Top Local Places

Skånland kommune

Skånlandveien 76, Evenskjer, Norway
Public places

Description

ad

Skånland kommune er på Facebook i hovedsak for å kunne nå ut med informasjon. Kommunen har ikke avsatt ressurs eller personer til aktiv dialog med innbyggerne via Facebook eller andre sosiale medier.  Skånland kommune er på Facebook i hovedsak for å kunne nå ut med informasjon. Kommunen har ikke avsatt ressurs eller personer til aktiv dialog med innbyggerne via Facebook eller andre sosiale medier. I endel tilfeller ser vi også at FB er hensiktsmessig for å besvare spørsmål   eller avklare forhold. Ikke alle typer henvendelser/spørsmål er like velegnet til å besvares via FB. Vi oppfordrer uansett til at innspill til kommunen også på FB forsøkes holdt på et noenlunde saklig nivå og i en alminnelig høflig språkdrakt. Når dette ikke overholdes kan det ikke forventes at kommunen går inn i en dialog på FB ut fra dette. Slike innlegg vil bli vurdert tatt ut. Kommunen har altså ikke tidsressurs til, og pr i dag heller ingen intensjoner om, å benytte Facebook til innbyggerdialog som om vi var en privatperson. Men i disse månedene kommunen har vært på Facebook har vi i hovedsak hatt positive erfaringer med FB som informasjonskanal. Kommunen vurderer fortløpende om det er hensiktsmessig å være på Facebook. Noe av det vi vurderer er om fordelen med å ha dette som en ekstra informasjonskanal er større enn ulempen ved at kommunen ikke har mulighet til å følge opp mange enkeltpersoners ønske om en utstrakt utvidet dialog/chattefunksjon med kommunen via FB.


Med hilsen Torbjørn Simonsen Rådmann

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Kom på biblioteket 7.mars 2016 kl. 18.00 og hør på foredrag om Anders Larsen - en sjøsamisk pioner. http://www.skanland.kommune.no/selvbetjening/nyheter/545-nyheter/3617-foredrag-pa-biblioteket-7mars-2016

facebook.com

Oppdatert informasjon om militærøvelsen i Sandstrand – Renså.

Oppdatert informasjon om militærøvelsen i Sandstrand – Rensa. http://www.skanland.kommune.no/selvbetjening/nyheter/545-nyheter/3615-oppdatert-informasjon-om-militaerovelsen-i-sandstrand--rensa

facebook.com

Tid for nye bevillinger

facebook.com

Telenor Norge

Telenor melder at nå skal alt fungere normalt. God helg!

facebook.com

Idag hadde Janne Johansen sin siste dag på Frivillighetssentralen, og nå holder sentralen stengt i to uker. Så ønsker vi Laila Benjaminsen velkommen den 7 mars. Ta godt imot henne.:-)

facebook.com

Telenor Norge

Telenor har problemer med nettet. Følg deres sider for oppdatering.

facebook.com

Arrangere aktiviteter for barn og unge i asylmottak

Frivillige organisasjoner kan søke om midler til å arrangere aktiviteter for barn og unge i asylmottak: http://www.skanland.kommune.no/selvbetjening/nyheter/545-nyheter/3612-arrangere-aktiviteter-for-barn-og-unge-i-asylmottak

facebook.com

Overskudd på 2015 regnskapet

Foreløpig regnskap viser overskudd på ca. 4,4 mill. for Skånland kommune for 2015.

facebook.com

Ledige stillinger i Skånland kommune

Vi lyser ut to undervisningsstillinger, to midlertidige stillinger som helsesøster og flere stillinger som helsefagarbeidere. Kanskje noe for deg?

facebook.com

Militærøvelse i området Sandstrand - Tovik - Rensa

facebook.com

Kommunestyremøte 17.02.2016

facebook.com

Folkehelseprofiler 2016 Skånland kommune

facebook.com

Quiz