Top Local Places

Gastouderbureau Buurtouders Helmond en Peelland

Taxusrode 8, Helmond, Netherlands
Organization

Description

ad

Veilige en vertrouwde gastouderopvang in uw buurt

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Family Obstacle Run

facebook.com

Pedagogische Tact

Pedagogische Tact
facebook.com

Timeline Photos

Bemiddelingskosten omlaag brengen. Veel "goedkope" gastouderbureaus doen dit! Buurtouders Eindhoven en Helmond focust op kwaliteit. U wilt toch ook het beste voor uw kind!

Timeline Photos
facebook.com

Een erg goed stuk geschreven door Natasja de Kroon 1 februari om 11:35 · Over Kapla, Mark Mieras, Meester Bart en een nieuwe school… Er zijn dagen dat alles bij elkaar komt. Voor mij gebeurde dat afgelopen weekend. Op vrijdag had ik een brainstormsessie voor Basisschool de Buitenkans. De laatste keer dat we elkaar zagen was op 18 januari tijdens de lezing van Mark Mieras in het Posthuistheater. Luisterend naar zijn verhaal keken we elkaar aan en wisten we dat ons schoolplan in grote lijnen klaar was. Dankzij zijn verhaal hadden we een wetenschappelijke onderbouwing voor onze diepste overtuigingen: 1. De drang om te leren komt van binnenuit: Kinderen geven de voorkeur aan activiteiten die goed zijn voor hun ontwikkeling. Ze houden van liedjes met gebaren omdat de gebaren ze helpen te woorden te onthouden. Ze houden van muziek en leren zo om goed te luisteren. Ze houden van kunst omdat kunst hun blik richt. En ze houden van beweging omdat beweging de motor is van hun ontwikkeling. Niet voor niets vertrekt Basisschool de Buitenkans vanuit een krachtig kindbeeld met een kind dat alles in huis heeft om zichzelf te ontwikkelen. De belangrijkste taak van de school is om er voor te zorgen dat er veel te zien, te beleven en ontdekken is. Om te zorgen voor een rijke omgeving die letterlijk en figuurlijk ruimte biedt aan de 100 talen van kinderen. Met begeleiders die de moed hebben om kinderen te volgen en de wijsheid om goede vragen te stellen. 2. Het onderscheid tussen spelen en leren is kunstmatig. Sterker nog, de natuur leert ons dat spelen cruciaal is voor ons welbevinden en onze ontwikkeling. Jonge dieren zetten hun leven op het spel door te spelen. En laten zo zien dat spel en spelen van levensbelang is. Voor ons onderwijs betekent dit dat we ons moeten beseffen dat ontwikkeling en onderwijs nooit doelgericht mogen zijn. Echt, fundamenteel leren, ontstaat als kinderen plezier hebben en zelf betekenis mogen geven aan hun ontwikkeling. Op zondagavond zag ik een interview van Ivo Niehe met de uitvinder van Kapla. Die al spelend de mooiste ontdekkingen deed. En ons wees op het belang van “flauwekul”. Een man van bijna 70 van wie het plezier afspatte. Een rijke man, niet alleen in geld, maar ook en vooral door zijn vermogen om levenslang te spelen. 3. “Je brein gaat naar je leven staan zoals je schoenen naar je voeten” . Ieder kind, ieder mens ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Het is aan ons om kinderen te volgen in deze unieke ontwikkeling en hierop aan te sluiten. Dit vraagt om een enorm vertrouwen. En om het loslaten van onze overtuigingen dat elk kind op hetzelfde moment en op dezelfde wijze klaar is om iets te leren. Het loslaten van de overtuiging dat wij het weten en vertrekken vanuit nieuwsgierigheid, verwondering en oprechte interesse in het kind. Ons onderwijs moet per definitie persoonlijk en afgestemd zijn. Dit betekent ook dat onze school op zoek is naar moedige ouders. Ouders die net als wij durven te vertrouwen op de ontwikkelingsdrang van hun kinderen 4. Leren is een sociaal proces. Als we zijn afgestemd op het contact met elkaar leren we meer en beter. Wij, de docenten, moeten ervoor zorgen dat we “op groen staan”. Dat betekent dat we, dag in dag uit, positieve boodschappen uitzenden naar onze kinderen. Want als wij groen zenden zullen ook de breinen van onze kinderen op groen komen te staan. In het huidige onderwijs staan veel kinderen op rood of oranje: vechten of vluchten. Veel docenten reageren hierop door terug te gaan vechten of te vluchten (ik geef het op). Maar wij kunnen wel degelijk het verschil maken. Door te doen wat we graag doen. En dat uit te stralen. Want passie is besmettelijk! Daarnaast is het onze taak om actief te werken aan verbondenheid: Op zondagochtend zag ik de Wandeling met meester Bart. In al zijn eenvoud maakte hij zichtbaar waar het in ons onderwijs om draait. Ik zag een man met een grote liefde voor de kinderen in zijn groep. Een man die hun (eigen)aardigheden respecteerde. Die uitspraken van leerlingen verzamelde omdat hij zich verwonderde en genoot van hun (levens)kracht. Een meester die er echt voor zijn kinderen wil zijn. Juist omdat hij dat in zijn eigen jeugd zo gemist had. In de ogen van zijn leerlingen zag ik het respect voor hun meester. Een meester die zich echt laat kennen. Omdat onderwijs per definitie persoonlijk is! Op zaterdagochtend stond ik voor een groep cursisten om een training te geven over ontwikkeling en activiteiten. Ik vroeg hen om terug te gaan naar hun eigen jeugd. En met elkaar te delen hoe ze speelden, waar ze van genoten. Verwonderd keek ik om me heen naar de energie die er vrij kwam, de glinsterende ogen, het gelach. In een keer waren we daar waar ik zo graag wilde zijn, dicht bij de kinderen. Kinderen die elke dag “alleen maar willen voetballen”. In plaats van ze uit te dagen om iets anders te gaan doen gingen we op zoek naar manieren om aan te sluiten bij deze ontwikkelingsdrang. Om op 100 manieren te voetballen. Wij dromen van een school waarin de verschillen tussen kinderen, tussen mensen, gevierd worden. Een school waar de problemen van kinderen per definitie ook het probleem van de leerkracht zijn en daarmee het probleem van de klas. Een school waarin de lampjes van alle kinderen van groep 1 t/m 8 op groen kunnen blijven staan omdat de noodzaak om te vechten of vluchten verdwenen is. Veel mensen vragen ons nu wat we straks precies gaan doen. Dat weten we niet. Omdat we de kinderen nog niet kennen. Omdat we nog niets weten van hun passies en dromen. Omdat we nog niet weten waar onze school komt te staan. Want wat ons betreft is onderwijs per definitie persoonlijk en is elke theorie een praktijktheorie, altijd! Gelukkig is er heel veel wat we wel weten. Wat we kunnen beloven is het volgende: Deze school wordt: 1. van en voor kinderen Alles wat we doen en alles wat we ophangen heeft betekenis voor de kinderen. Zij zijn voor ons de graadmeter van ons onderwijs. Onze begeleiders verstaan de kunst van het luisteren. En onze school zal de sporen van kinderen, begeleiders en ouders verzamelen om het verhaal van de kinderen te vertellen. 2. is persoonlijk We willen we weten wie je bent en doen er alles aan om je te (leren) kennen. Om er achter te komen waar je vandaan komt, wat je uniek maakt, waar je van houdt, waar je van droomt, waar je bang voor bent… 3. drijft op passie Voor kinderen, voor leren, voor leven 4.biedt een rijke en voorbereide omgeving 5. biedt ruimte aan alle (100) talen door actief de samenwerking te zoeken met kunstenaars, musici, wetenschappers, onderzoekers, architecten, pedagogen. Wij zijn school niet als een voorbereiding op het leven maar als het leven zelf! 6. haalt in elk kind het beste naar boven en leert kinderen op, op hun eigen wijze “te dansen met de werkelijkheid” Binnen onze school bestaan geen “lastige” kinderen. Wij gaan er vanuit dat elk kind het zo goed mogelijk probeert te doen, anders zou hij het wel anders doen Het is aan ons om te achterhalen wat de kinderen beweegt. 7. vertrekt vanuit vragen en niet vanuit antwoorden 8. biedt ruimte om te spelen 9. werkt aan de verbinding met jezelf, de ander en de natuur 10. geeft kinderen de ruimte, binnen en buiten

facebook.com

Vanaf vandaag hebben Gastouder Bureau Buurtouders Helmond /Peelland en Gastouderbureau Buurtouders Eindhoven de krachten gebundeld en gaan we verder onder de naam Buurtouders Eindhoven en Helmond.

facebook.com

Gastouderbureau Buurtouders Eindhoven en Helmond heeft bij verschillende gastouders nog enkele opvangplaatsen vrij. Pedagogisch gezien ontwikkelt Buurtouders Eindhoven en Helmond zich steeds verder door. Buurtouders Eindhoven en Helmond bemiddelt alleen gastouders die voldoen aan de specifieke eisen die wij aan de gastouders stellen naast dat wat de Wet Kinderopvang aan eisen stelt. Wil je meer weten? Bel Bert Bralten 0683690133

facebook.com

'Als kinderen iets aan het ontdekken zijn, is het niet goed of fout. Het ís gewoon' - hetkind

facebook.com

'Overbescherming ouders remt ontwikkeling kind' | Leven | de Volkskrant

facebook.com

'Zou dit het effect zijn van actief luisteren?'

facebook.com

Gastouderbureau Buurtouders Enschede - Losser

Gastouderbureau Buurtouders Enschede - Losser
facebook.com

Marcel van Herpen (@marcelvanherpen) posted a photo on Twitter

facebook.com

Over kleuters en kleuterjuffen: 'Alsof gras harder gaat groeien als je eraan trekt...' - hetkind

facebook.com

Quiz

NEAR Gastouderbureau Buurtouders Helmond en Peelland