Top Local Places

EKO Anhovo in dolina Soče

Srebrničeva ulica 18, Deskle, Slovenia
Non-Governmental Organization (NGO)
advertisement

Description

advertisement

Spodbujanje dejavnosti in tako prispevati k razvoju naravovarstva in okoljevarstva v Republiki Sloveniji.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Eko krog

Lafarge opazil, da je petrolkoks za Salonit Anhovo popolnoma normalno neškodljivo gorivo, ki ga ARSO dovoljuje v uporabo v IPPC dovoljenju. https://www.facebook.com/ekokrog/photos/a.335780083127229.74116.143453395693233/1057437734294790/?type=3&theater

Eko krog
facebook.com

Photos from EKO Anhovo in dolina Soče's post

6.7.2015 smo prijavili iztekanje neznane bele sluzi v Sočo. Danes, 25.3.2016, smo ponovno poslikali iztekanje te snovi v Sočo. Salonit je dne 21.7.2015 med drugim na njihovi spletni strani zapisal: "Dodatno so vzorce odvzeli tudi iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano iz Nove Gorice - njihove ugotovitve pričakujemo do konca avgusta." Objave rezultatov na njihovi spletni strani nismo zasledili, vi pa tudi nikar nikomur ne kvarite praznikov, le opazujte.

Photos from EKO Anhovo in dolina Soče's post
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Photos from EKO Anhovo in dolina Soče's post

Predstavitev Društva EKO Anhovo in dolina Soče na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor; 10. februar 2016; zapisnik https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=774252BE51C851A5C1257F6100524825

Photos from EKO Anhovo in dolina Soče's post
facebook.com

Timeline Photos

https://www.facebook.com/zdruzenalevica/photos/a.288341194657780.1073741830.285304408294792/630889880402908/?type=3&theater Onesnaževanje zraka – grožnja za zdravje ljudi, Klub Pritličje, Mestni trg 2, 3. marec 2016 ob 19h Zrak v slovenskih krajih je onesnažen. Predvsem koncentracije prašnih delcev in ozona dosegajo vrednosti, ki resno škodujejo zdravju ljudi. Kljub napovedanim ukrepom države in občin se položaj bistveno ne izboljšuje. O tem, kako resen je problem, kaj so njegovi vzroki in kaj storiti, se bomo pogovarjali z strokovnjakoma in okoljevarstvenikoma dr. Matejem Ogrinom in Barbaro Kvac ter s poslancem Združene levice dr. Francom Trčkom, ki bo predstavil pobudo za sklic matičnega odbora Državnega zbora o tej problematiki. Tribuno v organizaciji ljubljanskega odbora IDS bo vodil dr. Luka Omladič.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Salonit v zadnjem času zelo velikodušno obdaruje krajane Občine Kanal ob Soči. Namesto poslovnih daril bo letos sredstva namenil šolskima skladoma OŠ Deskle in Kanal, finančno je podprl Twirling v Desklah, velikodušno daje sredstva odbojkarjem, s podarjenim televizorjem in projektorjem se želi prikupiti Društvu upokojencev Kanal … http://www.ekoanhovo.org/drustvo/v-salonitu-postajajo-zelo-radodarni/

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

V društvu EKO Anhovo in dolina Soče opozarjamo, da vlada spreminja še druge stvari, ki so za nas nesprejemljive. Poslej naj bi bilo možno IPPC okoljevarstvena dovoljenja dobiti za trajno, novela naj ne bi opredeljevala škodljivih izpustov v zrak, javnost naj bi bila iz obravnav projektov, ki lahko onesnažijo okolje, izključena.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Kdo zastopa naše interese? "Zaposleni v družbi Salonit Anhovo so predstavili trenutno poslovanje podjetja in načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2015-2019. Ta bodo cementarni omogočila nadgradnjo obstoječe tehnologije, zmanjšanje vplivov na okolje in dolgoročno konkurenčnost na trgu ter s tem obstoj." je neznani avtor napisal v članku, ki je bil objavljen v občinskem časopisu Most št.45 september 2015. Predpostavljamo, da glede na načrtovano investicijo v linijo za kurjenje 3D energentov, pogojujejo obstoj cementarne s kurjenjem odpadkov. V februarju 2015 je v Salonitu Anhovo potekalo delovno srečanje članov sveta KS Kanal in KS Anhovo-Deskle. Na pobudo podžupana Občine Kanal ob Soči Marka Bucika je bil na tem srečanju sprejet sklep o oblikovanju delovne skupine krajevnih skupnosti in družbe Salonit Anhovo. Temeljni namen delovne skupine je, da se posvetuje o temah, ki so pomembne za skupnost, vključujejo pa tudi dejavnost cementarne. Med njimi so vplivi na okolje, zdravje krajanov ter priprava skupnih predlogov za obravnavo na občini. Skupnost torej v delovni skupini zastopajo: Ivan Križnič, predstavnik KS Kanal Janez Medvešček, predstavnik KS Kanal Bojan Stanič, predstavnik KS Anhovo-Deskle Klara Medvešček, predstavnica KS Anhovo-Deskle Marko Bucik, predstavnik Občine Kanal ob Soči dr. Tanja Ljubič Mlakar, predstavnica družbe Salonit Anhovo Klemen Stanič, predstavnik družbe Salonit Anhovo Peter Korenjak, predstavnik družbe Salonit Anhovo Vsi, ki jih zanima kako so naši interesi zastopani v delovni skupini s strani NAŠIH predstavnikov, so zapisniki na spodnji povezavi, žal samo trije, čeprav so po navedbah članka bili sestanki štirje ali pa jih osebno povprašate o tem kako zastopajo NAS in NAŠA stališča. http://www.salonit.si/okoljski_podatki/zapisniki_delovne_skupine/

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

PROVOKACIJA ALI NEZNANJE? Dne, 8. 9. 2015, smo prejeli pismo občana občine Kanal ob Soči, v katerem je pohvalil društvo EKO Anhovo in dolina Soče in zapisal, da v zadnjem času opaža precej manj izpadov filtrov v Salonitu, za kar je po njegovem mnenju zaslužno ravno naše društvo, ki je Salonit prisililo k večji skrbi za okolje in posledično tudi manjšemu onesnaževanju. Naslednji dan, 9. 9. 2015, ob 10.42 uri pa smo bili stanovalci v bližini Salonita ponovno priča močnemu izpadu filtrov, ki je trajal kar nekaj minut. Sprašujemo se, ali se odgovorni v Salonitu norčujejo iz nas in nas na tak način »šolajo«, ali pa dejansko sploh ne obvladujejo proizvodnega procesa? Skrbi nas, kakšno bo stanje v dolini, če se zares izpelje načrtovana investicija, ki bo Salonitu poleg vseh drugih odpadkov omogočila tudi kurjenje 3D odpadkov, med katerimi bodo nevarni komunalni odpadki? Kakšna katastrofa nas čaka ob takšnih napakah - provokacijah?

Timeline Photos
facebook.com

Eko krog

Čeprav to še ni dokončna zmaga, je pa zelo velik uspeh EKO-KROGA, dokaz da se da z dolgoletnim, predanim in tudi mukotrpnim delom zelo veliko doseči.Lahko so za zgled in spodbudo vsem, ki se borimo za podobne cilje.Čestitamo!!

Eko krog
facebook.com

Photos from EKO Anhovo in dolina Soče's post

Za Salonit je g. Egon Krpan vzel dva vzorca v plastenke Radenske 0,5l, ki jih je predhodno izplaknil malo pred iztekom neznane tekočine v Sočo. G. Klemen Stanič je povedal, da gre verjetno za apno zaradi hidriranega betona s katerim so zalili azbest, ki se je leta odlagal na teji lokaciji. Tudi gasilci so odvzeli vzorec, ki ga bodo poslali na analizo. Obljubili so, da nas bodo obveščali o poteku postopka. Žalosti nas dejstvo, da nekateri ogromno naredijo za turizem v občini Kanal, potem pa nas prav turisti obveščajo o takšnih iztokih. Očitno smo postali klicni center za vse tiste, ki si sami ne upajo poklicat pristojno službo. EKO Anhovo in dolina Soče se zavezuje, da bo vse takšne prijave posredovala pristojnim službam, spremljala potek postopkov in javnost sproti obveščala o izsledkih.

Photos from EKO Anhovo in dolina Soče's post
facebook.com