Top Local Places

Birsken Human Resource Innovations

Koldingweg 9b, Groningen, Netherlands
Organization
advertisement

Description

ad

Maak kennis met Innovatieve HR en met de toekomst van Arbeid. Vacatures & meer uit Groningen. "Birsken : eigenzinnig en brutaal?"

Birsken is een HR dienstverlener op het gebied van Outplacement en Re-integratie, met daarnaast Bemiddeling in Technisch personeel in de sector ICT, Industrie en Elektro.

Birsken combineert het beste van traditie en innovatie. De traditie van "hard werken", maar ook die van "Groningse nuchterheid", en de innovatie vanuit het idee dat niets vanzelfsprekend is.  

De basis van Birsken is IT-innovatie, gecombineerd met HR kennis en ervaring ontstaat een unieke blend die ervoor zorgt dat issues die te lang als vanzelfsprekend worden geacht vanuit een nieuw perspectief worden bekeken.

Ons motto is dan ook: Niks is Logisch, Alles is Mogelijk

Birsken zou je eigenzinnig kunnen noemen, en we zijn bij deze zo brutaal om een aantal van onze ideeën aan u voor te leggen:

Casemanagement
Birsken vindt dat de directe kosten van verzuim en schadelast onnodig hoog zijn, met een andere blik op verzuim is het namelijk mogelijk per verzuimgeval ontzettend te besparen. Er is vaak nog een onterechte focus op de medische oorzaak van verzuim. De sleutel ligt bij “de-medicaliseren” en gebruik maken van Effectief Casemanagement. Het is bewezen dat de focus op benutten van de verdiencapaciteit van begin af aan de medewerker sneller doet re-integreren. Dat is gezond voor de medewerker, maar ook voor uw bedrijf. Birsken wil met de 1e, 2e en 3e spoor trajecten niet alleen plaatsing en re-integratie realiseren, maar wil met name een werkwijze bij u introduceren waar uw bedrijf langdurig de financiële vruchten van gaat plukken. Dat is, letterlijk, een gezonde zaak.
Bemiddeling
Bemiddeling is al jaren hetzelfde: werving, selectie en plaatsing. Echter de arbeidsmarkt is té complex en de toekomst kent zo veel nieuwe uitdagingen, dat bemiddeling niet meer los gezien kan worden van Opleiding, Stage, Talentmanagement en de Wet en Regelgeving (Participatie, Wet Werk & Zekerheid, etc.) Birsken bemiddelt niet als een kip zonder kop, maar wil juist ervoor zorgen dat talent niet uit de regio verdwijnt, verzorgt stages, begeleidt potentials, en wil alle kandidaten daadwerkelijk goed leren kennen. Voordat er sprake is van daadwerkelijke bemiddeling is er al een heel traject aan voorafgegaan, zo zoeken wij de aansluiting met student en opleiding en praten we graag met opdrachtgevers over de personeelsbehoefte van over twee, drie jaar.

Coaching & Training
“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”. Het is altijd erg dubbel… Aan de ene kant wil je aardig gevonden worden door je klanten en opdrachtgevers, aan de andere kant hebben sommige mensen gewoon een schop onder de kont nodig. Birsken coacht en traint recht door zee, durft kritisch te zijn, en zal vanuit de werkgeversblik de ontwikkelingen volgen. Birsken bestaat uit partners die de werkgeversrol jarenlang hebben vervuld en heeft ervaring met de rechten en plichten van medewerkers. Coaching en ontwikkeling wordt nog vaak als een leuk vrijblijvend moment gezien waar je even afstand doet van je werkplek. Birsken neemt coaching echter serieuzer dan dat en koppelt er een resultaatmeting aan vast. Birsken is “hard on the matter en “honest to" the people”.

CONTACT