Top Local Places

JMK Tagentreprise v/Konrad A. Kusmierz

, Albertslund, Denmark
Local business

Description

ad

JMK Tagentreprise
Konrad A. Kusmierz
Tlf. 20 68 11 55
E-mail: jmk.tagentreprise@gmail.com
CVR 36 16 93 97
JMK Tagentreprise ønsker at fremstå som et seriøst og kvalitetsbevidst tagentreprenørfirma.

Vi udfører alle tænkelige opgaver indenfor tagarbejde.

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser, og sørger altid for at overholde alle aftalte betingelser samt leveringstider.

Vedligeholdsanvisning

Giv dit tag en lang levetid

Som alle andre ting, der skal holde i mange år, kræver taget også vedligeholdelse og eftersyn. Eftersynet bør foretages 2 gange årligt, forår og efterår. Ved større skader og reparationsarbejder bør din professionelle tagdækker kontaktes for udbedring

Inddækninger langs stern

Alle inddækninger langs stern bør efterses 2 gange årligt, da der i moderne byggeri ofte opstår spændinger pga. for store bevægelser i konstruktionen.

Færdsel på taget

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fodtøj og med forsigtighed. Undgå at træde på kantinddækninger ved rengøríng af taget. Hvis man f.eks. skovler sne, bør dette ikke ske i nærheden af kantinddækninger og gennemføringer.

Håndværkere på taget

Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejde på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses for evt. skader, materialerester etc.


Gennemføringer

Mange gennemføringer er i dag udført af enten PVC, zink eller stål. Hætterne er altid forsynet med flange og fuge som skal vedligeholdes. Skorstsene og lignende afsluttes med løskant og fuge. Fuger omkring gennemføringer og på løskanter samt klemskinner efterses for fugeslip og nedbrydninger.

Vedligeholdelse af taget

Taget bør efterses for snavs og blade efter løvfald, idet dette kan stoppe afløb og give opstuvninger med vandgennemsivning som følge. Hvis der er store træer, såvel løv - som nåletræer lige op til bygningen kan det være nødvendigt at rense taget oftere.

Afløb

For at hindre vandopstuvning på taget skal vandet altid kunne passere frit til nedløbet som derfor skal renses for fremmedlegemer såsom blade og andet snavs.

Ovenlysvinduer

For at sikre maksimal lysgennemgang bør kuplerne afvaskes med jævne mellemrum. Dette kan ske med almindelig sæbevand .

Ring til os for et uforpligtende tilbud!

CONTACT

Quiz

NEAR JMK Tagentreprise v/Konrad A. Kusmierz