Top Local Places

Områdefornyelse i Varde Midtby

, Varde, Denmark
Government Organization

Description

ad

Velkommen til Områdefornyelse i Varde Midtby.

På denne side får du nyheder, historier og opdatering om områdefornyelsens mange spændende delprojekter.

Du får besked om seneste nyt omkring områdefornyelsen i tekst og billeder.

Vi vil gøre vores bedste for at svare dig på dine spørgsmål eller henvise dig til den rette medarbejder.

Varde Kommune har flere spændende sider på Facebook. Denne side administreres af afdelingen Plan og Byudvikling.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

NYE GADELAMPER OG PLANTESØJLER I STOREGADE Temperaturen er igen stigende, og entreprenøren fortsætter nu forskønnelsen af Storegade. De nye tiltag indebærer bl.a. nye flotte gadelamper i hele Storegade og plantesøjler på strækningen fra Enghavevej til Skansen. Plantesøjlerne placeres i enkelte grupper på hver side af Storegade og forbindes af flere wire, der hænger i luften. Nedenfor ses fotoillustration af de nye gadelamper og eksempel på begrønning i tilsvarende plantesøjler. Senere går vi igang med ændring af belægningen omkring anlægget på Skansen, så ganglinierne mod Arnbjergparken forbedres.

facebook.com

SNE OG FROST I BEGYNDELSEN AF DEN FØRSTE FORÅRSMÅNED På grund af den hårde frost er det vanskeligt for entreprenørerne at udføre gravearbejdet i midtbyens gader. Der er i løbet af ugen derfor droslet lidt ned på kloakrenoveringen og lægning af de nye belægninger. På de nye spændende loop-projekter arbejdes der imidlertid videre med blandt andet sætning af den nye kajkant i den nye flotte sydhavn. I filmen nedenfor kan man se, hvordan entreprenørerne med stor nøjagtighed og erfaring sætter den 8 meter høje spuns, der skal holde på jorden i den nye havn. Det er virkelig et imponerende stykke arbejde! God weekend til jer alle :-)

facebook.com

ADGANG TIL PARKERINGSPLADSERNE PÅ MURTFELDTS OG FOGTMANNS PLADS Til trods for at temperaturen igen rammer frysepunktet, arbejder entreprenøren fortsat på fuld tryk rundt om i midtbyen. Gravearbejdet i den nederste del af Smedegade - ved Vestergade - er nu afsluttet, og adgangen til parkeringspladserne på Murtfeldts og Fogtmanns Plads kan igen ske fra Smedegade :-). Der er lagt ny asfalt på strækningen og nye flotte flækker i fortovene. I den del af vejen, hvor der endnu kun ligger grus, lægges der en ny flot granitbelægning. Der er gravet op langs de fine byhuse på Murtfeldts Plads. Her lægges der nye flotte flækker, når vejret tillader det.

facebook.com

OPGRAVNING I LUNDVEJ Entreprenøren begyndte her til morgen - som planlagt - på opgravningen i Lundvej. Det betyder, at Lundvej er lukket for gennemkørsel fra krydset ved Hotel Arnbjerg til og med Bastrupsvej i de næste par måneder. Vi forventer, at gravearbejdet er afsluttet inden udgangen af april. Hotel Arnbjerg holder selvfølgelig åbent, selvom vi graver i Lundvej, men adgangen til hotellet skal de næste par måneder ske via grusvejen, der ligger bag det tidligere museum og for enden af kirkegården.

facebook.com

LIDT OM GADEPROJEKTERNE :-) Ifølge tidsplanen skulle separatkloakeringen have været genoptaget i starten af februar, men på grund af de milde temperaturer i januar gik arbejdet med separatkloakeringen i gang umiddelbart efter nytår. Det betyder, at den ”nye” del af Smedegade er afsluttet og afventer asfaltering. Det betyder også, at entreprenøren begynder opgravning af Lundvej fra krydset ved Hotel Arnbjerg mod Bastrupsvej allerede i uge 8. Efter tidsplanen skulle gravearbejdet på netop den strækning have været igangsat uge 20, men ved at ændre lidt i tidsplanen undgår vi, at der graves i Lundvej, når de mange besøgende skal til og fra Varde Sommerspils ”Chaplin” fra den 28. juni til 13. juli. I de gader, hvor vi allerede er færdig med separatkloakeringen, afventer brolægningen kun, at der ikke længere er frost i luft og jord. Selvom vi, der opdaterer Facebook, holder vinterferie i uge 7, arbejdes der altså lystigt videre på de mange spændende gadeprojekter i uge 7. God vinterferie til jer, der holder fri :-)

facebook.com

DER GRAVES MANGE STEDER I VARDE MIDTBY Entreprenørerne knokler på for at holde tidsplanen på de mange spændende anlægsprojekter rundt om i Varde midtby. Selv på en frisk februar dag med frost og let snefald er der mange arbejdskøretøjer på vejene. Vi er bevidste om, at de mange køretøjer, gader uden asfaltbelægning, og gader med større eller mindre huller kan skabe lidt udfordringer i trafikken, og vi opfordrer til, at vi alle - kørende såvel som gående - passer godt på os selv og på hinanden i trafikken.

facebook.com

FORSKØNNELSE AF FORTOV OG CYKELSTI I STOREGADE Vinteren har været mild, foråret nærmer sig og flere nye anlægsarbejder i Varde midtby igangsættes i næste uge. Først på ugen opstarter anlægsarbejdet på de nye flotte havneområder, og mandag opstarter entreprenøren forskønnelsen af fortov og cykelsti i den del af Storegade, der blev separatkloakeret inden jul. Forskønnelsen omhandler hovedsageligt et nyt hvidt slidlag på cykelstien, nye gadelys, plantesøjler samt forskønnelse af svinget ved Skansen. Det kommende arbejde blev ikke udført inden jul, fordi vi prioriterede, at separatkloakeringen, inklusiv forskydning af fortov, skulle være færdig til julehandlen. Herudover var det vigtigt for os, at cyklister og gående kunne passere Storegade, imens gravearbejdet stod på. Den kommende forskønnelse af fortov og cykelsti betyder ikke, at Storegade lukkes for gennemkørsel igen, men at der i en periode vil være arbejdende entreprenører i området, samt cyklister og gående på kørebanen. Vi opfordrer derfor til, at vi alle færdes efter forholdene og tager hensyn til hinanden i trafikken. Anlægsarbejdet er som altid meget vejrafhængigt, men vi vil gøre alt for, at arbejdet udføres hurtigt og med så få gener som muligt. I forhold til tidsplan for arbejdet vil vi løbende informere her på Facebook.

facebook.com

BORGERMØDE OM DE NYE HAVNEPROJEKTER Tirsdag aften blev der afholdt 2 borgermøder om de nye havneprojekter. Der var god tilslutning til møderne og god spørgelyst blandt de fremmødte 🙂. Entreprenøren opstarter arbejdet mandag i uge 6, og vi glæder os til at tage de nye områder i brug inden sommerferien. Tak til jer der mødte op tirsdag aften :-)

facebook.com

Å-PARKEN, NORDHAVNEN OG SYDHAVNEN Det næste projekt i områdefornyelsen - nemlig anlægsarbejdet på de nye flotte havneområder - igangsættes i starten af februar. De nye havneområder består af: Å-PARKEN: Et område med fokus på aktivitet, læring, relation mellem by og å, samt natur og viden. NORDHAVNEN: Et område der er designet som en forlængelse af Å-Parken, og som indbyder til ophold i de nye "pauselommer". SYDHAVNEN: Området tænkes brugt som byens aktive plads ved Varde Å, og med plads til maritime aktiviteter, kunst og sjove oplevelser. Har du lyst til at vide mere om havneprojekterne, afholder vi 2 åbne borgermøder TIRSDAG DEN 30. JANUAR 2018. Møderne holdes kl. 18.00 med mødested på Torvegadebroen og kl. 18.45 med mødested på Storegadebroen.

facebook.com

NY BELÆGNING PÅ VOLDSTI Der er allerede fundet en løsning på afstivning af muren på Voldsti, og entreprenøren er derfor begyndt nedlægning af de nye, flotte flækker i dag. Vi forventer, at arbejdet er afsluttet i løbet af februar.

facebook.com

NY BELÆGNING PÅ VOLDSTI Der er nu gravet ud til den nye belægning på Voldsti. Belægningen består på Voldsti alene af nye, flotte flækker, som det ses i hver side af den nye belægning i Brogade. Den nye belægning afventer en afstivning af muren langs Voldsti, og vi forventer derfor, at de første flækker sættes i løbet af de næste 14 dage.

facebook.com

GRAVEARBEJDE I SMEDEGADE OG LUNDGADE Onsdag aften i sidste uge afholdt Varde Kommune og DIN Forsyning årets første orienteringsmøde for beboerne i Smedegade og Lundgade. Der var stor interesse og stor spørgelyst til møderne, hvor omkring 60 borgere deltog. TAK til alle jer, der mødte op. Det var en stor fornøjelse at møde jer :-)

facebook.com

Quiz