Top Local Places

Franks Sanatorium

Fagernesveien 20, Narvik, Norway
Attractions/things to do
ad

Description

ad

Hvilehjem/behandlingssted for slitne ingeniørstudenter Sanatorium er en eldre betegnelse på et helsehjem, kursted, rekreasjonssted og en klinikk for langtidsbehandling. Begrepet har sin opprinnelse fra det latinske ordet «sanare» hvilket betyr helbrede eller gjøre frisk igjen, og ble særlig benyttet i Norge og andre land om institusjoner for behandling av personer med tuberkulose. En senere anvendelse av begrepet var nervesanatorium. Disse ble primært innrettet til å ta mot og behandle pasienter med nevroser og nervøse lidelser der pasienten ikke var så virkelighetsforskjøvet og urolig at lukket behandling ble nødvendig.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Cleveland Brown

En vakker dag!

Cleveland Brown
facebook.com

Franks Sanatorium

Franks Sanatorium
facebook.com

Mobile Uploads

Trangt om plassen. Men e vel sånn de her karan liker det.

Mobile Uploads
facebook.com