Top Local Places

Edition Wilhelm Hansen

Bornholmsgade 1A, Copenhagen, Denmark
Media/news/publishing

Description

ad

- Nordens største musikforlag.
- Toneangivende nordiske komponister.
- Central forlagsvirksomhed og væsentlig musikdistributør. Wilhelm Hansen Musikforlag blev grundlagt i 1857 og er i dag Nordens største musikforlag. Norden er på alle måder omdrejningspunktet i forlagets profil; toneangivende, klassiske nordiske komponister som Edvard Grieg, Jean Sibelius og Carl Nielsen har alle haft deres gang på forlaget.

Det nordiske islæt og traditionen er videreført til vor tid i en række markante nulevende nordiske profiler som Per Nørgård, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Poul Ruders, Hans Abrahamsen, Sunleif Rasmussen og Bent Sørensen.

Karakteristisk for Wilhelm Hansen Musikforlag er også en bred vifte af udgivelser: Ud over det klassiske repertoire udgiver Wilhelm Hansen populærmusik i mange genrer. Også feltet af udgivelsesformer er bredspektret. Forlaget sætter en dyd i at bevare og udvikle de traditionelle nodeudgivelser, sangbøger, lærebøger osv., men samtidig supplere med musik i nye formater og på nye medieplatforme.

Wilhelm Hansen Musikforlag forsøger på denne måde at bevare og udvikle sin position ikke bare som central forlagsvirksomhed men også som betydningsfuld musikdistributør i hele Norden.

Wilhelm Hansen Musikforlag blev i 1988 en del af Music Sales Group.

CONTACT

Quiz

NEAR Edition Wilhelm Hansen