Top Local Places

Razvojna agencija VTA

Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica, Croatia
Consulting Agency

Description

ad

Razvojna agencija VTA je ustanova u vlasništvu Grada Virovitice.  Osnivač i vlasnik Razvojne agencije VTA je Grad Virovitica te je sukladno tome glavna zadaća Razvojne agencije raditi u interesu osnivača kroz izradu i implementaciju razvojnih projekata i ostalih strateških dokumenata. Osim toga, djelatnosti Razvojne agencije VTA uključuju i pisanje projekata za ustanove i poduzeća kojima je osnivač Grad Virovitica kao i za organizacije civilnog društva koje djeluju na području grada Virovitice.
Djelatnosti Razvojne agencije VTA:
-Izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva i gospodarstva;
-Stvaranje lokalnih mreža;
-Promocija Grada Virovitice (lokalne zajednice);
-Potpora razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, direktne investicije, joint-venture inicijative;
-Suradnja sa financijskim institucijama;
-Privlačenje direktnih stranih investicija;
-Izgrađivanje institucionalnih kapaciteta;
-Pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz  EU  fondove i ostale natječaje;
-Ispitivanje tržišta i javnog mnijenja;
-Izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata;
-Pružanje tehničke i savjetodavne pomoći;
-Provođenje specijalističkih edukativnih programa;
-Promidžba;
-Izrada i ažuriranje strateških planova;
-Poslovi u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Virovitice sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/potpisan-sporazum-razvoj-cikloturizma-vpz/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/usvojen-gradski-proracun-za-2018/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/razvojna-agencija-vta-odrzala-projektni-sastanak-u-grckoj/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/grad-virovitica-u-suradnji-s-razvojnom-agencijom-vta-priprema-projekt-kojim-ce-rijesiti-problem-odlaganja-otpada/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/u-cetvrtak-potpis-ugovora-za-energetsku-obnovu-os-ivane-brlic-mazuranic-i-djecjeg-vrtica-cvrcak/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/ministar-oleg-butkovic-dao-je-zeleno-svjetlo-da-se-osiguraju-sredstva-za-projektnu-dokumentaciju-brze-ceste-do-virovitice-i-terezinog-polja-u-buducnosti-brze-i-prugom-do-koprivnice-i-osijeka/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/u-planu-je-unaprjedenje-turistickih-sadrzaja-oko-sliva-odenice-i-virovitickih-ribnjaka/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/zapoceli-su-radovi-na-izgradnji-mosta-ispred-podrucne-skole-rezovac/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/projektni-tim-grada-virovitice-nastavlja-s-definiranjem-najznacajnijih-projekata-za-razdoblje-2017-2021/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/u-rezovcu-ce-se-graditi-novi-most-i-parkiraliste-te-urediti-okolis/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/u-coor-u-otvoren-senzorni-vrt-dodir-miris-boje-i-zvuk-kao-metode-ucenja/

facebook.com

http://vta.hr/vijesti/povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-proizvodnim-industrijama/

facebook.com

Quiz

U OKOLINI Razvojna agencija VTA

APIOS

Virovitica, Croatia
Gas Station