Top Local Places

Sluppen

Sluppenvegen, Trondheim, Norway
Workplace & Office

Description

ad

Sluppen- kobler by, teknologi og næring, og skal bli en ny bydel i Trondheim. Følg oss for å bli med på reisen! Sluppenområdet har de siste tiårene vært preget av lager-og logistikkvirksomhet og kontorbygg.
I kommuneplanens arealdel fra 2013 er derimot Sluppen blitt innlemmet som fremtidig sentrumsformål. Sluppen er sentralt, har veldig god tilgjengelighet, og vil gi rom for nye, spennende bo- og kontorløsninger.

Sluppen vil bli en del av et sammenhengende område for teknologibedrifter, forskning og undervisning som strekker seg fra Kalvskinnet, via Øya, Elgeseter, Gløshaugen, Lerkendal, Sorgenfri og til Sluppen. Etablering av nye og eksisterende teknologibedrifter i dette området vil være utviklende for både utdanning, forskning og næringsliv, noe som igjen vil gjøre Trondheim mer konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt.
Sluppen skal utvikle seg til å bli en levende bydel som fungerer både på ettermiddag og kveld. Det blir derfor viktig at området får boliger, handels- og serviceareal.

Grøntområdene i Smidalen, Nidelven og åpningen av Fredlybekken gjør deler av området svært attraktivt for boligutvikling. Nærheten til undervisningsinstitusjonene gjør også området attraktivt for studentboliger.

På denne siden kan du følge utviklingen av nye Sluppen!

CONTACT

Quiz