Top Local Places

Forum Teater d'Batter

, Horsens, Denmark
Performance Art Theatre

Description

ad

Vi ønsker at udbrede Forumteater og nå ud til unge i hele landet. Vi er fast del af den samlede SSP-indsats i Horsens og også et selvstændigt tilbud. En teaterform, hvor publikum undervejs kan stoppe en forestilling. En teatergruppe laver forestillingen som ofte er en kort scene, hvori en person bliver udsat for en eller anden form for uretfærdighed eller undertrykkelse. Den tilskuer, der stopper forestillingen, erstatter en af skuespillerne og kommer med sit bud på, hvordan man løser forestillingens dilemma. På den måde har tilskuerne mulighed for at komme med egne input og opleve, hvilken effekt det har.
I arbejdet med unge er det godt at kunne gribe dialogen an på flere måder. Desværre sker det ofte, at dialogen kun bliver verbal, og man glemmer, at non-verbal kommunikation, som eksempelvis kropssprog, også er vigtigt. Forumteater giver som kommunikationsform mulighed for både at arbejde med kropssprog og verbal kommunikation. I stedet for blot at snakke om hvordan man kan løse en konflikt, arbejdes der med konkret afprøvning af løsningsforslag. På den måde kan de unge få en direkte og umiddelbar fornemmelse af, om løsningsforslaget kan bruges, om det kræver flere overvejelser, er urealistisk, eller måske bare ikke det rette i den givne situation.Hvorfor bruge Forumteateri arbejdet med unge?
Sagt på en anden måde: Forumteater er et alternativ til den traditionelle kommunikationsform med unge, der står foran store udfordringer eller problemer i deres liv. Det kan udfordre de unges tænkemåde, få dem til at reflektere over deres problemer og nå frem til alternative løsninger. Via konkret afprøvning kan de desuden mærke efter med både krop og sjæl, om løsningsforslaget virker for dem.


CONTACT

Quiz