Top Local Places

Kabinet vještina Simulacijski centar

, Rijeka, Croatia
Health/medical/pharmaceuticals

Description

ad

U Kabinetu vještina podučavaju se medicinske vještine s naglaskom na postupke osnovnog i naprednog održavanja života. http://www.kabinet-vjestina.hr U većini medicinskih učilišta Zapadne Europe i SAD-a postoje specijalizirane učionice za učenje određenih medicinskih vještina koje su neophodne u edukaciji liječnika i ostalog medicinskog osoblja koje se ne mogu u potpunosti savladati tijekom boravka na odgovarajućim odjelima, odnosno tijekom kliničke nastave. Jedan od zasigurno najvažnijih segmenta u edukaciji studenata medicine i drugih zdravstvenih grana je kardiopulmonalna reanimacija. Zbog specifične važnosti kao i uslijed nemogućnosti učenja ovih postupaka na bolesnicima, neophodno je omogućiti studentima i polaznicima tečajeva oživljavanja uvježbavanje navedenih postupak na sofisticiranim modelima (tzv. "lutke ili modeli") u prostoru - učionici isključivo za tu namjenu.

Upravo takav edukacijski poligon za uvježbavanje postupaka kardiopulmonalnog oživljavanja (CPR) ustrojen je 2001. godine po uzoru na specijalizirane učionice koje postoje u većini medicinskih učilišta zapadne Europe i SAD-a pod imenom „Kabinet vještina“. Proces stvaranja Kabineta vještina započinje Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje na čelu s njenim predstojnikom (tada) Doc. dr. sc. Alanom Šustićem. Nakon početne ideje i, uz veliku podršku uprave KBC-a, pronalaženja adekvatnog prostora, nekadašnjeg dječjeg vrtića u sklopu KBC Rijeka na lokalitetu Sušak. Tijekom 9 godina osim tehničkog i prostornog razvoja Kabinet vještina je doživio i ekspanziju edukacijskog kadra koji je ujedno i njegov najvrjedniji dio. Od samog početka uz nastavu i tečajeve paralelno se vodilo računa o edukaciji instruktora, pa je tako broj edukatora - instruktora Europskog vijeća za oživljavanje (engl. ERC-a) vremenom rastao što je imalo izrazito pozitivan utjecaj na kvalitetu nastave na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Od samog početka rada Kabineta vještina postavljeni su jasni ciljevi i visoki standardi edukacije.


Kao osnovne i generalne ciljeve postojanja Kabineta vještina potrebno je istaknuti: poboljšanje postotka preživljavanja pacijenata sa zastojem srca, osnovno zbrinjavanje osoba sa zastojem životnih funkcija, podizanje nivoa spremnosti / motivacije u spašavanju ljudskih života u medicinskog osoblja i kod "laika", primjena univerzalnih algoritama hitnih stanja u cilju pojednostavljenja i standardizacije postupaka, usklađivanje načina rada i podizanje nivoa znanja pri radu s hitnim pacijentom te pojednostavljivanje i automatiziranje rada za vrijeme kardiopulmonalne reanimacije (CPR-a). Standardizirani načini rada i učenja u Kabinetu vještina obuhvaćaju: vodeći simptom, radnu dijagnozu, proširenu dijagnostiku / hitno liječenje i provjeru radne dijagnoze prema uspjehu terapije. Kako bi se takav način rada mogao ostvariti potrebna je precizna priprema vježbališta, izrada "kulisa"- simulacija stvarnosti te priprema "scenarija" pojedinih hitnih stanja. Nadalje, potencira se: aktivan rad polaznika na "modelima", male grupe polaznika, gotovo individualni pristup učenja (maksimalno 4 -6 polaznika po jednom instruktoru), čvrsta organizacija vježbališta, precizno vremensko ograničenje duljine vježbanja. Osnovna načela učenja u Kabinetu vještina obuhvaćaju: naglasak na pozitivnosti u radu polaznika, voditelja koji navodi polaznike na samostalno prepoznavanje vlastitih grešaka, a pogreške i propusti se analiziraju s cijelom grupom.

Kako je potreba za edukacijom iz područja reanimatologije postajala sve veća, postojeći je prostor postajao nedostatan, pa je godine 2010. predstojnik Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Prof.dr.sc. Alan Šustić dobio i iskoristio mogućnost preseljenja Kabineta vještina u nove prostore u sklopu novog Sveučilišnog kampusa u Rijeci, nedaleko od KBC Rijeka, lokaliteta Sušak. Do 2012. godine trajalo je opremanje, uređivanje i useljavanje novih prostorija. S obzirom na zahtjevanost nastave i edukacije u Kabinetu oprema je u potpunosti prilagođena potrebama i instruktora i polaznika.

KONTAKT

Quiz

U OKOLINI Kabinet vještina Simulacijski centar