Top Local Places

Børnetjenesten - et pilotprojekt i Maglegårds Sogn

Hartmannsvej 46, Charlottenlund, Denmark
Organization

Description

ad

Formålet med Børnetjenesten er at udvikle og etablere et lærerigt, kreativt og kulturformidlende tilbud til de ældste børn i dagtilbud i Gentofte. Beskrivelse af Børnetjenesten- et pilotprojekt i Gentofte Provsti

Formål:
Formålet med Børnetjenesten er at udvikle og etablere et lærerigt, kreativt og kulturformidlende tilbud til de ældste børn i dagtilbud (4-6 år) og deres forældre - i første omgang i Maglegårds Sogn/Gentofte Kommune og på længere sigt udbrede tilbuddet til hele Danmark.
Børnetjenesten indbyder børnene til at gå på en opdagelsesrejse i troens univers ved at blive opmærksom på og reflektere over de store ting i livet, som liv, død, fællesskab, venskab og kærlighed.  I projektet vil der rettes opmærksomhed på spørgsmål, der ikke kan forklares alene ved hjælp af evidensbaseret viden. Fokus er rettet på styrkelse af den individuelle udvikling hos børnene i et kreativt og inspirerende fællesskab.
Børnetjenesten er tænkt som et kulturmøde med Den Danske Folkekirke og med samme værdigrundlag, som skoletjenesten , hvilket betyder, at der ikke er forkyndende elementer i projektet.
Målet er at skabe en selvstændig institution ligesom skoletjenesten er det i dag.


Omfang:
Der er tale om et pilotprojekt, der planlægges og udvikles i efteråret 2014 og gennemføres i 2015 fra 1. marts. - 31.dec.

Den fysiske ramme er Maglegårds sogn med udgangspunkt i Messiaskirken i Gentofte Provsti samt sognets 7 dagtilbud.
Dagtilbuddene har mulighed for at melde sig til et helt forløb, der består at 6 arrangementer placeret løbende over året, eller melde sig til 1 eller flere af arrangementerne alt efter hvad der passer ind i dagtilbuddets aktiviteter og pædagogiske læreplaner.

På lidt længere sigt – dvs. fra 2016 forventes resultater og erfaringer fra pilotprojektet at kunne danne grundlag for etablering af Børnetjenesten i hele Gentofte Provsti og potentielt sogne i hele Danmark.

Indhold:
Børnetjenesten er bygget op omkring 6 arrangementer af to dages varighed.
Arrangementerne vil være karakteriseret ved ro og faglig fordybelse med fokus på gentagelse, nærvær, kreativitet, medskabelse og ”de store spørgsmål” som liv og død, næstekærlighed, venskab, fællesskab osv. formidlet i børnehøjde og uden at være belærende, men åben over for forskellige tolkninger af livets spørgsmål samt en introduktion til kirkeåret.
Sagt på en anden måde handler det om barnetroen, ikke forstået som en passiv overlevering af dogmer og forestillinger, men tro som noget udviklende, der skaber forankring og ro, - tro som en udforskning båret af fantasi og kreativitet. Og en opmærksomhed på forskellen mellem viden og tro.

CONTACT

Quiz