Top Local Places

Grane snøscooterklubb. En del av Hattfjelldal snøscooter forening.

, Trofors, Norway
Community Organization

Description

adVi skal jobbe for å ivareta snøscooterinteressene i Grane kommune.  Vi ønsker å tilrettelegge for utvikling av et heldekkende løypenett for alle innbyggere i Grane kommune. Vi blir å søke medlemskap i SNØFOR og ønsker at alle som har interesse for aktiviteter tilknyttet snøscooter liker siden og senere melder seg inn som fullverdige medlemmer i Grane Snøscooterklubb.

Grane Snøscooterklubb ønsker å fremstå som en ressurs i Grane kommune. Med dette mener vi at vi ønsker å fremme trivselskapende tiltak, samt bidra til å fremme næringsaktiviteter i forbindelse med rekreasjonskjøring med snøscooter.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Grane Kommune

https://www.facebook.com/grane.kommune/posts/1404019336343699

facebook.com

Scooterløypa er stengt i Lille Fiplingdal pga at elva er åpen. Løypa er fortsatt åpen på begge sider, men altså stengt for kryssing av elva

facebook.com

Fantastiske løyper i høyden. Kjøp løyver å kom dere ut 😀

facebook.com

Løype fra parkeringsplass ved Svartvassvegen til Hattfjelldal er sloddet til Storvasslia og videre oppkjørt med Tråkkemaskin til Hattfjelldal. Så her er det fine kjøreforhold

facebook.com

Åpning av kommunalt løypenett for snøscooter - Grane kommune

facebook.com

Trine

https://www.facebook.com/groups/1421273484780548/permalink/1848183568756202/

facebook.com

Nationella Snöskoterrådet

facebook.com

Årsmøte

Årsmøte
facebook.com

Trine

facebook.com

Trine

https://www.facebook.com/groups/1421273484780548/permalink/1835920466649179/

facebook.com

Grane kommune blir å stenge en del av løypene midlertidig av naturlige grunner.

facebook.com

Løypen fra svartvasskrysset-Hattfjelldal-Svartvatn-Tvildal er slodet. Ver oppmerksom på at det kan dukke opp "kjill-hål".

facebook.com

Quiz