Top Local Places

VHK Vestsjælland

mellem broerne 12 E, Ringsted, Denmark
Government Organization

Description

ad

kompagniets kerneopgaver er at beskytte samfundsvigtige installationer og virksomheder samt at støtte det øvrige totalforsvar og det civile samfund. Virksomhedshjemmeværnskompagni Vestsjælland (VHK-VSJ) er  en del af Virksomhedshjemmeværnet.

Vi løser Virksomhedshjemmeværnets kerneopgaver, som er at beskytte samfundsvigtige installationer og virksomheder samt at støtte det øvrige totalforsvar og det civile samfund.

Som en del af virksomhedshjemmeværnet har vi til opgave at beskytte den del af infrastrukturen, der drives af DSB og Banedanmark. Vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer, og en del af vores personel er ansat ved de nævnte virksomheder.

Kompagniet har været indsat adskillige gange forskellige steder i Danmark, hvor vi har været med til at løse opgaver af samfundsmæssig betydning.

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Så går det snart løs igen i Borris skydeterræn. :-)

facebook.com

facebook.com

Mindelunden juleaften 2017 Siden 1949 har Hjemmeværnet været med til at markere julen og juleaften i mindelunden i Hellerup - en fællesopgave for Marine-, Hær- og flyverhjemmeværnet. Omkring 40 medlemmer deltog i år. Vi samledes ved blindeinstitutet i Hellerup, og forud for selve opgave anvisningen ved gravene, var der arrangeret varm gløgg og pebernødder. Vejret var bestemt ikke med os, det blæste og finregnede det meste af tiden. Koordinatoren fra Marinehjemmeværnet, fortalte os om opgaverne, herunder at lægge blomster ved gravene, bære kranse og ikke mindst om fakkelvagtens opgaver med at tænde lys ved de enkelte grave. I år kom distriktschefen forbi og holdt en kort tale, han takkede for fremmødet og især til alle dem under 60 år. Som han sagde, så er det jo dem der bogstaveligt talt skal videreføre fakkelvagten i fremtiden. Faklerne blev tændt, og første hold blev sendt afsted. De skulle stå vagt ved selve indgangen til Mindelunden. Ca. 10 min senere begav resten af vagten sig af sted i to rækker. Det var et imponerende syn, at se vagten gå op ad trappen på vej mod hovedmonumentet, hvor vagten skulle tage opstilling. Det er folk i alle aldre der kommer og besøger Mindelunden, vi havde en lille gut der gjorde honnør for os da vi gik forbi ham og hans familie. Distriktschefen sagde ligeledes da han gik op ad trappen " I ser brandgodt ud" (jo tak vi stod også med fakler) den slags kommentarer er jo altid med til bringe julesmilet frem. Efter hovedtaleren Direktør Asger Aamund, var det tid til at lægge kransene og da begivenhederne ved hovedmonumentet var forbi, gik folk rundt og mange ønskede god jul og godt nytår, en bedre afslutning findes ikke på en Hjemmeværnsopgave.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Samarbejdet med JMTO/MOVCON fortsætter.... Joint Movement and Transportation Organisation (JMTO), beliggende på FSN Karup, lagde endnu en gang lokaler til et jernbanesikkerhedskursus. ‚ÄčI uge 39, gennemførte 27 mand fra JMTO samt tre sikkerhedsinstruktører fra kompagniet, "Færden på banen", det personlige sikkerhedskursus, som gør at man kan færdes i trafikeret jernbaneterræn mens man løser sine opgaver. Der blev gennemgået flere forskellige cases, og deltagerne havde mange spørgsmål som instruktørerne skulle svare på. Den efterfølgende praktiske gennemgang, blev gennemført på Herning station. Der blev øvet, hvordan man hilser på de forbikørende tog og hvordan den korrekte sikkerhedsmæssige adfærd er, når man færdes i sporområdet. Da JMTO også arbejder med at læsse panserede køretøjer op på togvogne, var det naturligt at snakke om fritrumsprofiler og togkørsel med særlige krav til både hastighed og vægt. Alt i alt, en spændende og lærerig dag, for både JMTO og instruktørerne. (arkivfoto/VHKVSJ)

facebook.com

Distriktsøvelse Roar 2017. Så fik vi også arrangeret demonstrationer, både mod hovedlejren og FOB (forward operating base/fremskudt post). Da "festen" var på sit højeste, med råben, banner og forsøg på at komme ind, blev demonstranterne enige om at det var vist på tide at smutte. Kort efter lød kraftig motorstøj og tre pansrede mandskabsvogne dukkede pludselig op. FOB havde tilkaldt QRF (Quick Reaction Force), så var festen pludselig slut. Mange forskellige momenter blev gennemført, inklusiv direkte angreb på hovedlejren. Der var meldinger via drone, som kunne fortælle om fjendtlige troppebevægelser. Radiomeldingerne gik som steppenbrand og da "slaget" var ovre, kom FADSUM meldingerne løbende ind. Nye forsyninger, patruljer og efterretninger skulle igangsættes. Det var nok at se til i lejren. Følg med når Hærhjemmeværnsdistrikt Midt og Vestsjælland , poster film og billeder fra øvelsen.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Quiz