Top Local Places

Ungdommens Røde Kors i Albertslund

, Albertslund, Denmark
Government organization

Description

ad

Ungdommens Røde Kors i Albertslund
»Sociale og lærings mæssige tiltag«
Ungdommens Røde Kors i Albertslund, arbejder for at give alle børn og unge i området muligheden for positive oplevelser gennem deltagelse i en række forskellige sociale aktiviteter arrangeret af frivillige, engagerede unge, der har lyst og overskud til at tilbringe tid sammen med dem og lytte til dem. Målet er blandt andet, at styrke børnene og de unges faglige og sociale færdigheder ved at skabe et frirum med hyggelige og trygge rammer, hvor motivation og glæde, lyst til at lære og udvikle sig og til at være sammen med andre på en positiv måde er i centrum.

Ungdommens Røde Kors i Albertslund primære opgaver er, udover at støtte allerede eksisterende aktiviteter, at undersøge hvilke aktivitetsbehov, der eksisterer i lokalområdet, og hvordan det kan hjælpe med at opfylde dem. Herunder at skabe kontakt og samarbejde med andre lokale foreninger, hverve frivillige til at oprette og køre projekterne og hjælpe med at skabe synlighed for disse projekter og derigennem tiltrække nye potentielle brugere.
Projekterne kan f.eks. være lærings- eller oplysningsprojekter som lektiecaféer eller klubber og væresteder med kreative eller idrætsfokuserende aktiviteter alt efter hvilke behov, der eksisterer i lokalområdet.
En anden vigtig opgave for det lokale udviklingsråd er, at pleje de frivillige i området ved blandt andet at lave sociale arrangementer og dermed skabe større sammenhold mellem dem. Derudover hjælper det lokale udviklingsråds også de frivillige med at få de kompetencer, der er nødvendige for, at de kan gennemføre de forskellige aktiviteter, som de er en del af.


CONTACT

Quiz

NEAR Ungdommens Røde Kors i Albertslund