Top Local Places

Årdal kommune

Statsråd Evensensveg 4, Årdalstangen, Norway
Township

Description

ad

Årdal - bygda der Sognefjorden går på land og dannar porten til Jotunheimen. Ein god kommune å bu, leva og arbeida i. Årdal ligg lengst inne i Sognefjorden og dannar porten til Jotunheimen frå vest. Kommunen grensar i nord og vest til Luster, i aust til Vang (i Oppland fylke) og i sør til Lærdal.

Kommunen har to tettstader, Årdalstangen og Øvre Årdal med omlag 5350 innbyggjarar. Tettstadene er omkransa av dalane; Naddvik (Vikadalen), Nundalen, indre og ytre Ofredal, Seimsdal, Fardalen og Utladalen.

Her er det storindustri og topp moderne samfunn, velstelte gardsbruk, naust ved fjorden, skogsdrift og fiske i elv og innsjø. Jotunheimen er næraste nabo med sin dramatiske natur med fjelltindar, bratte fjellsider og høge fossefall.

Årdal har eit mildt klima og lite nedbør.

Tilhøva ligg godt til rette for avstressande rekreasjon og friluftsliv sommar og vinter. Kommunen har godt utbygde idrettsanlegg for trening, turnering og konkurranse.

Årdal kommune har rimelege bustadtomtar som er ledige for tildeling i Seimshagane i Seimsdalen og ved Timmersletti i Utladalen.

Årdal er eit trygt lokalsamfunn, trafikksikker kommune og medlem i Safe Community.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Familieshow i Årdal kulturhus laurdag 3. mars kl. 16.00. Billettar kjøper du på Årdal kino si heimeside. http://www.filmweb.no/kinoer/ardal/article1349312.ece

facebook.com

facebook.com

Vegen er open fram til kl 17.00 i dag.

facebook.com

Geolog vil vurdere rasområdet laurdag 27. januar.

facebook.com

Quiz

NEAR Årdal kommune