Top Local Places

Vestre Viken, Ringerike sykehus

Arnold Dybjordsvei, Hønefoss, Hønefoss, Norway
Hospital

Description

ad

Ikke legg ut informasjon om egen eller andres helse. Sykehuset svarer ikke på konkrete spørsmål om sykdommer eller helsetilstand på denne siden. Målgruppen for denne siden er først og fremst pasienter og pårørende. Også ansatte og alle andre som har et forhold til Vestre Viken er selvsagt hjertelig velkomne som likere – eller bare lesere.

Vi gjør oppmerksom på at helseforetaket er underlagt offentlighetsloven, forvaltningsloven og lov om arkiv. Henvendelser til oss som faller inn under journalføringsplikten, vil bli journalført og tatt inn i sykehusets elektroniske sak- og arkivsystem i henhold til disse lovene.

Mål med denne siden
● Å gi god og kvalifisert informasjon om offentlig helseinformasjon
● Å fortelle om små og store nyheter og hendelser på sykehuset.
● Å videreformidle relevante tema andre medier har produsert.

Helseopplysninger er sensitive
● Ikke legg ut informasjon om egen helse.
● Vi svarer ikke på konkrete spørsmål om sykdommer eller helsetilstand på denne siden.
● Generelle synspunkter på sykdommer, skade og rehabilitering må du gjerne komme med.
● Har du spørsmål om utredning eller behandling av egen eller dine nærmeste sin sykdom må du kontakte din fastlege.
● For å ivareta personvernet til enkeltpersoner, vil alle meldinger som inneholder informasjon om en persons helsetilstand bli slettet.

● Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med 113 eller lokal legevakt.
● Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg eller kommentarer uten nærmere begrunnelse hvis vi vurderer innholdet som sensitivt eller upassende. Upassende språkbruk og innlegg med bannord og skjellsord vil bli slettet. Det samme gjelder innlegg av kommersiell art som har til hensikt å fremme varer eller tjenester.

Besøk oss på http://www.vestreviken.no/
http://www.twitter.com/vestreviken

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Aktiv mot kreft

TRENING MOT KREFT: På Pusterommet ved sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike kan kreftpasienter trene under og etter behandlingen. Takk til Yngvar, Bente og Karoline som fikk opp pulsen på Bærum i går 💪

Aktiv mot kreft
facebook.com

Vestre Viken HF

Vestre Viken HF
facebook.com

Vestre Viken HF

Vestre Viken HF
facebook.com

Vestre Viken HF

Vestre Viken HF
facebook.com

Vestre Viken HF

facebook.com

Vestre Viken HF

facebook.com

Ungdomsrådet Vestre Viken

Ungdomsrådet Vestre Viken
facebook.com

Vestre Viken HF

Vestre Viken HF
facebook.com

Vestre Viken HF

facebook.com

Vestre Viken HF

Vestre Viken HF
facebook.com

Vestre Viken HF

Vestre Viken HF
facebook.com

Vestre Viken HF

facebook.com

Quiz