Top Local Places

Gold Hunter SLO

Mladinska ulica 15, Brezice, Slovenia
Shopping & Retail
advertisement

Description

ad

Pridružite se nam in pretvorite svoje korake in porabo v bogastvo  v zlatu!
           www.gold-hunter.info/hegrad Gold Hunter aplikacija je enostavna, družabna, edukativna in prinaša FINANČNO KORIST!
Dovolj je da prevzamete brezplačno mobilno aplikacijo in lahko takoj sodelujete v programih nagrajevanja in zbiranja točk.
To je zelo enostavno in zabavno
1. prevzamete aplikacijo
2. Na aplikaciji naredite svoj uporabniški račun
3. vstopite v aplikacijo in pod Gold Price prognozirate ceno zlata (mogoče vsaki mesec do 20. u mesecu) in tako zbirate točke
4. vsak teden odgovorite na eno vprašanje ki Vam pride na mobitel in zbirate dodatne točke
•   Vsak mesec zmagovalec napovedovanja cene  zlata osvaja 1 gram zlata na kartici
•   Zbirajo se točke in kreira lista igralcev z  največjim številom točk ter zmagovalec letnega tekmovanja.
•   Neodvisno od tekmovanja za osvajanje zlata točke menjate za dodatne popuste ob nakupih na www.shop-workgold.com kjer se kmalu začenja prodaja različnih izdelkov in storitev
Aplikacijo lahko prevzamete popolnoma brezplačno na:
GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igm.goldhunter&hl=en
APP STORE:
https://itunes.apple.com/us/app/ghunter/id1119483643?l=hr&ls=1&mt=8

Spremljajte nas ker se projekt razvija  in kmalu bo veliko novosti
https://www.facebook.com/Gold-Hunter-SLO-1766863030210158/


RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Platforma Gold Hunter Izkoristite vse prednosti projektov Gold Hunter in shop-workgold.com Registrirajte se na platformo www.gold-hunter.info To je platforma kjer je celoten marketing, vsi vaši računi za zlato, napovedovanje cene zlata, produkt “zlata rezerva” in še več…, Vpišete iste login podatke ki jih imate za aplikacijo (e-mail, uporabniško ime) in kodo (ki ste jo dobili s registracijo na mobilno aplikaciji, in priporočitelj hegrad Z istimi login podatki se lahko registrirate tudi na https://shop-workgold.com, kjer z nakupi tudi ustvarjate premoženje v čistem zlatu. Pridružite se nam in pretvorite svoje korake in porabo v bogastvo v zlatu!

facebook.com

Gold Hunter aplikacija je enostavna, družabna, edukativna in prinaša FINANČNO KORIST! Dovolj je da prevzamete brezplačno mobilno aplikacijo in lahko takoj sodelujete v programih nagrajevanja in zbiranja točk. To je zelo enostavno in zabavno 1. prevzamete aplikacijo 2. Na aplikaciji naredite svoj uporabniški račun 3. vstopite v aplikacijo in pod Gold Price napovedujete ceno zlata (mogoče vsaki mesec do 20. u mesecu) in tako zbirate točke 4. vsak teden odgovorite na eno vprašanje ki Vam pride na mobitel in zbirate dodatne točke • Vsak mesec zmagovalec napovedovanja cene zlata osvaja 1 gram zlata na kartici • Zbirajo se točke in kreira lista igralcev z največjim številom točk za letne nagrade. • Neodvisno od tekmovanja za osvajanje zlata točke menjate za dodatne popuste ob nakupih na www.shop-workgold.com kjer se kmalu začenja prodaja različnih izdelkov in storitev Aplikacijo lahko prevzamete popolnoma brezplačno na: GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igm.goldhunter&hl=en APP STORE: https://itunes.apple.com/us/app/ghunter/id1119483643?l=hr&ls=1&mt=8 Spremljajte nas ker se projekt razvija u treh fazah in kmalu bo veliko novosti!

facebook.com

Gold Hunter aplikacija je enostavna, družabna, edukativna in prinaša FINANČNO KORIST! Dovolj je da prevzamete brezplačno mobilno aplikacijo in lahko takoj sodelujete v programih nagrajevanja in zbiranja točk. To je zelo enostavno in zabavno 1. prevzamete aplikacijo 2. Na aplikaciji naredite svoj uporabniški račun 3. vstopite v aplikacijo in pod Gold Price prognozirate ceno zlata (mogoče vsaki mesec do 20. u mesecu) in tako zbirate točke 4. vsak teden odgovorite na eno vprašanje ki Vam pride na mobitel in zbirate dodatne točke • Vsak mesec zmagovalec napovedovanja cene zlata osvaja 1 gram zlata na kartici • Zbirajo se točke in kreira lista igralcev z največjim številom točk ter zmagovalec letnega tekmovanja osvaja 1.000 evrov, drugi na listi 500 evrov in tretji na listi 250 evrov v protivrednost v čistem zlatu • Neodvisno od tekmovanja za osvajanje zlata točke menjate za dodatne popuste ob nakupih na www.shop-workgold.com kjer se kmalu začenja prodaja različnih izdelkov in storitev Aplikacijo lahko prevzamete popolnoma brezplačno na: GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igm.goldhunter&hl=en APP STORE: https://itunes.apple.com/us/app/ghunter/id1119483643?l=hr&ls=1&mt=8 Spremljajte nas na facebooku ker se projekt razvija u treh fazah in kmalu bo veliko novosti https://www.facebook.com/Gold-Hunter-SLO-1766863030210158/

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Danes se končuje tedenski kviz, jutri je novi :)

facebook.com

Gold Hunter SLO

Gold Hunter SLO
facebook.com

Timeline Photos

PRAVILA KVIZA Pravila kviza „ Gold Hunter vprašalnica“ Člen 1 _ Podjetje in sedež prireditelja Prireditelj kviza „Gold Hunter vprašalnica“ je GR Center d.o.o., mat.štev: 6809413000, davčna številka: 19234511, 8250 BREŽICE, Kettejeva ulica 1 (naprej: Prireditelj) Člen 2. – Naziv kviza, čas in mesto izvajanja Naziv kviza je „Gold Hunter vprašalnica“. Kviz traja v času od 25.10.2016. do 24.10.2017. Kviz se odvija preko mobilne aplikacije „Gold Hunter“, a redno stanje točk in svoje točke, vsakdo lahko spremlja znotraj svojega uporabniškega računa na spletni strani www.gold-hunter.info. Uporabnik aplikacije „Gold Hunter“ je vsaki posameznik ki je na svoj mobitel prevzel brezplačno mobilno aplikacijo „Gold Hunter“, ter znotraj nje odprl svoj uporabniški račun (naprej: uporabnik Gold Hunterja). Udeleženec je posameznik ki želi sodelovati v kvizu (naprej: udeleženec). Nagrajeni udeleženec je tisti ki je zbral ustrezno število točki n se nahaja na listi na poziciji kateri pripada nagrada (naprej: nagrajenec) Člen 3. – Namen izvajanja kviza Namen kviza je edukacija udeležencev na zabaven način s področjem finančne pismenosti in naložb v plemenite kovine s poudarkom na zlato, ter promocija izdelkov v zlatu, spletne shop platforme www.shop-workgold.com, ter vseh prodajalcev ki sodelujejo v promocijskih prodajah na platformi. Člen 4. – Pogoji za sodelovanje Za sodelovanje v kvizu je potrebno da udeleženec: • Prevzame mobilno aplikacijo »Gold Hunter« preko Google Play ali App Store, ter znotraj aplikacije ustvari svoj uporabniški račun • Da se s KODNO številko, katero dobi znotraj mobilne aplikacije »Gold Hunter« registrira na spletni strani www.gold-hunter.info. S sodelovanjem v kvizu uporabniki sprejemajo pogoje sodelovanja. Z udeležencem se smatra vsaki uporabnik, potem ko ja dal odgovor na postavljeno vprašanje. Člen 5. – Zbiranje točk in razglasitev zmagovalca Gold Hunter vprašalnica je interaktivni kviz. Udeleženci bodo vsak torek do 12:00 ure, s pričetkom od 25.10.2016. prejeli na svoj mobitel znotraj aplikacije Gold Hunter eno vprašanje na katero bodo odgovorili z Da ali NE. Vsako vprašanje po odprtju ima časovno omejitev 20 sekund in v tem času se mora odgovoriti. Vsaka sekunda, v kolikor se točno odgovori na vprašanje, šteje 50 točk, ter zaradi tega več točk dobi tisti ki točno odgovori v čim krajšem času. V kolikor je odgovor netočen to niče ne šteje, ni pozitivnih niti negativnih točk. Na vprašanje se lahko odgovori le enkrat. Potem ko udeleženec odigra vprašalnico, prikaže se njegov rezultat in pojasnilo vprašanja, ter kratek nasvet vezan na vprašanje. Točni odgovori in nasveti izključno so stališče prireditelja, kateri je ustvaril le te, ter se odgovori kot takšni smatrajo za točne. Nasveti ne predstavljajo naložbeno (investicijsko) svetovanje, niti se na bilo kateri način ne morejo smatrati kot priporočilo ali nagovor za nakup bilo katerega finančnega instrumenta. Potem ko udeleženec odigra vprašalnico, njegov rezultat se pripiše dotlej zbranim točkam iz napovedovanja cene zlata in prejšnjih odgovorov iz vprašalnice. Tako pripisane točke ustvarijo novo stanje točk za listo rezultatov, ki se lahko spremlja znotraj uporabniškega računa na www.gold-hunter.info pod MARKET→TOP PREDICT, na temelju katere se pridobivajo mesečne n letne nagrade iz sklada nagrad. Zmagovalec meseca je udeleženec ki na zadnji dan meseca ob 23:59 uri tega dneva skupaj največ točk, ter se na lestvici rezultatov pod TOP PREDICT nahaja na prvem mestu. Letni zmagovalci so tisti kateri dne 24.10.2017. ob 23:59 uri imajo največ točk ter se na lestvici rezultatov pod TOP PREDICT nahajajo na prvem, drugem in tretjem mestu. Točke iz kviza se bodo lahko menjale za popuste ob nakupih na spletni shop platformi www.shop-workgold.com pod POSEBNA PONUDBA, ampak ta poraba točk nima nobenega vpliva na lestvico pod TOP PREDICT in se le te ne odbijajo za tekmovanje v kvizu. Člen 6. Sklad nagrad Mesečna nagrada je kartica od 1 gram zlata katero dobiva udeleženec z največ toč tega meseca, a letne nagrade so 1.000 evrov za prvo, 500 evrov za drugo in 250 evrov za tretje mesto in se v tej protivrednosti dobivajo v produktu varčevanja v zlatu »Zlata rezerva«. Nagrade se dobivajo v roku 30 dni od osvajanja le teh in se ne morejo zamenjati za denar, niti zahtevati bilo kakšno drugo finančno vračilo po bilo kateri osnovi. Dobitniki nimajo pravico zahtevati drugačne nagrade od teh katere so določene s temi pravili. Člen 7. – Objava rezultata Rezultat kviza objavlja se znotraj aplikacije Gold Hunter, a lestvica s top 10 po točkah znotraj uporabniškega računa na www.gold-hunter.info , ter bodo objavljeni tudi na Facebook strani: https://www.facebook.com/Goldwalking/ Člen 8. - Način spoznavanja udeležencev s pravili Način sodelovanja v Kvizu objavlja se n spletnih straneh www.gold-hunter.info www.gold-hunter.info/marketing/GoldHunter in na https://www.facebook.com/Goldwalking/ Organizator si pridržuje pravico spremembe teh pravil, v kolikor bodo to zahtevali vzroki tehnične ali komercialne narave, ali vzroki na straneh javnosti. O vseh spremembah in novostih glede kviza bo organizator udeležence obveščal z objavami na zgoraj navedenih straneh. Člen 9. - Reševanje sporov U slučaju spora med prirediteljem in udeležencem določa se pristojnost sodišča po sedežu prireditelja. Člen 10. – Možnost prekinitve Kviza Kviz se lahko prekine edino v primeru višje sile. V Brežicah, 19.10.2016. GR Center d.o.o.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

PREVZEMITE SVOJ GOLD HUNTER! Gold Hunter aplikacija je enostavna, družabna, edukativna in prinaša FINANČNO KORIST! Dovolj je da prevzamete brezplačno mobilno aplikacijo in lahko takoj sodelujete v programih nagrajevanja in zbiranja točk. To je zelo enostavno in zabavno 1. prevzamete aplikacijo 2. Na aplikaciji naredite svoj uporabniški račun 3. vstopite v aplikacijo in pod Gold Price napovedujete ceno zlata (mogoče vsaki mesec do 20. v mesecu) in tako zbirate točke 4. vsak teden odgovorite na eno vprašanje katero Vam pride na mobitel in zbirate dodatne točke 5. S KODNO številko, katero dobite znotraj mobilne aplikacije »Gold Hunter« registriratejte se na spletni strani www.gold-hunter.info , kako bi v celoti izkoristili vse ugodnosti. Pod priporočitelj lahko vpišete: hegrad • Vsak mesec zmagovalec napovedovanja cene zlata osvaja 1 gram zlata na kartici • Zbirajo se točke in kreira lista igralcev z največjim številom točk ter zmagovalec letnega tekmovanja osvaja 1.000 evrov, drugi na listi 500 evrov in tretji na listi 250 evrov v protivrednost v čistem zlatu • Neodvisno od tekmovanja za osvajanje zlata točke menjate za dodatne popuste ob nakupih na www.shop-workgold.com kjer se kmalu začenja prodaja različnih izdelkov in storitev Aplikacijo lahko prevzamete popolnoma brezplačno na: GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igm.goldhunter&hl=en APP STORE: https://itunes.apple.com/us/app/ghunter/id1119483643?l=hr&ls=1&mt=8 Spremljajte nas na facebooku ker se projekt razvija u treh fazah in bo kmalu veliko novosti! https://www.facebook.com/Gold-Hunter-SLO-1766863030210158/

Timeline Photos
facebook.com

Not Found

Prevzemimo Gold Hunter, igrajmo se, zbirajmo točke in zamenjajmo za fizično zlato! Še niste prevzeli Vašo brezplačno aplikacijo? Lahko to naredite takoj na: GOOGLE PLAY (Gold Hunter): https://play.google.com/store/apps/details… APP STORE (GHunter): https://itunes.apple.com/us/app/ghunter/id1119483643…

facebook.com

Gold Hunter SLO's cover photo

Gold Hunter SLO's cover photo
facebook.com

Gold Hunter SLO

Gold Hunter SLO
facebook.com

Recommended Before and After transformation