Top Local Places

Jansens Boligservice As

Tømmerveien 1, Rognan, Norway
Small business

Description

ad

Utleie av hybler, leiligheter og lokaler/kontorer til både
privatpersoner og næringsdrivende.  Jansens Boligservice AS er et eiendomsselskap som ble stiftet i 2008 med hovedkontor i Saltdal. Vårt forettningskonsept er utleie av boenheter til private og næringslivet for øvrig. Vi eier og drifter om lag 70 utleieenheter i kommunene Saltdal, Fauske og Herøy. I tillegg eier og drifter Jansens Boligservice AS Brygga Hotell på Fauske. Brygga Hotell har 30 rom som i hovedsak blir leid ut til firma med behov for overnatting til arbeidere over lengre perioder.

Quiz

NEAR Jansens Boligservice As