Top Local Places

BASF Agro

Groningensingel 1, Arnhem, Netherlands
Agricultural Service

Description

ad

BASF biedt gerenommeerde en innovatieve fungiciden, herbiciden, insecticiden en groeiregulatoren voor land- en tuinbouw. Onze producten en diensten helpen agrariërs hun opbrengst te verhogen en de kwaliteit van hun producten te optimaliseren. BASF Agro richt zich op onderzoek, marketing en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen. Doelgroepen zijn professionele land- en tuinbouw en het openbaar groen.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

De prei is geplant, het plantgat gesloten. Daarna zorgt het onkruidbestrijdingsmiddel Wing P voor een mooi schoon perceel

facebook.com

Vandaag praktijkervaringen met akkerbouwer uitgewisseld in midden Limburg over #cercospora bestrijding in #suikerbieten. Heel waardevol. #akker

facebook.com

Meer dan 50% van de vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen komt van puntbronnen. Lees meer op http://in.basf.com/1q9tow7 voor advies over het verminderen van vervuiling door puntbronnen. Of kijk op www.topps-life.org en www.toolboxwater.nl voor uitgebreide richtlijnen. #Weesalert #bespaarwater #agro #toolboxwater

facebook.com

Grote opkomst tijdens WPC partnerbijeenkomst in Wageningen, uiteraard zijn wij als BASF ook aanwezig. #kennisdelen #aardappelen #bedrijfsleven

facebook.com

Vandaag geven wij een workshop over #biologische #fruitmot bestrijding met Madex Top en RAK 3+4

facebook.com

We zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hier zijn we de #spuitdoppen aan het testen op #afgifte (kalibreren).

facebook.com

Correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een kernelement bij de bescherming van het water. Lees hier meer over hoe u de waterkwaliteit kunt beschermen: http://in.basf.com/oge3wme #bespaarwater #agro #toolboxwater

facebook.com

Water is essentieel om gewassen te kunnen verbouwen. Volg ons deze maand om tips over waterbescherming in de landbouw te ontdekken. #bespaarwater #agro #toolboxwater

facebook.com

Ook de Oostenrijkse fruittelers gaan dit jaar aan de slag met KISS. #schurft #meeldauw #stemphylium

facebook.com

BASF voert exclusieve gesprekken om Bayer’s volledige groentezaden business te verwerven, welke opereert onder het handelsmerk Nunhems®. Bayer is van plan om deze activiteiten af te stoten in het kader van de geplande overname van Monsanto. Definitieve overeenkomsten zijn niet nog niet gemaakt. Met deze transactie, is het doel van BASF om haar toekomstige positie op het gebied van zaden en de marktpositie van de Agrobusiness te versterken. Op 13 oktober 2017, ondertekende BASF een overeenkomst om significante delen van Bayer’s zaad en non-selectieve herbicide business te verwerven. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het persbericht in het Engels; on.basf.com/2G6J5Xr

facebook.com

Vanochtend is er een mijlpaal behaald! Onze Facebook-community heeft #1miljoen volgers wereldwijd. Een miljoen #ThankYou voor uw steun!

facebook.com

Goed nieuws! Naast RAK 3+4 staat nu ook Madex Top SC op de #Skal lijst, beide producten zijn nu toegestaan in de biologische teelt van #appels en #peren.

facebook.com

Quiz

NEAR BASF Agro

Werving op Maat

Arnhem, Netherlands
Consulting/business services