Top Local Places

Flyvestation Værløse

Sandet, Værløse, Denmark
Government Organization
advertisement

Description

ad

Flyvestation Værløse er ejet af Naturstyrelsen, som står for  for  udvikling og drift af området. Bemærk, at denne side ikke bliver brugt til sagsbehandling. Har du spørgsmål i denne forbindelse, eller vil du på anden vis i kontakt med os som myndighed, henviser vi til: http://naturstyrelsen.dk/om-os/kontakt/

Vi opfordrer til, at man holder en sober tone i sine kommentarer på denne side, og at man kun skriver kommentarer, der har relevans i forhold til den danske natur.
Vi forbeholder os retten til at fjerne:

- Kommentarer og indlæg der er stødende eller hadefulde
- Trusler, chikane og fremmedfjendske kommentarer og indlæg
- Indlæg der har kommerciel karakter
- Indlæg som er i strid med gældende lovgivning
- Spam

Læs mere om Naturstyrelsen: http://naturstyrelsen.dk/om-os/

Hvis vi oplever gentagne overtrædelse af retningslinjerne fra samme bruger vil vi stoppe brugeren fra at kunne skrive kommentarer på Facebook-siden.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Der er fint besøg på flyvestationen i disse dage, http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2017/sep/stork-paa-flyvestation-vaerloese/

facebook.com

Frivillige hjælper med naturplejen Frederiksborg Amts Avis, 5. august 2017, Sektion 2 (2. Sektion), Side 16, 263 ord NATUR: Det er sin sag at pleje Flyvestation Værløses 350 hektar. Naturstyrelsen glæder sig over frivillige hjælpere. FLYVESTATIONEN: I 2013 overtog Naturstyrelsen Flyvestation Værløse fra Forsvaret, og med det fulgte forpligtelsen til at pleje intet mindre end 350 hektar med landingsbane, hangarer, men også enge, moser, søer og skov, og ikke mindst såkaldte lysåbne naturarealer, som er vigtige for en del spændende dyre-og plantearter. -Områderne har netop udviklet sig til den natur, de findes i dag, fordi de igennem mange år er blevet slået og der er taget høslet. Denne form for naturområder vil helt sikkert forandre sig eller endda forsvinde, hvis plejen stopper, forklarer Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen. Værløse Naturgruppe kom med i arbejdet i 2014, som blandt andet omfatter pleje af lyng og hedeplanter. -Plejen er en udpræget succes, og allerede nu efter få års afbrænding fremstår heden i endnu bedre stand, med lyngtuer og fine nøjsomme urter, fortæller Charlotte Mølgaard. Nu udvides samarbejdet med frivillige eksperter, som kommer op på cirka 20. -I første omgang er samarbejdet koncentreret om at danne sig et overblik over, hvad der er på arealerne, hvad der ikke er, og i høj grad for at blive enige om, hvad der kan gøres for at gøre arealerne endnu mere attraktive for en række spændende dyr og planter, siger Charlotte Mølgaard. Sjældne sommerfuglearter som violetrandet ildfugl og dværblåfugl nyder godt af plejearbejdet med at holde græsset tilbage ved slåning. -Nu er målet, at Naturstyrelsen og de frivillige eksperter holder tæt og løbende kontakt, og det er derfor aftalt, at alle mødes mindst en gang om året til en fælles evaluering og samtidig aftaler den kommende tids indsats, lyder det fra Charlotte Mølgaard.

facebook.com

3.000 år gammel boplads fundet på flyvestationen - Furesø Avis

Spændende fund på flyvestationen: http://furesoe.lokalavisen.dk/3.000-aar-gammel-boplads-fundet-paa-flyvestationen-/Lokale-nyheder/20170218/artikler/702219675/1027 Husk det som udgangspunkt ikke er tilladt at grave eller anvende metaldetektorer på Naturstyrelsens arealer uden forudgående tilladelse.

facebook.com

Frederiksborg Amts Avis

Kære hundeluftere. Husk at have jeres hund i snor, når I går tur på flyvestationen. Så tager I hensyn til dyrelivet, andre besøgende og undgår tragiske ulykker. Del gerne opslaget

facebook.com

Timeline Photos

Nøgler savner ejer. Fundet tirsdag d. 25. ved parkeringspladsen ved Sandet.

Timeline Photos
facebook.com

Furesø Avis

Kom ud og hils på vores nye naturplejere og oplev et hjørne af flyvestationen, der hidtil har været afspærret

facebook.com

Gi' far luft under vingerne

https://www.storebaelt.dk/oplevdanmark/artikler/gi-far-luft-vingerne

facebook.com

PicnicFestival

Giv far en særlig Fars Dag gave med en tur til Flyvestation Værløse. Både Nationalmuseet, Furesø Picnicfestival og Storebælt har gode ideer til give far luft under vingerne.

PicnicFestival
facebook.com

BioBlitz

KOM OG VÆR MED TIL BIOBLITZ PÅ FLYVESTATION VÆRLØSE D. 17.-18.-19. JUNI 2016. En BioBlitz er en fælles ’jagt’ af så mange arter som muligt i et afgrænset område, og typisk inden for et døgn. Det er så at sige et ’øjebliksbillede’ af biodiversiteten i området; i dette tilfælde den nedlagte militære Flyvestation i Værløse! Fredag den 17. juni 2016 kl. 9.00-14.00 vil det være skoleelever fra Fiskebæk Naturskole, der undersøger området – men alle er velkomne til at deltage! Lørdag og søndag d. 18. – 19. juni 2016 kl. 10.00 inviteres alle interesserede til at komme og være med! Mødestedet er ved hangar 72, beliggende tæt ved den nordøstlige indgang v/ Sandet 17, 3500 Værløse Naturstyrelsens mål og ønske for BioBlitz’en er en kombination af at skabe interesse for området og formidle dens natur til offentligheden, samt at få et overblik over områdets blomster, dyr og svampe, og det kan du som gæst være med til. Man behøver absolut ikke at være naturekspert¸ der vil være fagfolk til at artsbestemme, det man er i tvivl om. Naturstyrelsen vil bruge hangar 72 som ’base´, hvor man kan følge med i dagens ’fangst´, da alle artsfundene vil her løbende blive registreret i en BioBlitz database. Her vil man også kunne se flotte plancher, billeder, standere, og meget mere fra de mange deltagende foreninger. Desuden vil der være guidede ture i bl.a botanik, fugle, sommerfugle, krybdyr og padder og meget mere.Sent på aftenen vil Danmarks Naturfredningsforening Furesø sørge for, at vi får mulighed for at høre flagermusenes skrig ved hjælp af en flagermusdetektor, og omtrent samme tidspunkt vil Lepidopterologisk Forening sætte lys og rødvinssnore ud for at tiltrække de mange forskellige og interessante natsværmere og andre nataktive insekter. BioBlitz’en er åbent for alle interesserede, der har lyst til at ’arbejde sammen’ med fagfolk og natureksperter. Man bestemmer selv, om man vil tage ud og observere områdets natur på egen hånd, eller om man også har lyst til at deltage i de guidede ture. Eller om man simpelthen bare vil nyde en dag for sig selv i et dejligt naturområde. Da det er et forholdsvis stort område og langt mellem de forskellige lokaliteter, der undersøges, er det en fordel at medbringe cykel (og madpakke, alt efter hvor længe du har lyst til at deltage).

BioBlitz
facebook.com

Naturpleje: Heden blev brændt af - Furesø Avis

Frivillig naturpleje

facebook.com

Recommended Before and After transformation