Top Local Places

C-Alarm - safe digital certificates, overview & CV tool

Nyvangsvej 54, Odense, Denmark
Computer Company

Description

ad

C-Alarm is a simple system that help seafarers, offshore workers and their companies to avoid unpleasant situations with unexpected expired certificates.  C- Alarm: Your innovative and digital certificate web-app folder is a relatively simple system that can help seafarers to avoid unpleasant situations with unexpected expired certificates. The user can create an unlimited number of certificates, scan and save them in the system, type in expiration dates and then benefit from free reminders on SMS and e-mail.


CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Hvis du har behov for et VISUM med hurtig administration og kompetent behandling, så anbefaler vi visumservice.dk Benyt linket her: https://www.visumservice.dk/?ref=c-alarm

facebook.com

Vidste du at det er direkte fyrings-grund, hvis du påmønstre et skib med et eller flere certifikater som er udløbet? Du mister samtidig dit eventuelle opsigelsesvarsel samt rederiet kan kræve at du selv betaler transport til skibet og hjem igen. Opret dig i dag, og få de første 90 dage gratis. Med venlig hilsen C-Alarm.com

facebook.com

Har du helt styr på den jungle du skal igennem, hvis fornyelsen af dit sønæringsbevis er gået forbi din næse?? Se med her. Dansk Lov. - Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser Fornyelse af sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser § 63. For fornyelse af et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer eller for fornyelse af et tankskibsbevis for officerer kræves det, at vedkommende er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, og dokumenterer at have gjort godkendt tjeneste i søgående skibe som henholdsvis navigatør, dual skibsofficer eller maskinmester i mindst 1) 1 år inden for de forudgående 5 år eller 2) 3 måneder inden for de sidste 6 måneder forinden fornyelse af beviset. Stk. 2. For fornyelse af et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer med gyldighed efter 31. december 2016 skal vedkommende ud over de i stk. 1 nævnte krav dokumentere at have vedligeholdt kvalifikationer om grundlæggende søsikkerhed og om brandbekæmpelse i skibe for skibsofficerer. Stk. 3. For fornyelse af et tankskibsbevis på ledelsesniveau kræves det, at vedkommende er i besiddelse af et sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, og dokumenterer at have gjort godkendt tjeneste i søgående tankskibe af den type, som beviset giver ret til, i mindst 3 måneder inden for de forudgående 5 år. Stk. 4. Anerkendelse af tjeneste som dual skibsofficer i henhold til stk. 1 forudsætter, at vedkommende har virket i en stilling som dual skibsofficer i henhold til en besætningsfastsættelse. Hvis personen har indgået i en sådan stilling, har vedkommende optjent fartstid som både navigatør og maskinmester. Stk. 5. Hvis et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer eller et tankskibsbevis på ledelsesniveau er udløbet, kan fornyelse ske for personer, der har gennemført et kursus i søsikkerhed og brandbekæmpelse for skibsofficerer og 1) har bestået en prøve, hvis indhold og omfang fastsættes af Søfartsstyrelsen under hensyn til den pågældendes eksamensår, fartstid, dokumenteret praktisk erfaring og sidste udmønstring, og med tilfredsstillende resultat har gennemgået et eller flere kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelser eller 2) dokumenterer at have gjort tjeneste i søgående skibe i mindst 3 måneder umiddelbart forinden fornyelse af beviset som navigatør, maskinmester eller dual skibsofficer i overtallig stilling eller maskinmester i lavere stilling end den, der svarer til pågældendes bevis.

facebook.com

facebook.com

Nyt medlemstilbud fra Metal Maritime. C-Alarm team, er utrolig stolte over at have vores første kunde i hus 💪 Næste mål er 10 kunder. Vison: C-Alarm skal blive en standard hvor bl.a. søfarende og skibene skal automatisere og digitalisere deres certifikater. 🤳 http://www.co-sea.dk/nyheder_fra_co_sea/metal-maritime.70174/nyt-medlemstilbud-gratis-brug-af-c-alarm.70753

facebook.com

Happy Seafarer day everyone - everywhere 🚢🛳⛴⛵🚣

facebook.com

Use C-Alarm to create an unlimited number of certificates, scan and save them in the system, type in expiration dates and then benefit from free reminders on SMS and e-mail. www.c-alarm.com

facebook.com

facebook.com

Good news 🖒 http://www.dma.dk/Presse/Nyheder/Sider/Major-shipping-nations-join-forces-to-promote-digital-certificates.aspx#

facebook.com

C-Alarm.com is connected to the World Wide. Digital certificates - simply overview & encrypted database; HR system. Let us help you tailormade your company needs - contact@c-alarm.com Please share

facebook.com

Avoid expired certificates. Receive reminders via email & SMS. www.c-alarm.com

facebook.com

Seeking new opportunities? Use our CV tool to present yourself professionally to a prospective employer. www.c-alarm.com

facebook.com

Quiz

NEAR C-Alarm - safe digital certificates, overview & CV tool