Top Local Places

橫綱

G/F, Yun Kai Building, 466-472 Nathan Road, Yau Ma Tei 油麻地彌敦道466-472號恩佳大廈地下, Yau Ma Tei, Hong Kong
Ramen Restaurant

Description

ad

自一九八七年在港創業的日本拉麵老店,近四分一世紀以來,堅持以嚴格挑選的食材和傳統認真的烹飪,讓顧客以大眾化的合理價錢,體驗日本不同地域和風味,傳統而精緻的日本拉麵文化。

CONTACT

Quiz

NEAR 橫綱