Top Local Places

Søborg Kirke

Frødings Alle 2, Søborg, Denmark
Church/religious organization

Description

ad

Søborg Kirke, siden 1914. Fra begyndelsen været et værdsat sted, hvor mennesker i generationer, i lyst og nød, har samledes for at bede og lovsynge. Søborg Kirkes historie


2. juledag 1914 kunne menigheden i Søborg endelig indvie sin kirke.

Milevidt kunne den ses, for husene omkring den var få og små, omgivet af vidtstrakte marker. Men ingen kunne være i tvivl om at Søborg i løbet af få årtier ville blive en folkerig del af Gladsaxe-Herlev kommune med de mange tilflyttere, der her kunne købe jord for under 1 kr. pr. kvadratalen.

Allerede i 1905 talte man om at bygge et menighedshus. Den voksende menighed havde en lang og besværlig vej til Gladsaxe Kirke. En tid holdt præsten herfra søndag eftermiddag gudstjeneste i frk. Andersen-Højers privatskole i Lauggaardsallé. Det stærkt tiltagende byggeri gjorde det imidlertid klart, at man hellere straks måtte rejse en kirke, og en kirkekomité blev dannet.

Jordudstykningskonsortiet havde da allerede skænket byen en kirkegrund på hjørnet af Carl Blochs Allé og Hovedgaden.

Der skulle dog gå otte år, før byggeriet kunne begyndes. Penge skulle der til, og en indsamling i "Pengeløse", som Søborg undertiden kaldtes, gav kun et par tusinde kroner. Kirkeplanerne gik i stå.

Den energiske sognerådsformand, proprietær G. Kjær, foretog i 1909 det næste udspil. En deputation henvendte sig til Den københavnske Kirkefond, der i 1910 vedtog at ansætte og lønne en præst. Cand.theol. Theodor Leth blev ordineret medhjælper hos sognepræsten i Gladsaxe med Søborg som sit særlige arbejdsområde, og kirkesagen tog fart. I de kommende år blev pastor Leth den drivende kraft.


I to primitive kælderlokaler på Søborg skole blev arbejdet blandt børn og unge grundlagt. Til kirkebyggeriet foranstaltede den energiske præst indsamlinger, bl.a. ved syv sommerfester. Komitéen valgte blandt mange forslag arkitekt Alfred Jørgensens skitse, som i 1911 blev indsendt til ministeriet, der på finansloven opførte et tilskud på to gange 15.000 kr.

Imidlertid blev den smalle grund på Carl Blochs Alllé ved et mageskifte ombyttet med den nuværende, da man gerne ville bygge med tårnet mod Hovedgaden. Licitationen kunne begynde, og den 15. juni 1913 nedlagde pastor Hatting fra Gladsaxe Kirke grundstenen.
Grundstensdokumentet blev lagt i en glascylinder, som blev anbragt i en mønjefarvet zinkkiste, fyldt med 11 pund fedt. Kisten er indmuret i skibets nordøstlige mur en meter fra tårnet.

Med pengemidlerne stod det dog sløjt. Af de 70.000 kr., som kirken skulle koste, havde man kun 44.500 kr. Efter utallige henvendelser til sognets beboere og private i hele landet strømmede pengene ind, og i løbet af 1914 indkom 28.000 kr. - efter tidens forhold et overvældende resultat.

Den 26. december 1914 indviede søborggenserne under store festligheder deres kirke.

Først i 1921 fik kirken sit eget sogn, der fik navnet Søborggaard. Der måtte ikke oprettes et Søborg sogn, da der i Nordsjælland i forvejen er et sogn af dette navn.

CONTACT

Quiz