Top Local Places

Pitesamisk museum

Misvær, Bodø, Norway
Non-Profit Organization

Description

ad

Pitesamisk museum arbeider med kulturvern og kulturminnevern med vekt på bygningsvern.  Museet eier markagården Granbakken og en skolebygning.  

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Stig

facebook.com

Timeline Photos

BYGGESKIKK I PITESAMISK OMRÅDE Silvermuseet har samlet sine erfaringer fra arbeid med pitesamisk byggeskikk i Anvar, museets egen publikasjon. Forfatter er arkeolog Lars Liedgren, og Gry Helen Sivertsen har stått for layout. Silvermuseet har i mange år arbeidet med dokumentasjon og restaurering av pitesamiske bygninger. Museet er en av få institusjoner som arbeider med bygningshistorisk forskning, som sikrer kunnskap og bruker denne kunnskapen i reparasjon av bygninger. Dette er helt nødvendig for å kunne forstå bygninger og ikke ta bort kunnskapen som ligger i dem. Publikasjonen gir eksempler på både fjellsamenes, skogssamenes og de bofastes byggeskikk. Utviklingen av byggeskikk og bygningstyper presenteres på en utmerket måte, og kan leses av både fagfolk og andre interesserte. Materialet gir muligheter til å sammenlikne med bevarte pitesamiske bygninger på norsk side. "Samiska byggnader og konstruktioner inom pitesamisk område" kan fås fra silvermuseet.se. Bildet er fra forsiden, og viser vår- og høstboplassen Båråk i Louktas-Mavas sameby i Arjeplog.

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Pitesamisk museum's post

JONASGAMMEN I BEIARN Gammen i Trolia er en av to bevarte gammer på norsk side knyttet til pitesamisk tradisjon. Gammen ble restaurert av Beiarn Historielag i 1986. Det er nå store skader på gammen. Pitesamisk museum har i samarbeid med eier Gunnar Storhaug fått tilskudd fra Sametinget til å kartlegge gammens bygningshistoriske verdi og lage en plan for istandsetting. Pitesamisk museum samarbeider med Silvermuseet i Arjeplog ved Lars Liedgren, og handverker Sven Erik Elveback. Begge har arbeidet mye med dokumentasjon og istandsetting av samiske bygninger i Arjeplog. På befaring i går deltok også Jørgen Storhaug, og Anne Rita Nybostad fra Beiarn Historielag. Det ble under befaringen konstatert at gammen har mange trekk fra den pitesamiske tradisjonen. Noen av detaljene ved utførelsen kan være endret i 1986. Vi skal nå kartlegge dette mer detaljert. Med bakgrunn i denne kartleggingen og en sammenlikning med kunnskap om pitesamiske bygninger fra svensk side kan det utarbeides en plan for istandsetting. Etter det vi vet var det Gunnar Storhaugs oldemor Kristina Larsdatter og hennes familie som bygde og brukte gammen. Hun var født i Arjeplog i 1838. I folketellingen i 1875 er hun oppført under Storhaug i Beiarn, og var da enke. Jonasgammen skal være bygd i 1890-årene. Jonas var Kristinas sønn og siste bruker av gammen. Jonas bygde i 1933 ei hytte som står i samme område. På en haug nord for gammen var det tidligere rester av et reingjerde bygd av bjørkestranger forteller Gunnar.

Photos from Pitesamisk museum's post
facebook.com

SAMETINGET OG BODØ KOMMUNE Folkemøte i Bodø Tirsdag 9 august 17:00 - 18:30 Sametinget inviterer til et folkemøte i Bodø hvor tema er samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Bodø kommune. Sted: Litteratursalen på Stormen bibliotek

facebook.com

VIL DU STØTTE PITESAMISK MUSEUM? Vi arbeider med å kartlegge og formidle samisk kultur og historie, og er engasjert i bevaring av kulturminner. Om du vil støtte arbeidet er medlemskontingenten kr 100.-. Konto 4628.6034535. Pitesamisk museum arbeider med prosjekter i Bodø, Fauske, Saltdal. Beiarn, Gildeskål og Meløy kommuner. Ta gjerne kontakt på pitesamisk@gmail.com.

facebook.com

Timeline Photos

HØYSKJYTTA VED KJUKKELVATN Vesterli i Bodø kommune: Høyskjytta er mest trolig bygd i 1890-årene. Den er bygd av bjørk. og på tradisjonelt vis, i stav og skjelterverk. Jakob Elias Johan Olsen, født i Bjørnli i 1837, bygde den. Hans far Ole Johnsen ("Ol Jonso") var født i Arjeplog og kom til Bjørnli fra Troskar I Beiarn. Jakobs mor Anne Eskildsdatter ("Ane Eskjellsdett") var fra Bjørnli. Begge Jakobs foreldre var av pitesamisk slekt. Jakob overtok bruket i Vesterli og foreldrene flyttet med dit. Jakob var en kjent «læsar», det vil si at han talte på religiøse møter. Han var aktiv både der han bodde i Misværmarka og i Beiarn og Saltdal. Når han gikk til møtene bar han med seg et harmonium som han spilte på under møtene. Bildet er fra 2014.

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Pitesamisk museum's post

PITESAMISK MUSEUM MED NYE PROSJEKTER: I 2016 har vi fire nye prosjekter under planlegging, avhengig av finansiering: Kulturminnekartlegging på Medby og Sundby i Saltdal kommune. Planlegge istandsetting av Jonasgammen i Trolia i Beiarn. Tekking av tak på gården Granbakken i Bodø kommune. Planlegge istandsetting av fjøsbygning ved Botnvatn i Saltdal. Bildene viser tunet ved Botnvatn, og fjøsbygningen.

Photos from Pitesamisk museum's post
facebook.com

Quiz