Top Local Places

Nome videregående avdeling Søve

Søvevegen 8, Ulefoss, Norway
High School

Description

ad

Nome vgs avd Søve Kantine:
http://on.fb.me/11NENhp

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Tre dagar med jakt, fiske og friluftsliv Eg går på Nome VGs. Avdeling Søve, Skogbruk med jakt, fiske og friluftsliv. Eg skal fortelje om tre fine dagar med mykje fordjuping innanfor jakt, fiske og friluftsliv. Måndag 8. januar Denne dagen var me ute og pilka på isen. Utstyret me bruka var isbor, pilkestikke, maggot og kvar vårast stol. I tillegg hadde alle kvar sine is piggar, for sikkerheits skuld. Sjølv om me visste at isen var meir enn tjukk nok. Det fyrste me gjorde når me hadde kome fram til vatnet var å bære diverse utstyr ut. Ved, pilkeutstyr og bål panne. Deretter sørga me for god fyr på bålet, før me sette i gang med å bore hol. Så var det bare å setja på moggoten og byrje å pilke. Været var fint og me satt og kosa oss i sola. Tida gjekk utan å få fisk. Nokre napp var det innimellom, det heldt humøret oppe. Då det var tid for lunsj så samla me oss rundt bålet. Då blei det grilling og prat. Etter ei god og sosial matpause var det tilbake til hola i isen. Dagen fortsette med fint vær og sol, men ingen fisk. Då tida nærma seg måtte me pakke saman utstyret utan ein einaste fisk, men eit par napp hadde me fått. Eg vil skyte om denne dagen. Det var ein lærarrik, interessant og motiverande dag. Me lærde forskjellig om å pilke og om temperaturar i vatnet. Det var veldig moro å få reise ut å pilke ein dag på skulen, og eg gleda meg til dagen. Eg var fornøgd med alt, for utan at me ikkje fekk fisk då. Tysdag 9. januar Me har vore på tur til Dale Hjort i Tørdal i Drangedal. Det er ein bedrift som driv med hjort oppdrett og som sel kjøtt. Etter ca. halv annan time med køyring kom me fram til Dale Hjort. Her blei me godt tatt imot av Jan Terje Dahle, han som eig det. Han prata om korleis det var å starte opp noko slikt, korleis ein måtte leggje til rette for å få godkjenningar med tanke på kjøttet, reinsligheit og dyrehald. Han forklarte også at det var mykje jobb og stor pengesatsing. Alt jobben har hadde gjort sjølv var utruleg å tenkje på, bare det å gjære inn så mykje på eigenhand. Det virka som om han hadde veldig stor stå på vilje og han var veldig flink og interessert i å fortelje om korleis hadde gjorde detta og korleis han hadde fått det til. Samtidig fortalde han om dei måla han hadde for framtida. Blant ana at han ville utvide og ha fleire hjort. Då håpa han på å slakte 50 i året. Då me hadde prata ei beite så, fekk me kaffi og speka hjortehjerte (eigenprodusert sjølvsagt.) Dette var fantastisk godt og det vekka lysta både hos elevar og lærar til å prøve å røyke og speke kjøtt i skuletida. Det var veldig inspirerande, moro og interessant å høyre på at Jan Terje prata om detta. Eg blei eigentleg litt frita sjølv til å starte opp med noko liknande. Onsdag 10. januar I dag har me vore på skotebanen på Ulefoss. Me skaut litt inne med salongrifle (22 kal.) og litt ute med forskjellege rifler. Då me skaut inne så var det på 15 meter. Me starta å skote liggande med støtte, deretter liggande, så sitjande. Det var tydelege forskjellar på kor tett skota satt når me ikkje låg med støtte. Då me skaut ute så satt me stort sett på krakk. Me skaut på 100 meters avstand. Dei våpena me bruka ute hadde mykje høgare rekyl enn salongrifla, spesielt då me skaut utan dempar. Me lærde om kikkertsikta og lyddemparane som læraren hadde med. Først fekk me høyre om korleis dei forskjellege sikta og demperane fungera. Me fekk prøve både med og utan lyddempar og me prøva dei forskjellege sikta. Eg syns det var kjempemoro å skote og å lære om våpen, kikkertar og lyddemparar, prøve forskjellege blinkar og avstandar. Desse tre dagane gjekk ut på mykje læring og mykje praktiske oppgåver. Alt var interessant og lærarrikt. Eg er glad for mykje god tilrettelegging for praktisk læring.

facebook.com

facebook.com

Hest i skogen på Søve - et vintereventyr!

facebook.com

Fantastiske øvingsdager i skogen!

facebook.com

Hold av datoen lørdag 2. juni 2018. for da ønsker vi alle velkommen til Minidyrsku`n på Søve som i år arrangeres for 16. gang. Vi gleder oss til å se deg der. Programmet kommer etter hvert.

facebook.com

Onsdag 24.1.18 I dag besøkte Vg2 anleggsgartner Lifjell8 alpinanlegg. Runar Stenstad som drifter anlegget forklarte oss om vedlikehold og drift av alpinanlegg, og viktigheten av HMS. Utfordringen nå var all is og snø som legger seg på kraftlinjene langs heistrekket. I tillegg til å kjøre tråkkemaskin er flytting av heiskroker hver 100 time en viktig oppgave. Snø-kanonene som var i drift før jul er nå erstattet med naturlig snø, og med 140 cm snø ser det lyst ut for drift i påsken. Takk til Runar for at han tok seg tid til å snakke med oss og Tobias som tok alle som ville en fin tur opp og ned bakken med tråkkemaskinen.

facebook.com

Våre ungdomsbedrifter på VG2 har hatt besøk av Bettina fra Ungt Entreprenørskap Telemark. Fokuset på kurset har vært digital synlighet, sosiale medier, markeds- og kommunikasjonsstrategier. Vi ønsker bedriftene lykke til med arbeidet frem mot UB- messe 14. mars.

facebook.com

Vinter og snø ⛄❄

facebook.com

facebook.com

Fjøsstell er gøy!

facebook.com

Nome videregående skole ønsker alle samarbeidspartnere og tidligere og nåværende elever God Jul og et riktig Godt Nytt år!

facebook.com

1NAA og 1NAB selger juletrær på Søve. Fra kr. 150,- kontakt kontoret eller på tlf 35918700 mellom 08:00 og 15:00 Kun kontanter.

facebook.com

Quiz

NEAR Nome videregående avdeling Søve