Top Local Places

Vinje kommune

Vinjevegen 192, Vinje, Norway
Government Organization

Description

ad

Velkomen til Vinje kommune.Her kjem informasjon om stort og smått som skjer hjå oss. Me set pris på innlegg og spørsmål.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Meld deg og ditt lag på til Tenestetorget.

facebook.com

facebook.com

Flyforbodssone i samband med rehabilitering av Songa og Trolldalen dammar.

facebook.com

Nå er det tid for å søkje om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

facebook.com

Frå i dag av kan du førehandsrøyste

facebook.com

Det pågår stadig nydyrking i Vinje - her frå eit fint stykke på Kvåmmi i Raulandsgrend som no er klårt for å bli sådd. Men det blir plukka mykje stein

facebook.com

facebook.com

Hugs å hente tildelt kort til storviltjakt på Berunuten - utlevering på Tenestetorget 10. og 11. august.

facebook.com

Det er att 40 festivalpass. Det er ledig enkeltbillettar til fredagskvelden og laurdagskvelden. For sundag så gjeld bare festivalpass. Det er lurt å tinge seg billett no om du vil vera med på denne hendinga.

facebook.com

Bruk av luftfartøy i samband med storviltjakt.

facebook.com

Ny lokal forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag.

facebook.com

Quiz