Top Local Places

Vukovar - Zimska Luka

Parobrodska 2, Vukovar, Croatia
Port

Description

ad

Zimska luka Vukovar s desne strane omeđena je poluotokom koji ju dijeli od rijeke Vuke, a s lijeve Otokom sportova.

Quiz