic v morje, ki so privedle do ustanovitve podjetja.
Svoje znanje združujemo v celovito enoto, ki ponuja strokovno svetovanje s področja gradbenih konstrukcij, geotehnike, hidrotehnike, kot tudi prometne infrastrukture. Ukvarjamo se tako z manjšimi projekti, kot tudi s projekti neomejene razsežnosti. Pri prvih gre predvsem za projektiranja lokalnih cest, razne izračune nadstreškov, izdelave raznih geotehničnih poročil s predlogom temeljenja za manjše objekte in izdelave poplavnih analiz za enodružinske hiše. Pri večjih projektih se ukvarjamo s projektiranjem državnih cest, izračunavanjem mostov, sanacijami plazov in izdelavo poplavnih analiz za celotna naselja.
Poseben izziv nam predstavlja statika in tako smo s tega področja sodelovali že več kot pri 50-tih različnih projektih, vključno z mostovi, stanovanjskimi in športnimi objekti. Izkušnje z geotehnike smo pridobivali predvsem s sanacijami plazov, s pripravo geotehničnih poročil za objekte s predlogi temeljenja, varovanja gradbenih jam in dimenzioniranja voziščnih konstrukcij.
Posebna dimenzija našega podjetja so tudi poplavne analize z določevanjem razredov poplavne ogroženosti, dimenzioniranjem prepustov in mostnih odprtin, kar nam daje visoko konkurenčnost na področju hidrotehnike.
Na naše projektante smo izredno ponosni, saj po svoji strokovnosti sodijo v sam vrh. O slednjem se prepričajte sami.»Vse je nepredvidljivo in hkrati točno določeno.«

Recommended Before and After transformation