Top Local Places

Kongsberg brann og redning

Sportsveien 6, Kongsberg, Norway
Public & Government Services

Description

ad

Vårt slagord er: I tjeneste for din sikkerhet! Kongsberg brann og redningstjenestes hovedoppgaver er å forebygge, hindre og begrense branner og ulykker i Kongsberg, Hof og Lardal kommuner.

De tre kommunene har et totalareal på 1.235 km2, og en befolkning på 32.095 personer pr 2. kvartal 2014.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Oslo brann- og redningsetat

facebook.com

Enterprise Rekruttering 2016.3.00

Det er 3 ledige stillinger som brannkonstabel ved Kongsberg brannstasjon. Les stillingsutlysning og søk på stillingen her https://minsidevisma.kommunead.no/ko_recruitment/ Søknadsfrist er 23.04.2017.

facebook.com

Kongsberg brann og redning arrangerer røykdykkerkurs høsten 2017. Tilsvarende kurs har tidligere hatt stor interesse og gode tilbakemeldinger. Kurset varer i 5 dager (40 timer). Påmelding fortløpende, først til mølla... Pris: 10.000,- Sted: Kongsberg brannstasjon, Sportsveien 6, Kongsberg Dato: Uke 38 (18.-22. september 2017). Klær og komplett utstyr kan leies for kr 3000,- i tillegg til kursavgiften. Fysisk test må være bestått før kurset starter, og dokumentasjon på dette må fremvises. Ved avmelding mindre enn 14 dager før, faktureres halv pris. Ved avmelding mindre enn 7 dager før, faktureres full pris. Påmelding pr e-post til rune.haugholmen@kongsberg.kommune.no Eventuelle spørsmål rettes til branninspektør Rune Haugholmen på tlf 481 66 569.

facebook.com

Samøvelse for Politi – Ambulanse – Kongsberg brann & redning og KTP ( industrivernet i næringsparken ). Vi skal ha en fellesøvelse for Nødetatene her i Kongsberg der alle skal øves på sine roller i forbindelsen med øvelsen. Det blir synlig teaterrøyk og mange personer og biler i aksjon. Dato: 2 – 9 – 16 – 23 mars Tid: 12.30 – 14.30 Sted: Kongensgate 2, Kongsberg

facebook.com

Grunnkurs for brannkonstabel (deltid) Av branninspektør Rune Haugholmen Kongsberg brann og redning arrangerer grunnkurs deltid for brannkonstabler i 2017. Det forutsettes 20 deltakere. Tidligere har vi gjennomført kurs på dagtid i tre og en halv uke. Dette har vært en gunstig måte å holde kurs på som vi kommer til å gjennomføre også i år. I følge statsbudsjettet for 2015 kommer det frem at de som arrangerer må stå for finansiering av deltidskursene. Derfor blir det økt pris i år. Norges brannskole vil fortsatt administrere kursene, men vi har en lokal kursleder som organiserer gjennomføringen av opplæringen. Kursleder er skolens forlengede arm og har ansvaret for at informasjonen kommer ut til deltakerne. Prinsippet "førstemann til mølla" gjelder. Pris: kr 20.000,- Sted: Kongsberg brannstasjon Uker: 19, 24, 34, samt torsdag, fredag og lørdag i uke 35. Ved avmelding mindre enn 21 dager før, faktureres halv pris. Ved avmelding mindre enn 7 dager før, faktureres full pris. Les mer om kurset på brannskolens nettsider. Påmelding til rune.haugholmen@kongsberg.kommune.no innen 12.04.2017. Spørsmål eller henvendelser rettes til branninspektør Rune Haugholmen på tlf 48166569.

facebook.com

Sikkerhverdag.no

facebook.com

Brannvesenets julekalender

Vi i Kongsberg brann og redning ønsker alle en trygg Lucia-feiring! Vi har i den forbindelse funnet vår egne lille vri på Lucia-sangen. Se, lik og del!

facebook.com

Brannvesenets julekalender

Nå ligger filmen med røykvarslermannen som er første luke ute på Facebooksiden til brannvesenets julekalender. Hver dag er det ny luke! Gå inn på linken under og deretter linken til nettsiden deres for å åpne dagens luke.

Brannvesenets julekalender
facebook.com

Vekter og Alarmservice

facebook.com

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

facebook.com

Feier - Kongsberg brannstasjon Søknadsfrist 30.11.16 Ved forebyggende avdeling, Feiertjenesten, er det ledig fast 100% stilling som feier. Stillingen kan tiltres 01.01.2017. Vi tilbyr - et samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid. - et meget godt arbeidsmiljø. - fokus på helsefremmende arbeidsplasser. - lønn etter kommunalt regulativ. - god pensjonsordning og gruppelivsforsikring. Innhold i stillingen Hovedarbeidsoppgaver er: Tilsyn med- og feiing av fyringsanlegg i henhold til Forskrift om brannforebygging. Jobbe generelt med brannforebyggende oppgaver. Krav og ønsker til deg Krav til søker: Førerkort for motorkjøretøy klasse B eller høyere. Politiattest og helseattest. Attestene skal ikke vedlegges søknaden. Ønskede kvalifikasjoner: Svennebrev i feierfaget. Kunne bruke datamaskin som arbeidsverktøy. Personlige egenskaper som nøyaktighet, initiativ og utadvendt holdning. Evne til å samarbeide og være bidragsyter til et godt fellesskap. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, arbeidsspråk er norsk. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Stillingen innebærer uniformsplikt etter reglement. Formelle kvalifikasjonskrav I henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-4, skal alle feiere ha svennebrev i feierfaget. Fast ansettelse som feier betinger derfor bestått fagprøve i feierfaget. Dersom den som ansettes ikke har svennebrev fra før, er ansettelsen å anse som midlertidig inntil fagprøven er bestått. Det settes opp en utdanningsplan med læretid på minimum 3 år, med praktisk fagprøve som avslutning, og kandidaten får inntil 3 forsøk på å bestå prøven. Etter at fagprøven er bestått gjøres ansettelsen om til fast ansettelse. Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Pliktig pensjonstrekk 2%. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Søknad Søknaden skal leveres ved bruk av Kongsberg kommunes elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

facebook.com

Vi holder brannforebyggende kurs for alle med ansvar innenfor brannvern, i henhold til ny brannforebyggende forskrift. Tid og sted: Tirsdag 8. november 2016. Kl 09.00 - 15.00. Kongsberg brannstasjon, Sportsveien 6, Kongsberg. Målgruppe: Alle med ansvar innenfor brannvern, jfr ny brannforebyggende forskrift. Temaer: - Eier / brukers rolle. Hvilket ansvar har eier og bruker? - Brannteknisk dokumentasjon. Hva skal/bør dokumentasjonen inneholde? - Risikoanalyse. Innhold og arbeidsmetodikk. - Øvelsesplanlegging og opplæring - Forskrift om brannforebygging Pris: kr 2.500,- pr deltaker inkl. lunsj, kaffe, kursmateriell og kursbevis. Påmelding: Senest 2. november på e-post rune.haugholmen@kongsberg.kommune.no eller tlf 48166569. Påmelding er bindende. Ved avmelding mindre enn én uke før kurset, faktureres halv kursavgift. Ved avmelding mindre enn tre dager før, faktureres full kursavgift.

facebook.com

Quiz