Top Local Places

Luranetunet

Solstrandvegen 39, Osøyro, Norway
Senior Center

Description

ad

Luranetunet bu- og behandlingssenter samlar alle pleie- og omsorgstenestene under eitt tak og ei leiing.Vi kan tilby 131 plassar - 51 institusjonsplassar og 82 omsorgsbustader med heildøgns omsorg.To av plassane er reservert øyeblikkeleg hjelp.Quiz