Top Local Places

Masterplan Oppdal - verdifulle fjellopplevelser

Oppdal Næringsforening, Oppdal, Norway
Other

Description

ad

Visjonen er å utvikle Oppdal som et helårs reisemål kjennetegnet av verdifull fritid. Verdiene for utviklingen er raus, ekte og nyskapende

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Nok en god nyhet for Oppdal!

facebook.com

Ny milepæl for fellesgodefinansiering: I dag skrev vi avtale nr 95 fra næringslivet og med den passerte vi kr 1.6 mill i bidrag fra næringslivet. I tillegg kommer bidragene fra Oppdal kommune og grunneiere. Vi jobber videre mot målsetningen om en totalpott på 3,4 mill kr for 2017.

facebook.com

facebook.com

http://www.nationen.no/landbruk/video-nationen-sender-direkte-fra-lamminga/ Takk til redaktør Irene Halvorsen og Nationen for dekning av lamming i Oppdal - vårens vakreste eventyr

facebook.com

En riktig God påske til alle Masterplan Oppdal sine følgere. Vi fortsetter det gode arbeidet som planen har lagt grunnlaget for.. Vi håper at det vil svinge bedre i Oppdal også inn i sommersesongen. Men aller først - påskefeiring i Oppdal så klart!

facebook.com

Beviset på at det var riktig at ny E6 ble lagt der den nå ligger, og viktig lærdom til beslutningstakere både i Oppdal og mange andre steder.

facebook.com

Ikke lett å skape vekst og utvikling i Oppdal! Var det ikke de samme politikerne som snakket om næringsutvikling? Jeg vet dessverre ikke hvor mange arbeidsplasser som skapes i landbruket på 40 mål

facebook.com

https://m.youtube.com/watch?v=xhg5yxX72XA

facebook.com

facebook.com

Kulturhuset i Oppdal oppfyller i stor grad den kulturelle delen av "verdifulle fjellopplevelser". I går ble forfatteren Ola Setrom sine tekster tonesatt og fremført i en konsert med musikere fra Oppdal. Naturen og opplevelser knyttet til livet i fjellbygda blir skildret i Setrom tekster. Når disse blir formidlet musikalsk i et bredt spekter av sjangre, når de inn i sjela vår på en helt egen måte. Det spørs om vi ikke må be om en gjentakelse av konserten slik at flere får oppleve denne magiske stunda https://opp.no/2016/12/nyheter/magisk-setrom-kveld/

facebook.com

Regjeringen verner mer av det flotte naturlandskapet i Oppdal, og det setter vi pris på. Verdifull natur er vår merkevare i Oppdal. https://opp.no/2016/11/nyheter/naturreservat-i-oppdal/

facebook.com

Oppdal Næringsforening har ved flere anledninger invitert til samarbeid om næringsutvikling f.eks. gjennom regelmessige fellesmøter mellom Formannskap, Oppdal Næringshage og ONF. Jeg håper Hans Bøes oppdagelse kan føre til at vi bretter opp ermene og kommer i gang. Vi har et godt utgangspunkt i en felles masterplan. Fellesgodefinansiering er i ferd med å bli gjennomført, Visit Oppdal AS er opprettet og vi har mange målsetninger og tiltak i masterplanen for vekst og verdiskapning i Oppdal. ONF arbeider daglig med dette og vi vil gjerne har mer engasjement fra politikerne.

facebook.com

Quiz

NEAR Masterplan Oppdal - verdifulle fjellopplevelser