Top Local Places

Varanger museum

Grensen 1, Vadsø, Norway
History Museum

Description

ad

Varanger museum har avdelinger i Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Varanger museum samlet er et museum for grensekontakt og innvandring. Varanger museum IKS er en konsolidert museumsenhet  med avdelinger i Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Museet har vært konsolidert siden 2006 og det er et interkommunalt selskap som eies av de tre kommunene Vardø, Vadsø og Sør-Varanger. Museet har 20 fast ansatte i tillegg til prosjektarbeidere.

Varanger museum samlet er et museum for grensekontakt og innvandring. Den utvidete enheten arbeider med utvikling av felles mål, planer og felles faglige prosjekter. Avdelingene skal fremdeles ha kontakt med sitt lokalsamfunn, og det er viktig å bevare det lokale engasjement.

Museet har til sammen 57 bygninger med smått og stort. I tillegg tar vi oss av vedlikehold av flere kommunale bygninger.

Varanger museum vil være et kunnskapssenter for grensehistorie, pomorhistorie, kvenhistorie og områdets generelle lokalhistorie. Vi ønsker å gi en opplevelse av Varangers og Nordområdenes gamle og nære historie, kultur og natur.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Varanger museum får gode karakterer for forskningsinnsatsen i 2016.

facebook.com

facebook.com

Julekalender 24. desember: Restaurering av museets bygninger Varanger museum har i løpet av året igangsatt restaurering av handelshuset Esbensengården på Sletten i Vadsø, Strand Skoleinternat i Pasvik og Brodtkorbsjåene i sentrum av Vardø. Store deler av Varanger har et gammelt preg og er det eneste området i Finnmark som ikke ble systematisk brent under 2. verdenskrig. Bygninger og kulturlandskap har derfor stor nasjonal verdi. Esbensengården er bygget opp i flere omganger fra midten av 1800-tallet av kjøpmann Rasmus Galberg Esbensen (1827-1914). Våningshuset ble reist i empirestil, som var vanlig i kjøpmanns- og embetsmannsmiljøet langs store deler av kysten på den tid. De siste årene har taket på hovedhuset vært plaget med lekkasje og det utføres nå en antikvarisk restaurering av taket. Videre er det gjennomført vedlikeholdsarbeid på Strand Skoleinternat i Pasvik. Kirkegårdsgjerdet er reparert, malt og satt opp. Begge trappene på husets forside har fått nye vanger og det skiftes ut med ny material der det har vært råte/maurangrep. Brodtkorbsjåene i Vardø er bygget opp i løpet av 1800–tallet og er en viktig del av byen og kystfinnmarks fiskerihistorie hvor Pomorhandelen var sentral. I høst ble hele taket på Storsjåen restaurert. Gammel takpapp ble fjernet, råteskadet taktro skiftet ut og taket ble dekket igjen med to lag papp. I tillegg ble det montert takrenner med avløp. Foto: Tove Kristiansen, Andreas Haukenes og Annik Kristiansen/Varanger museum

facebook.com

Julekalender 23. desember: Planer om nytt museum i Vadsø Vadsø museum - Ruija kvenmuseum arbeider med realisering av museum for den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner. I mer enn 20 år har museet ventet på nye museumslokaler. Høsten 2015 overtok museet den tidligere NRK-bygningen, som må bygges om for å sikre at bygget kan brukes som museum. I samspill med museets øvrige anlegg i byen, skal bygningen bli en ny arena for formidling og opplevelse. Ikke minst skal museet ivareta sine forpliktelser ved å ha gode magasinforhold for museets samlinger, og tilrettelegge for basisutstilling. Forutsatt tilfredsstillende finansiering er nytt museum i Vadsø å forvente nyåpnet i 2021. En søknad om statlig finansering vil bli oversendt departementet i februar/mars 2018. Uten statlig og regional støtte er realiseringen av et museum for en nasjonal minoritet umulig. Foto: LPO og Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

facebook.com

Julekalender 22. desember: Norsk-russisk museumsnettverk Varanger museum deltar i det norsk-russiske museumsnettverket. Her er deltakere fra museer i nordområder fra Nordland, Tromsø og Finnmark i tillegg til nordlige del av Russland. I august var nettverket i Arkhangelsk og på Solovkiklosteret i Kvitsjøen. Foto: Camilla Carlsen, Ole Martin Lislevand og Tove Kristiansen/Varanger museum

facebook.com

Julekalender 21. desember: Foto på gamlemåten Rett før skoleferien var fjerde trinn ved Kirkenes skole på fotokurs på Grenselandmuseet. De tok bilde med bokskamera på «gamlemåten», og fremkalte det selv i et mørkerom rigget til for anledningen. Dette var en del av museets Ellisif Wessel-prosjekt som også resulterte i byutstillingen "Ellisif Wessel- 150 år" som sto ferdig i Kirkenes sentrum i fjor sommer. Trinnet har tidligere gjennomført undervisningsopplegg i regi av museet om Ellisif som fotograf, jobbet videre med temaet i skolen og brukt byutstillinga aktivt. Fotograferingen ble en fin og supplerende avslutning på dette arbeidet. Sør-Varanger kommune ga økonomisk støtte. Fotokurset ble gjennomført som et samarbeid mellom Varanger museums avdelinger i Kirkenes og Vadsø. Foto: Monica Milch Gebhardt/ Varanger museum

facebook.com

Julekalender 20. desember: Guidete turer i Vadsø og omegn Vadsø museum - Ruija kvenmuseum tilbyr formidling av lokalhistorie, og startet igjen dette året med guidete turer utenomhus. På forespørsel skreddersyr vi kulturopplevelser til grupper som ønsker å lære mer om byens og områdets spennende historie. En guidet tur kan også kombineres med utleie av museets lokaler for lukket selskap, eller varm toddy rundt bålet i gapahuken i kulturparken på Vadsøya. Ta kontakt med museet for tilbud eller mer informasjon. Foto: Monica Milch Gebhardt, Kathriina Pedersen og Susanne Wasa Hagen/Varanger museum

facebook.com

Julekalender 19. desember: Formidling av Steilneset Steilneset Minnested er en av Vardø sine best besøkte attraksjoner fordi det har en unik sammensetning av kunst, arkitektur og lokal historie. Varanger museum har trolldomsprosessene som ansvarsområde, og utviklet i perioden 2012-2015 et undervisningsopplegg rundt Steilneset minnested og trolldomsprosessene i Finnmark. Dette har vært et veldig viktig og relevant arbeid for museet, og skolene er våre største støttespillere i formidlingsopplegget ”Gundells reise”. Det er viktig for oss å nå ut til skolene i Varangerområdet som vår primære målgruppe med undervisningsopplegget, som en god del av Vardøs ungdommer allerede har fått delta på. Gundells reise er bygget på skolens kompetansemål innen samfunnsfag, norsk, religion, livssyn og etikk samt kunst- og håndverk. Museet skal være et supplement til skolens kunnskapsformidling om elevenes lokalhistorie. Foto: Knut Stenhaug/Varanger museum og Knut Åserud

facebook.com

Julekalender 18. desember: Formidling om Kåre Kivijärvi Vadsø museum - Ruija kvenmuseum mottok tre fotografier av Kivijärvi, donert av Per Nærbø. I den forbindelse utarbeidet museet et formidlingsopplegg om fotografen og foto som uttrykksform. Gjennom formidlingen fikk både lærere og elever på 6.trinn i kommunen stifte bedre bekjentskap med en av Norges mest kjente kunstfotografer og konseptet analog fotografering. Analog fotografering er i dag helt ukjent for de fleste, men går ut på at lyset avtegnes på en følsom overflaten. Ordet fotografi er gresk og betyr «å tegne med lyset». På museet fikk elevene få låne hvert sitt fotografiapparat som var en lystett boks med ett lysfølsomt fotopapir inne i boksen. Kameraboksene var gjenbruk av kaffe-, te-, hermetikk- og andre runde bokser. Etter at elevene hadde tatt et selvkomponert bilde ute i museets omgivelser, skulle de selv fremkalle bildet til et svart/hvitt fotografi i mørkerom. Fotografiene ble utstilt i Store Studio sammen med museets tre fotografier av Kåre Kivijärvi, og fremvist under markeringen av Kvenfolkets dag. Elevene fikk etter utstillingsperioden sitt eget fotografi til odel og eie. Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

facebook.com

Julekalender 17. desember: Vandreutstilling om Ellisif Wessel Ellisif Wessel (1866-1949) kom til Kirkenes i Sør-Varanger i 1886. Det var stor fattigdom i distriktet og sammen med sin mann distriktslege Andreas B. Wessel, viste hun sterkt engasjement for de svakerestilte i samfunnet der Norges ytterkant møter Finland og Russland. Ellisif Wessel var revolusjonær, og skrev dikt og flammende avisinnlegg som støttet arbeiderklassen. Hun var en selvlært fotograf, og bildene hennes viser distriktets flerkulturelle historie og et grenseland i brytningstid. Vandreutstillingen «Ellisif Wessel-liv og virke i grenseland» er produsert av Varanger museum og basert på en utstilling som ble laget i byrommet i forbindelse med markering av Wessels 150-årsjubileum. Bildene er hentet fra fotoalbum ved Grenselandmuseet samlinger som Wessel lagde til familie og venner. Satt sammen med tekst om Wessels liv og virke, gir utstillingen et innblikk i Sør-Varangers historie ved overgangen til det 20. århundre. Fotosamlingen etter Wessel er en nasjonal skatt med stor kulturhistorisk verdi, ettersom det finnes få billedsamlinger igjen i Finnmark fra tiden før 2.verdenskrig. Vandreutstillingen har turnert siden mars 2017. Utstillingen består av bilder, og tekster på norsk, russisk og engelsk. Interesserte kan kontakte glm@varangermuseum.no for mer informasjon. Foto: 8. mars komiteen/Varanger museum, Murmansk museum og Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

facebook.com

Julekalender 16. desember: Nytt skjulested for partisanere oppdaget Varanger museum har partisanhistorien som et av sine ansvarsområder, det vil si at gjenstander og nye funn er viktig for museets formidling av historien og et sentralt verktøy for bruk i utstillinger og undervisningsopplegg. I høst ble enda et skjulested oppdaget av Harald Sunde i Gallok, Sør-Varanger. Sunde viste funnstedet til ansatte ved Varanger museum for å samle inn gjenstander og dokumentere plasseringen. På fjellet i Gallok lå tre agenter i skjul noen måneder i 1943. Partisanene, deres familier og menneskene rundt dem, gjennomgikk forferdelige prøvelser i sin motstand mot den tyske okkupasjonsmakten. Historiene til norske partisanere er veldig underkommunisert og Varanger museum arbeider med å løfte partisanhistorien opp på et nasjonalt og internasjonalt nivå gjennom et prosjekt finansiert av Forsvarsdepartementet. Målet er å etablere et nasjonalt senter for minnekultur og traumer forankret i partisanhistorien. I den anledning arrangerer Varanger museum et seminar med internasjonale og nasjonale eksperter med minnekultur og krigshistorie som fagfelt i mars 2018. Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

facebook.com

Julekalender 15. desember: Guidetjeneste på Festningen i Vardø Varanger museum har mange besøkssteder i Varanger og de to siste årene har museet utvidet med ansvar for guidetjenester på Vardøhus festning gjennom samarbeid med Vardøhus Festnings Venner. Festningshistorien i Vardø går tilbake til 1300–tallet da den første festningen ble etablert for å ivareta norsk overhøyhet og verne befolkningen mot plyndringstokter. Dagens festning ble oppført i 1730–årene for å motstå russisk aggresjon, og utformet som en åttekantet stjerne med lave, steinkledde jordvoller. Innenfor murene er det 9 særpregede bygninger, samt utstillinger. I 1739 stod Vardøhus festning ferdig og ble overlevert den første kommandant, Carl von Passow. Museet har sommerverter på festningen i sommermånedene og utenom sommersesongen guider museet ved henvendelse. Foto: Vardøhus festning

facebook.com

Quiz

NEAR Varanger museum