Top Local Places

Fosnavåg nyskapingspark

Holmsildgata 14, Fosnavåg, Norway
Business Consultant

Description

ad

Fosnavåg nyskapingspark er eit lågterskeltilbod til ideeigarar som treng ein kontorplass for å utvikle sine produkt eller bedriftsidear. Herøy kommune saman med Herøy næringsforum skal etablere Herøy nyskapingspark på Holmsild brygge frå hausten 2016.

Målet med prosjektet er å skape eit kreativt miljø for framtidige gründerar som er i startfasen av sine forretningsplanar. Det skal vere eit lågterskel tilbod der den enkelte kan inngå ein avtale med Hoppid.no om leige av ein arbeidsplass til ein symbolsk sum.

Målgruppa for Fosnavåg nyskapingspark er personar med ein forretningside som ynskjer å utvikle den og har behov for ein arbeidsplass med tilgang på teknisk utstyr (printer, scanner osv.) og moglegheit for "ide-sparring" med Hoppid.no.

Lokala vert utforma med kontorplassar i landskap og driftinga blir truleg etter "clean desk" prinsippet der den enkelte kan kome og gå slik det passar best og er sjølv ansvarleg for å rydde opp etter seg. Det vil også bli moglegheiter for å "booke" mindre kontor dersom ein har behov for å skjerme seg ei kortare periode og møterom dersom ein ynskjer å invitere samarbeidspartnerar til "sine lokaler" for møteverksemd.
Du kan booke kontor HER: https://fosnavagnyskapingspark.skedda.com/register?key=4820bda

Herøy kommune er ansvarleg for tildeling av kontorplassar i nyskapingsparken og Hoppid.no kan bistå med rettleiing og ide-sparring.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Takk for besøket FireGrader! Det var ein interessant kveld i Fosnavåg nyskapingspark i går der alle og einkvar truleg lærte litt meir om føremona ved å nytte 3D når ulike prosjekt skal visualiserast!

facebook.com

FNP-Kveld med FireGrader

Gratis foredrag av FireGrader og i tillegg får vi prøve HTC VIVE! Kom innom Nyskapingsparken kl. 19.00 i morgon og sjekk det ut :)

FNP-Kveld med FireGrader
facebook.com

FNP-Kveld med FireGrader

Torsdag 30.03. får vi besøk av eit 3D-studio frå Volda! Dei har jobba både med Brasils største leverandør av betalTV Globosat, Eplehuset, Fora Form, Ulstein Group, Havyard Group og ikkje minst så har dei laga video for å syne korleis Rovdefjordsambandet kan verte! Vi får besøk av FireGrader frå Volda! Kvelden er sjølvsagt gratis og dørene er opne for alle som vil ta turen!

FNP-Kveld med FireGrader
facebook.com

Photos from Fosnavåg nyskapingspark's post

FNP-KVELD 30.03.2017, kl. 19.00-20.00! Torsdag 30.03. får vi presentert ei bedrift frå regionen som er eit 3D-studio i Volda! Dei har jobba både med Brasils største leverandør av betalTV Globosat, Eplehuset, Fora Form, Ulstein Group, Havyard Group og ikkje minst så har dei laga video for å syne korleis Rovdefjordsambandet kan verte! Vi får besøk av FireGrader frå Volda! Kvelden er sjølvsagt gratis og dørene er opne for alle som vil ta turen!

Photos from Fosnavåg nyskapingspark's post
facebook.com

Førstkomande fredag vil Herøy kommune sin Hoppid.no representant vere til stades i FNP frå 10.00-15.00 for dei som vil ta ein prat med han! :)

facebook.com

Herøy kommune

Gratulerer til David Paulsen! Velkomen til FNP og vi har god tru på at du får nye "kollega" på dei andre kontora innan kort tid! :)

facebook.com

Herøy kommune

Om du vil booke kontor eller møterom i FNP kan du gjere det her: https://fosnavagnyskapingspark.skedda.com/register?key=4820bda Husk å merke bookinga med kontor 1, 2, 3 eller 4. eller om du vil booke møterom med Sparebanken Møre eller Hoppid.no :)

facebook.com

facebook.com

Photos from Fosnavåg nyskapingspark's post

Kjekk dag i FNP! Vi har både fått på plass lås på kontora og fått fart på presentasjonen av FNP som vil rulle og gå i vindauget! Ta kontakt med Samfunnsplanleggar Ole Magne Rotevatn dersom du har spørsmål!

Photos from Fosnavåg nyskapingspark's post
facebook.com

I dag hadde vi gleda av å kunne signere avtale med ein person som ynskjer å nytte våra lokale framover :D Han får då eige nøkkelkort og kan nytte lokala frå 06:00 til 23:59 og samme i helgane! Kjenner du nokon som har behov for ein arbeidsplass i eit forhåpentlegvis spirande miljø? Vi har ambisjonar og treng hjelp for å få ut informasjon om oss :) Ta kontakt med oss :) LIK OG DEL! :)

facebook.com

FNP

Vindauget vart teke i bruk for første gong når det vart gjennomført EPC-kveld av Herøy kommune 👍

FNP
facebook.com

Timeline Photos

Bra oppmøte på Eigedomsavdeling sitt informasjonsmøte om EPC! Det vert nok mange gode diskusjonar i FNP i dag! 😉

Timeline Photos
facebook.com

Quiz

NEAR Fosnavåg nyskapingspark