Top Local Places

Hydrographic Institute of the Republic of Croatia

Zrinsko Frankopanska 161, Split, Croatia
Science, Technology & Engineering

Description

ad

Hrvatski hidrografski institut

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Info radionica s tematikom predstavljanja opreme koju su Hrvatski hidrografski institut (HHI), Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS) i Institut za more i priobalje nabavili kroz projekt „CoRE“, održana je u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku (Institut za more i priobalje), Ul. Branitelja Dubrovnika 41 - Dubrovnik, 09. studenog 2017. godine. Nakon pozdravne riječi, ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Kolić, te direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore Luka Mitrović, u uvodnom dijelu kratko su predstavili projekt „CoRE“. Predstavnici partnerskih institucija Marko Mlinar (HHI), Golub Ćulafić (ZHMS) i Nikša Glavić (IMP) održali su prezentacije kojima je predstavljena nova oprema, njene karakteristike i mogućnosti. Kratko su predstavljeni i neki rezultati terenskih istraživanja u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori, prilikom kojih je primjenjena nabavljena oprema. Sudionici radionice su imali priliku bliže se upoznati s dijelom nabavljene opreme i to Multiparametarska sonda, Herbarij i Prijenosni mikroskop. Info radionici su prisustvovali predstavnici partnerskih institucija, studenti i drugi zainteresirani sudionici.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Održana info radionica - CoRE Info radionica s tematikom predstavljanja opreme koju su Hrvatski hidrografski institut (HHI), Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS) i Institut za more i priobalje nabavili kroz projekt „CoRE“, održana je u prostorijama HHI-a - Split, 28. rujna 2017. godine. Nakon pozdravne riječi, ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Kolić, te direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore Luka Mitrović, u uvodnom dijelu kratko su predstavili projekt „CoRE“. Predstavnici partnerskih institucija Srđan Čupić (HHI) i Radovan Kandić (ZHMS) održali su prezentacije kojima je predstavljena nova oprema, njene karakteristike i mogućnosti. Kratko su predstavljeni i neki rezultati terenskih istraživanja u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori, prilikom kojih je primjenjena nabavljena oprema. Sudionici radionice su imali priliku bliže se upoznati s dijelom nabavljene opreme i to posebno uređajem za panoramsko snimanje morskog dna (Side scan sonar) i valografskom plutačom (Directional wave rider buoy). Info radionici su prisustvovali predstavnici partnerskih institucija, lučkih uprava, Plovput-a, Udruga pomorskih kapetana, Pomorska škola Split, Pomorski muzej Split i drugi zainteresirani sudionici. Više informacija: http://www.projectcore.info/

facebook.com

Meeting on the hydrographic survey project in the area of western coast of Istria Meeting on the hydrographic survey project in the area of western coast of Istria was held on 27 September 2017 at the Croatian Chamber of Economy – County Chamber Pula. It was attended by representatives of the HHI (Director Vinka Kolić, Assistant Director for International Cooperation and Safety of Navigation Željko Bradarić and member of the HHI Governing Council oceanographer Goran Olujić), representatives of the Harbour Master’s Office Pula (Harbour Master Dolores Brenko-Škerjanc and inspectors Zdenko Mihaljević and Ivica Lazarić), representatives of port authorities, concessionaires, and representatives of cities and municipalities being beneficial owners or managing parts of the maritime demesne in the area of western coast of Istria. Purpose of the meeting was to inform the participants about the HHI plan for hydrographic activities in the sea area of Istria County, identified in the HHI planning documents among three priority areas requiring hydrographic survey for publishing new official editions of navigational charts and publications. Considering legal obligations of port authorities and other legal and natural persons using parts of the maritime demesne to perform economic activity (concessionaires), and relating to periodical surveys of these areas, HHI representatives presented the areas requiring a new hydrographic survey. This is the opportunity to rationalize their costs as throughout October the HHI will carry out official hydrographic survey in the area of western coast of Istria outside of port and concession areas. HHI representatives acquired valuable and useful information in individual talks with representatives of port authorities and concessionaires, especially in a separate meeting with the Pula harbour master and her closest associates – inspectors and branch office harbour masters. Above mentioned meetings have achieved their initial goal as a prerequisite for successful accomplishment of the hydrographic survey, and realization of the final objective – production of new editions of official paper and electronic navigational charts and publications of the western coast of Istria, which will significantly improve the safety of navigation in that sea area.

facebook.com

Hidrografska izmjera akvatorija zapadne obale Istre U srijedu 27. rujna 2017. u Puli je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula održan sastanak u vezi s projektom hidrografske izmjere zapadne obale Istre. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta (ravnateljica Vinka Kolić, pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju i sigurnost plovidbe Željko Bradarić i član Upravnog vijeća HHI-ja oceanolog Goran Olujić), predstavnici Lučke kapetanije Pula (kapetanica Dolores Brenko-Škerjanc i inspektori LK Pula Zdenko Mihaljević i Ivica Lazarić), predstavnici lučkih uprava, koncesionari te predstavnici gradova i općina koji su ovlašteni korisnici ili upravljaju dijelovima pomorskog dobra na zapadnoj obali Istre. Cilj sastanka bio je upoznati sudionike skupa s planom hidrografskih aktivnosti HHI-ja u akvatoriju Istarske županije, koji je u planskim dokumentima HHI-ja prepoznat kao jedno od tri prioritetna područja na kojima je potrebno obaviti hidrografsku izmjeru radi publiciranja novih službenih izdanja pomorskih navigacijskih karta i publikacija. S obzirom na zakonske obveze tijela koja upravljaju lukom i drugih pravnih i fizičkih osoba koje koriste dijelove pomorskog dobra za obavljanje gospodarskih djelatnosti (koncesionari), a u vezi s periodičnim izmjerama područja koje koriste ili je u njihovoj nadležnosti, predstavnici HHI-ja prezentirali su područja na kojima bi bilo potrebno obaviti novu izmjeru. Pozvani su da iskoriste priliku kojom bi se racionalizirali njihovi troškovi s obzirom na to da će HHI tijekom cijelog mjeseca listopada obavljati službenu hidrografsku izmjeru zapadne obale Istre izvan lučkih i koncesijskih područja. Vrijedne i korisne informacije predstavnici HHI-ja dobili su i u pojedinačnim razgovorima s predstavnicama lučkih uprava i koncesionara, a posebno na odvojenom sastanku s kapetanicom Lučke kapetanije Pula i njenim najbližim suradnicima, inspektorima i kapetanima lučkih ispostava LK Pula. Navedenim sastancima ostvaren je početni cilj kao temeljni preduvjet za uspješnu realizaciju hidrografske izmjere, te ostvarenje konačnog cilja izrade novih izdanja službenih navigacijskih karata (papirnatih i elektroničkih) područja zapadne obale Istre, čime će se značajno poboljšati hidrografsko-navigacijski element sigurnosti plovidbe na području nadležnosti Lučke kapetanije Pula, odnosno akvatorija zapadne obale Istre. www.hhi.hr

facebook.com

Quiz