Top Local Places

Kongsvinger kommune

Rådhusplassen 1 - 3, Kongsvinger, Norway
Public Service

Description

ad

Velkommen til Kongsvinger kommune sin facebookside. Her vil vi legge ut informasjon og komme med viktige meldinger. Har du spørsmål til oss? Send oss gjerne en melding!

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Kongsvinger helsestasjon

Bli med på KOM DEG UT DAGEN 🌳

facebook.com

VALG 2019 I forbindelse med forhåndsstemmegiving i biblioteket vil det være mulig for de med nedsatt funksjonsevne å kjøre helt frem til biblioteket. Du kan forhåndsstemme i bibliotekets åpningstider.

VALG 2019

I forbindelse med forhåndsstemmegiving i biblioteket vil det være mulig for de med nedsatt funksjonsevne å kjøre helt frem til biblioteket. Du kan forhåndsstemme i bibliotekets åpningstider.
facebook.com

Grøntområdet foran Rådhus-Teatret i Kongsvinger blir renovert i disse dager og det vil bli lagt ny plen og kantsten 🌳

Grøntområdet foran Rådhus-Teatret i Kongsvinger blir renovert i disse dager og det vil bli lagt ny plen og kantsten 🌳
facebook.com

Kongsvinger kommune's cover photo

Kongsvinger kommune's cover photo
facebook.com

SKOLESTART OG TRAFIKKSIKKERHET - KLIPP HEKKEN - trygg og oversiktlig skolevei. Vi ønsker at flest mulig elever går og sykler til skolen. Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene og varierende vær i år har økt vegetasjonsveksten. Klipp hekken din! Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

SKOLESTART OG TRAFIKKSIKKERHET - KLIPP HEKKEN
- trygg og oversiktlig skolevei.

Vi ønsker at flest mulig elever går og sykler til skolen. Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene og varierende vær i år har økt vegetasjonsveksten.

Klipp hekken din!
Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.
facebook.com

Kongsvinger ungdomsskole

Kongsvinger ungdomsskole
facebook.com

Photos from Kongsvinger kommune's post

Byfesten ble arrangert i godt vær og med mange aktiviteter for store og små! En stor takk til alle som tok turen til sentrum, og alle dere som hjalp til med smått og stort :D

Photos from Kongsvinger kommune's post
facebook.com

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart 19. august! Her ser dere tidspunkter for første skoledag :D

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart 19. august! Her ser dere tidspunkter for første skoledag :D
facebook.com

Nå er det ikke mange dager igjen til Byfest! Her ser dere en oppsummering av aktiviteter og utstillinger som vil være tilgjengelig denne dagen. Med over 19 biler, mange sykler, masse mat og flere spennende utstillinger blir dette en dag som inneholder noe for de aller fleste! Disse aktivitetene og utstillingene er i tillegg til de planlagte aktivitetene på Barnas Dag (Biblioteket) og konserter. Vi gleder oss! :D

Nå er det ikke mange dager igjen til Byfest! Her ser dere en oppsummering av aktiviteter og utstillinger som vil være tilgjengelig denne dagen. Med over 19 biler, mange sykler, masse mat og flere spennende utstillinger blir dette en dag som inneholder noe for de aller fleste! 

Disse aktivitetene og utstillingene er i tillegg til de planlagte aktivitetene på Barnas Dag (Biblioteket) og konserter. 

Vi gleder oss! :D
facebook.com

KongsvingerRegionen

Bli med på sommerquiz! Følg lenken under eller gå inn på KongsvingerRegionen og svar på spørsmålet. Da kan du vinne gavekort på Skarstad Gartneri.

KongsvingerRegionen
facebook.com

KongsvingerRegionen

Bli med på sommerquiz! Følg lenken under eller gå inn på KongsvingerRegionen og svar på spørsmålet. Da kan du vinne gavekort på Skarstad Gartneri.

KongsvingerRegionen
facebook.com

Personvernombud i Kongsvingerregionen

Det er ledig svangerskapsvikariat som personvernombud i Kongsvingerregionen. Ombudet har en operativ rolle i å bistå kommunene i forberedelse og gjennomføring av nødvendige tiltak knyttet til den nye personvernforordningen. Stillingen er administrativ underlagt Kongsvinger kommune som arbeidsgiver. Søknadsfrist: 20. august

facebook.com

Quiz