Top Local Places

Gomerhuset

Stadionvegen 25, Skodje, Norway
Performance & Event Venue

Description

ad

Kulturhuset i Skodje kommune, ein stad for mangfaldig aktivitet der vi trivst og har det bra! Skodjesongen, skriven av Knud Ytreberg for over 100 år sidan, startar slik: "Skodje - Gomers kongesæte, med hans trauste kvilestad".

Gomer var truleg den første som busette seg på Skodje, mange hundreår før Kristus. Han kom etter sagnet langt borte frå og slo seg ned på denne vakre staden. Han hadde nok med seg fleire, og sagnet antyder at Gomer fungerte som ein bygdehøvding.

Gomer er eit svært spesielt namn som får folk til å undre seg. Vi som bur i Skodje, må kunne fortelje besøkande at Gomer var den første som slo seg til her. Og sjølv om vi ikkje veit så mykje om kven han var, må vi i alle fall innrømme Gomer ein kvalitet: Han valde seg ein fantastisk del av landet å slå seg ned på. Det vitnar absolutt om estetisk sans; her er vakkert med fjordar, fjell og skogar. Men det vitnar også om sans for overleving; fisk i fjorden, dyr og vekster i i skog og mark og rikeleg med ferskvatn har gjort at etterkommarane til Gomer har levd godt her på Skodje.

Trivsel, røter og identitet er omgrep som får meining når dei blir knytt til kulturhuset som sosial møteplass og arena for trening, øving og gode opplevingar.

Vi håper at det nye kulturhuset skal medverke til at Skodje blir ein endå betre plass å bu i. Vi må arbeide for eit mangfald av aktivitetar slik at alle, uansett alder, kan tenkje: Skodje har eit tilbod også til meg!


Vi håper mange ser ei naturleg kopling mellom positiv bygdekjensle og identitetsskaping til den første skodjebygdaren.

Gomer er elles eit namn vi kan bruke i ulike kulturelle samanhengar, t.d. Gomer-utstilling, Gomer-cup, Gomer-konsert osv.

Med positiv innstilling vil Gomerhuset litt om litt få den symbolverdien vi er ute etter: ein stad for mangfaldig aktivitet der vi trivst og har det bra.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Alle er velkomne til god mat og triveleg prat i lag med nye og «gamle» sambygdingar! Arr: Skodje frivillige aktivitetssenter og Norsk folkehjelp Ålesund og omegn

facebook.com

facebook.com

UKM i Gomerhuset igår hadde åtte flotte sceneinnslag. Tusen takk til de flinke ungdommer som deltok!

facebook.com

Kom og hør på våre flinke ungdommer! Idag kl.17:00

facebook.com

facebook.com

Nokon som saknar denne. Hettegenser str. 140.

facebook.com

På tide med julevask og rydding på kjøkkenet på Gomerhuset. Vil gjerne få vekk alt som ikkje høyre til her🤨

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Quiz