Top Local Places

Ástávuona giellagoahtie

Nessveien, Tennevoll, Norway
Organization

Description

ad

Ástávuona giellagoahtie galgá ovddidit sámi giela ja kultuvrra Ástávuona guovllus. Ástávuona giellagoahtie skal fremme samisk språk og kultur i vårt område Ástávuona-Astafjord.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Buorre iđit/god morgen 😊 Deannja/Tennevoll dii 08.40: -14

Timeline Photos
facebook.com

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet | UiT

Oppstart samiskkurs høsten 2017 Søkere på enkeltemner har frist 1. juni, søkere på realkompetanse til enkeltemner har også frist 1. juni, men må være oppmerksom på dokumentasjonskravet til søknad om realkompetanse Angående oppstart av samiskkurs på Ástávuona Giellagoahtie høsten 2017 Ástávuona Giellagoahtie, det samiske språksenteret i Lavangen kommune, starter opp med to samiskkurs høsten 2017 i samarbeid med Norges Arktiske Universitet UiT. https://uit.no/startsida I den forbindelse ønsker vi å minne om søknadsfristene til UiT: Søknadsfrist for enkeltemne er 1.juni Søknadsfrist for søkere med realkompetanse er 1.mars. (https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347915&dim=179005 ) Kursene vi gjennomfører med UiT er: SAM-1031 SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 - 20 stp https://uit.no/utdanning/emner/emne/455755/sam-1031 og SAM-1034 SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp https://uit.no/utdanning/emner/emne/455989/sam-1034 Hva må du dokumentere til UiT ved søknad om realkompetanse? Som realkompetansesøker må du gjøre rede for din motivasjon for å søke opptak til det aktuelle studiet. I tillegg må du skrive en egenvurdering hvor du gjør rede for dine kvalifikasjoner for å gjennomføre studiet. Motivasjon/egenvurdering skrives på et eget ark og lastes opp sammen med dokumentasjon på utdanning, praksis o.l. All utdanning, praksis og andre forhold som skal legges til grunn for vurderinga, må du dokumentere. Vær oppmerksom på at arbeidsattester skal ha informasjon om arbeidsforholdets varighet (fra dato til dato) og omfang (stillingsprosent). Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene). Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn. All relevant dokumentasjon lastes opp som en PDF-fil i nettsøknaden. NB! Vi gjør oppmerksom på at din søknad ikke vil bli vurdert dersom du ikke sender inn egenvurdering. Sjekkliste ved studiestart høsten 2017: https://uit.no/utdanning/sjekkliste Som vanlig gjennomfører vi et informasjonsmøte på Ástávuona Giellagoahties lokaler i Lavangen på våren, i år blir møte i uke 19 eller 20, nærmere informasjon om nøyaktig dato kommer senere. På dette møtet vil det også bli gitt nærmere informasjon Lavangen kommunes permisjonsreglement og om mulighetene for å søke om permisjonsmidler fra Lavangen kommune. Sametinget har bevilget aktivitetstilskudd til dette formål. https://sametinget.no/ Med vennlig hilsen Lars-Joar Halonen jođiheaddji Ástávuona giellagoahtie mob: +47 941 43 343 Loabága suohkan/Lavangen kommune 9357 Deannja/Tennevoll NORGA / NORGE Tlf: +47 77 17 66 25 Mob: +47 941 43 343 http://www.lavangen.kommune.no

facebook.com

Buorre iđit/god morgen 😊 Idag er vi på Ibestad bibliotek. På bildene kan du se noe av det som ungene fra Ibestad skolene og barnehager kan få se.

Buorre iđit/god morgen 😊 Idag er vi på Ibestad bibliotek. På bildene kan du se noe av det som ungene fra Ibestad skolene og barnehager kan få se.
facebook.com

Buorre vahkkuloahppa/god helg 😊

Buorre vahkkuloahppa/god helg 😊
facebook.com

Timeline Photos

Lihkku sámi álbmotbeaivvi 😊

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Deannja/Tennevoll dii.12.48: 4° Buorre vahkkoloahppa/God helg 😊

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Buorre iđit 😊 Deannja/Tennevoll -12

Timeline Photos
facebook.com

Buorre iđit/god morgen 😊 Deannja/Tennevoll dii. 08.30: - 10

facebook.com

Timeline Photos

Buorre beaivi/god dag. Deannja/Tennevoll odne dii. 13.51 -5 😊

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Buorre ođđa jahki/godt nytt år. Deannja/Tennevoll - 20 dii 12.30 😊

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Moro på jobb i romjula, og vi benytter den blå timen til å få tatt bilde 😉

Timeline Photos
facebook.com

Samisk nybegynnerstudium høsten 2016

Samiskkurs høst 2016 på Ástávuona Giellagoahtie: i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, og finansiering fra Sámediggi - Sametinget http://www.lavangen.kommune.no/samiskkurs-hoest-2016

facebook.com

Quiz

NEAR Ástávuona giellagoahtie