Top Local Places

Vialingua Prevoditeljske usluge i poduke

Vitezićeva 52, Pula, Croatia
Professional services

Description

ad

Prevoditelji i sudski tumači
Vl. Marija Radić Radovan, prof.
Stalni sudski tumač za engleski i talijanski jezik /
Certified Court Interpreter for English and Italian Language Vialingua - Prevoditeljske usluge / Translation and Interpreting Services

Jezici / languages:
hrvatski / engleski / talijanski / njemački
Croatian / English / Italian / German

Pismeno prevođenje / Translations
(s i bez ovjere sudskog tumača) / (certified and non-certified translations)

Usmeni prijevodi / Interpreting
(konsekutivno, šaptano i dijaloško) / (consecutive, whispered and ad hoc)

KONTAKT

Quiz

U OKOLINI Vialingua Prevoditeljske usluge i poduke

BAZGIN d.o.o.

Pula, Croatia
Heating, Ventilating & Air Conditioning Service