Top Local Places

Don Boscove Salezijanke

Karlovačka 22, Rijeka, Croatia
Religious Organization

Description

ad

Družba sestara Kćeri Marije Pomoćnice, apostolska je družba unutar Rimokatoličke Crkve i kao takva njeguje poseban oblik Bogu posvećenog života. Osnovana je 5. kolovoza 1872. godine u Italiji, u malom mjestu Mornese.  

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Lice naše sestre koja danas slavi 100 godina života! Kako je velika radost biti kći Marije Pomoćnice!

facebook.com

facebook.com

Čestitamo!!!!!

facebook.com

Majka Yvonne izabrana za predsjednicu USMI ( Redovničke konferencije viših redovničkih poglavarica Italije). ČESTITAMO MAJKO!!!!

facebook.com

facebook.com

facebook.com

www.kmp.hr

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Quiz

U OKOLINI Don Boscove Salezijanke