Top Local Places

Nederlands Instituut voor Studiereizen

Bolderiklaan 78, Waalre, Netherlands
Travel Agency
advertisement

Description

ad


Het Nederlands Instituut voor Studiereizen organiseert zowel reizen in opdracht (Maatwerkreizen) als reizen in eigen beheer (met open inschrijving) Het Nederlands Instituut voor Studiereizen (NIS)
heeft een groot netwerk en brede expertise op een veelheid van thema's.

Het NIS is een professionele organisatie met veel ervaring op het gebied van studiereizen, werkbezoeken, internationale delegaties en missies. Wij organiseren zowel reizen in opdracht (op maat) als in eigen beheer (met open inschrijving).

Een betrouwbare, solide partij met jaren lange ervaring in het organiseren van studiereizen

Uw studiereis wordt altijd op maat samengesteld om zo aan uw eisen en wensen te kunnen voldoen.

De gemiddelde klanten beoordeling ligt op ruim een 8!

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Finland wordt genoemd als het met afstand beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores voor taal, rekenen en ‘science’. Zonder toetscircus, ‘afrekenen op resultaten’ lukt het ze om deze faam te verkrijgen. Wel door leerkrachten goed op te leiden, een grote mate van vrijheid te geven binnen het onderwijs en in te zetten op goed schoolleiderschap. Interessant genoeg om er dus te gaan kijken. Er zijn al vele theorieën geschreven over de voordelen van het Finse schoolsysteem. Pashi Sahlberg schreef er ook over in zijn boek "Finnish Lessons". En allemaal raken ze een aantal herkenbare punten die leerkrachten en ouders in Nederland ook belangrijk vinden. Maar het in Finland toch kennelijk beter lukt om deze in de praktijk te realiseren. Deze studiereis is interessant voor zowel deelnemers uit het PO als VO. Er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar. Wees er dan ook snel bij.

facebook.com

Finland wordt genoemd als het met afstand beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores voor taal, rekenen en ‘science’. Zonder toetscircus, ‘afrekenen op resultaten’ lukt het ze om deze faam te verkrijgen. Wel door leerkrachten goed op te leiden, een grote mate van vrijheid te geven binnen het onderwijs en in te zetten op goed schoolleiderschap. Interessant genoeg om er dus te gaan kijken. Er zijn al vele theorieën geschreven over de voordelen van het Finse schoolsysteem. Pashi Sahlberg schreef er ook over in zijn boek "Finnish Lessons". En allemaal raken ze een aantal herkenbare punten die leerkrachten en ouders in Nederland ook belangrijk vinden. Maar het in Finland toch kennelijk beter lukt om deze in de praktijk te realiseren. Deze studiereis is interessant voor zowel deelnemers uit het PO als VO.

facebook.com

Van 28 oktober t/m 5 november 2017 organiseert het Nederlands Instituut voor Studiereizen weer een studiereis naar Canada met als thema ‘Van Passend naar Inclusief Onderwijs’. Tijdens deze studiereis maakt u kennis met de wijze waarop in de Canadese provincie Ontario het inclusief onderwijs succesvol wordt vorm gegeven. U ervaart hier echt wat inclusief onderwijs is en op welke wijze scholen dit succesvol aanpakken. U krijgt geen kijkje in de keuken maar komt in de keuken. Deze studiereis is interessant voor zowel deelnemers uit het PO als VO.

facebook.com

Als jij ervaart wat nieuwkomers op hun vlucht meemaakten, kun je traumasensitief lesgeven aan kinderen. Als leraar voor nieuwkomers investeer je continu in de kwaliteit van je lessen. Hoe beter je op de hoogte bent van ervaringen van vluchtelingkinderen, hoe beter je traumasensitief kunt lesgeven. Je kunt dan met compassie en kennis van ieders individuele achtergrond jouw lesstof op maat aanbieden. De leerling komt zo beter in zijn vel te zitten, waardoor hij ook de lesstof makkelijker opneemt. Een vluchteling of jonge asielzoeker die díe scholing krijgt, kan eenvoudiger integreren in de Nederlandse maatschappij. Veel nieuwkomers die bij jou op school zitten, kwamen via de Griekse eilanden en de Balkanroute in 2015 naar Nederland. In 2015 reisden meer dan 600.000 vluchtelingen via Lesbos naar Europa. Nog steeds komen wekelijks bootjes aan en wonen op dit Unesco Global Geopark momenteel bijna 1000 kinderen. De studiereis van 4-8 mei is inmiddels helemaal vol. Voor deze studiereis zijn nog maar enkele plekken.

facebook.com

Finland wordt genoemd als het met afstand beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores voor taal, rekenen en ‘science’. Zonder toetscircus, ‘afrekenen op resultaten’ en ‘concurrentie’ tussen (privé)scholen lukt het ze om deze faam te verkrijgen. Wel door leerkrachten goed op te leiden, een grote mate van vrijheid te geven binnen het onderwijs en in te zetten op goed schoolleiderschap. Interessant genoeg om er dus te gaan kijken.

facebook.com

facebook.com

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering naar een kennis- en netwerksamenleving. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. De 21st century skills (kritisch denken, samenwerken, ict-geletterdheid, sociale vaardigheden, probleem oplossend vermogen, communiceren en creativiteit) zijn niet meer weg te denken. Ook niet uit het onderwijs. Dat leerlingen deze vaardigheden moeten aanleren, is zeker. Singapore Over Singapore wordt gzegd: "Singapore is an excellent case study of a highly successful knowledge transmission education system that is now trying to balance knowledge transmission with more explicit attention to 21st century competencies." Maleisië Maleisië zet met alle middelen en energie in op de ontwikkeling van een IT kennisland. Maleisië wil in 2020 tot de IT-voorhoede in de wereld behoren. De Multimedia Super Corridor (MSC) in Kuala Lumpur vormt de eerste fase van het project om uiteindelijk alle inwoners van Maleisie mee te laten profiteren van de voordelen van de informatiemaatschappij. In de MSC worden twee Smart Cities ontwikkeld met een geavanceerde netwerkinfrastructuur.

facebook.com

Studiereis naar Zweden De wereld verandert, het onderwijs verandert en de verwachtingen nemen steeds meer toe. Lerarenopleidingen hebben als taak om de beste leerkrachten op te leiden voor de toekomst. Een toekomst die deels nog onzeker en onbekend is. Al zo lang er onderwijs is wordt er nagedacht over en gewerkt aan de maatschappelijke en emancipatoire functie van het onderwijs: kansen bieden tot professionele ontwikkeling en sociale stijging aan leerlingen en studenten uit alle lagen van de bevolking. De toegankelijkheid van het onderwijs voor alle kinderen is inmiddels bereikt. Maar dat het huidige onderwijs niet op alle vlakken aansluit op de wereld van vandaag en morgen, daar is iedereen het ook grotendeels over eens. Maar hoe moet het dan wél? Wat is er nodig om in een snel veranderende wereld van punt A naar punt B te komen? En wie en wat zijn dan die leerkrachten die daar vorm aan moeten gaan geven?

facebook.com

Beroepsonderwijs heeft aanzien Finland is met afstand het beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores voor taal, rekenen en ‘science’. Dat beste taal- en rekenonderwijs kreeg Finland door in te zetten op uitstekende opgeleide leraren. Maar er is meer. Het percentage Finnen dat onderwijs volgt is hoog. Niet alleen bij de jeugd, Finland heeft net als Nederland een lange leerplicht, maar er zijn ook veel Finnen die als volwassenen onderwijs volgen. Als bijscholing maar zeker ook herscholing. Ook in Finland is de arbeidsmarkt flink in verandering, verdwijnen beroepen en ontstaan er nieuwe. Het beroepsonderwijs is dan ook goed ontwikkeld en erg toegankelijk voor zowel jongeren als volwassenen.

facebook.com

Estland onderscheidt zich met name door de inzet van ICT. Als kenniseconomie is kennis je ‘grondstof’ en Estland is zich hier erg van bewust. Er wordt daarom sinds 1997 veel geïnvesteerd in het gebruik van ICT om zo de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Een belangrijke focus binnen de verschillende onderwijsniveaus is het bijbrengen van ‘21st century skills’ aan de leerlingen en studenten. Voorloper op ICT Estse kinderen leren al vanaf hun 7e programmeren op school en schoolgebouwen zijn ingericht om met digitale tools te werken. De overheid faciliteert scholen bij het gebruik van ICT, helpt scholen hoe ze met ICT hun onderwijs kunnen verbeteren en hoe ze de ICT-vaardigheden van leerlingen én leraren kunnen vergroten. De meeste scholen maken hiervan gebruik. Doordat ICT al zo is geïntegreerd in het dagelijks leven hebben veel leerlingen bovendien zelf een tablet die ze in de klas gebruiken.

facebook.com

“Ik ben... omdat WIJ zijn!” Een unieke combinatie van een gecertificeerde opleiding en inspirerende studiereis. De opleiding Ubuntu & Leiderschap wordt gegeven in 5 modules van twee dagen en start op 19 januari en eindigt op 12 mei 2017. de locatie is in Velp. De studiereis naar Zuid Afrika vindt plaats van 2 t/m 9 november 2017 We leven in een wereld met boeiende, maar complexe vraagstukken. Het denken over leiderschap lijkt actueler dan ooit. Vooral als het niet goed gaat, in de politiek, in de voetbalwereld, in de zorg, in de economie – klinkt de roep om een sterke leider, alsof het om een geromantiseerd personage zou gaan met individuele eigenschappen?

facebook.com

Studiereis Onderwijs naar Finland

Studiereis Onderwijs naar Finland
facebook.com

Recommended Before and After transformation