Top Local Places

Zavičajni muzej Ogulin

Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin, Croatia
Community Organization

Description

ad

[HRV]  
U samom srcu grada Ogulina, otvoren je u srpnju 1967. godine Zavičajni muzej Ogulin, u Frankopanskoj kuli Starog grada Ogulina kojega je oko 1500. godine dao sagraditi hrvatski plemić Bernardin Frankopan.

Zavičajni muzej Ogulin utemeljen je sa zadaćom da prikuplja, obrađuje, prezentira i publicira povijesnu, kulturnu i umjetničku građu i dokumentaciju sa područja grada Ogulina i njegove okolice.

Djelatnosti Zavičajnog muzeja su: nabava muzejske građe; rad na povećanju muzejskih zbirki; evidencija i stručna obrada predmeta; postava izložbi; terenska istraživanja i prikupljanje eksponata; izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informativnih publikacija; stručna obrada, čuvanje i zaštita muzejske građe; provođenje mjera zaštite muzejske građe koja je kulturno dobro te stručno vodstvo i upoznavanje posjetitelja sa stalnim izložbenim eksponatima.

Danas stalni muzejski postav čine Zbirka kamenih spomenika, Zbirka Domovinskog rata, Etnografska zbirka, Spomen soba Ivane Brlić Mažuranić, Alpinistička zbirka, Arheološka zbirka, Ćelija br. 6 i Umjetnička zbirka.

Također, Muzej čuva predmete vezane uz obrte i zanate, brojne tehničke predmete, staro oružje, stare fotografije te Zbirku razglednica i čestitki.

Muzej je tijekom cijele godine otvoren za posjetitelje, koji uz stručno vodstvo kustosa i muzejskog tehničara mogu upoznati raznoliko kulturno bogatstvo ogulinskog kraja, od prapovijesnog doba preko srednjeg vijeka sve do suvremenog doba.[ENG]  
Heritage Museum Ogulin was established in July 1967, in the heart of Ogulin, in the Frankopan tower of Old Town of Ogulin, which was built around 1500 by the Croatian nobleman Bernardin Frankopan.

Heritage Museum Ogulin is founded with the task of collecting, processing, presenting and publishing historical, cultural and artistic materials and documents from the area of Ogulin and its surroundings.

The activities of the Heritage Museum Ogulin are: procurement of museum objects; work on increasing museum collections; records and expert processing of the objects; setting up exhibitions, expert guidance and working with clients; field research and collection of exhibits; production of newsletters, catalogs, bibliographies and other information forms; professional processing, preservation and protection of museum objects; the implementation of measures for the protection of museum objects which are a cultural good, as well as professional guidance and the introduction of permanent exhibits to the visitors.

Today the Museum exhibits include the Collection of Stone Monuments, the Homeland War Collection, the Ethnographic Collection, Memorial room of Ivana Brlić Mažuranić, the Alpine Collection, the Archaeological Collection, Cell No. 6 and the Art Collection.

Also, the Museum keeps objects related to old crafts, numerous technical items, old weapons, old photographs and a collection of postcards and greeting cards.

Throughout the year, the Museum is open to visitors who can discover the diverse cultural heritage of the Ogulin region from prehistoric times through the Middle Ages to the present day with the help and the expertise of curator and museum technician.

KONTAKT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - POLJOPRIVREDNI PRINOSI 1923. GODINE] Neprocjenjivo vrijedna riznica svakodnevnih podataka o životu stanovnika ogulinskog kraja je tjednik Glas Hrvata koji je izlazio svake subote tijekom 1920-tih godina u Ogulinu, a koji se čuva u Zavičajnom muzeju Ogulin. Danas smo za našu rubriku "Utorkom iz muzejskog arhiva" odabrali članak objavljen u 35. broju spomenutog tjednika od dana 01.09.1923., gdje na str. 4 stoje zabilježeni opisni podaci o žetvi i poljoprivrednim prinosima. Obzirom da smo i ovih dana u intenzivnim poljoprivrednim radovima, želimo da Vam prinosi i rezultati Vašeg rada "donesu obilan plod"! :)

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - POLJOPRIVREDNI PRINOSI 1923. GODINE]

Neprocjenjivo vrijedna riznica svakodnevnih podataka o životu stanovnika ogulinskog kraja je tjednik Glas Hrvata koji je izlazio svake subote tijekom 1920-tih godina u Ogulinu, a koji se čuva u Zavičajnom muzeju Ogulin. 

Danas smo za našu rubriku "Utorkom iz muzejskog arhiva" odabrali članak objavljen u 35. broju spomenutog tjednika od dana 01.09.1923., gdje na str. 4 stoje zabilježeni opisni podaci o žetvi i poljoprivrednim prinosima. 

Obzirom da smo i ovih dana u intenzivnim poljoprivrednim radovima, želimo da Vam prinosi i rezultati Vašeg rada "donesu obilan plod"! :)
facebook.com

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - DJEČJA ZABAVICA NA PRAPUĆAMA] U Glasu Hrvata od dana 12. kolovoza 1922. godine, br. 33, na str. 2-3 objavljeno je kratko opisno izvješće o dječjoj zabavi na Prapućama. Zanimljivo je kako ovakvim zapisima dobivamo, u samo nekoliko rečenica, slikovite opise ne samo malih događanja, već i uvid u širi kontekst društvenog života i razmišljanja nekih prošlih vremena.

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - DJEČJA ZABAVICA NA PRAPUĆAMA]

U Glasu Hrvata od dana 12. kolovoza 1922. godine, br. 33, na str. 2-3 objavljeno je kratko opisno izvješće o dječjoj zabavi na Prapućama. 

Zanimljivo je kako ovakvim zapisima dobivamo, u samo nekoliko rečenica, slikovite opise ne samo malih događanja, već i uvid u širi kontekst društvenog života i razmišljanja nekih prošlih vremena.
facebook.com

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - BRONČANI KONJIĆ U TRKU] Arheološka zbirka našeg Muzeja čuva brojne zanimljive predmete primarno japodske, ali i rimske kulture, temeljem kojih arheolozi, povjesničari i drugi stručnjaci rekonstruiraju životne navike, kulturu, običaje, vjerovanja i druge segmente njihova života u širem ogulinskom kraju. Među izlošcima se ističe brončani konjić u trku, pronađen u Josipdolu. Konjić je visok svega 5 cm, potječe iz prvih stoljeća novog vijeka, a pretpostavlja se da je bio dječja igračka malog Rimljanina ili Rimljanke koji su u to vrijeme sa svojim obiteljima, a pod vodstvom cara Oktavijana, osvojili glavni japodski grad Metul(um). Rimski povjesničar Plinije zapisao je kako su igračke toga vremena bili umanjeni modeli raznih životinja. Djevojke su pred udaju, a dječaci pred ulazak u pubertet, žrtvovali svoje omiljene igračke raznim božanstvima i na taj način označavali svoj prijelaz iz djetinjstva u zrelu dob. Izvor: "Ogulin - povijesna i kulturna baština", Matica hrvatska Ogulin, 2002., poglavlje Antika - Boris Olujić, str. 34.

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post
facebook.com

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - OGULINSKI VAINDACER] Na današnji dan 1921. godine u Glasu Hrvata objavljen je članak "Kakav je to ogulinski vaindacer", a zahtjev za objavom poslao je svratištar Banić. Nadamo se da Vam se sviđaju ovakve crtice kojima otkrivamo probleme, razmišljanja, dogodovštine i društvene situacije naših predaka :)

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - OGULINSKI VAINDACER]

Na današnji dan 1921. godine u Glasu Hrvata objavljen je članak "Kakav je to ogulinski vaindacer", a zahtjev za objavom poslao je svratištar Banić. 

Nadamo se da Vam se sviđaju ovakve crtice kojima otkrivamo probleme, razmišljanja, dogodovštine i društvene situacije naših predaka :)
facebook.com

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - BOJ MODRUŠKI] Zavičajni muzej Ogulin pored velikog broja predmeta posjeduje i bogatu knjižničnu građu. Među brojnim izdanjima ističe se Danica ilirska. Danica ilirska je prvi hrvatski književni časopis, koji je kao tjedni prilog Novina horvatskih od 10.01.1835. do 02.01.1836. izlazio u Zagrebu pod naslovom Danicza horvatzka, slavonzka y dalmatinzka, a potom pod nazivom Danica ilirska. Njezin pokretač bio je Ljudevit Gaj koji je pridonio afirmaciji štokavskoga narječja kao hrvatskog jezičnoga standarda. Najvjerniji suradnici u Danici bili su Dragutin Rakovac, Ljudevit Vukotinović i braća Mažuranić. U broju 48. Danice ilirske od dana 25.11.1837. godine objavljen je naslov "Boj Modruški" koji opisuje ratovanja s Turcima pred kulom Modruškom, s posebnim naglaskom na ljubavi prema domovini - "LJUBAV SVE MOŽE!"

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post
facebook.com

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post

[PROJEKT STARI GRADOVI KARLOVAČKE ŽUPANIJE -"DODIR CIVILIZACIJA"] U ponedjeljak 6. svibnja, u Uredu župana Karlovačke županije, održan je prvi radni sastanak Povjerenstva za pripremu i provedbu projekta "Stari gradovi Karlovačke županije - Dodir civilizacija" čiji je nositelj Karlovačka županija. Projekt obuhvaća 10 starih gradova i utvrda: Bosiljevo, Cetingrad, Modruš, Dubovac, Novigrad na Dobri, Ogulin, Ozalj, Drežnik, Slunj i karlovačku Zvijezdu. Cilj projekta je staviti kulturni turizam u funkciju ruralnog razvoja, dok su specifični ciljevi: očuvanje kulturnog i prirodnog naslijeđa, demografska revitalizacija ruralnih područja Karlovačke županije, jačanje turističke ponude i potražnje, turizam u funkciji razvoja lokalnog gospodarstva te novih radnih mjesta. Indikativna vrijednost projekta je oko 80 milijuna eura. Kao prvi projektni zadatak postavljena je izrada krovnog interpretacijskog plana, čiji je izrađivač tvrtka Kocka d.o.o. iz Šibenika. Nakon što se na nekoliko sastanaka izrađivače iz prve ruke upoznalo s postojećim stanjem i postojećom dokumentacijom starih gradova, danas je započeo terenski obilazak izrađivača, nakon kojeg slijede dubinski intervjui i daljnja analiza i obrada prikupljenih podataka s terena. U Starom gradu Ogulinu terenski obilazak odradila je gđa. Mirna Vulin u ime izrađivača, a dočekala ju je v.d. ravnateljica Muzeja i članica Povjerenstva ispred Grada Ogulina, Ana Krznarić. U sklopu obilaska dogovoreni su daljnji koraci i rokovi interpretacijskog procesa.

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post
facebook.com

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - NUDIZAM U OGULINU] Nakon pobjede boljševika u ruskom građanskom ratu (1918.–1922.) veliki broj pripadnika antiboljševičke vojske otišao je u izbjeglištvo. Po svom vođi, generalu Pjotru Nikolajeviču, barunu Wrangelu, dobili su naziv Wrangelova vojska. Jedan dio te vojske početkom 1921. godine stigao je i u Ogulin. U vojne barake preko puta bolnice smješteno je tada oko 800 donskih Kozaka (Malorusa). Njihovim dolaskom počeli su problemi za domaće stanovništvo jer su, između ostalog, naglo skočile cijene prehrambenih proizvoda, naročito mlijeka. Stanovnici samog grada Ogulina nisu ga mogli ni dobiti, jer su seljaci svo mlijeko prodavali direktno Kozacima po većim cijenama nego inače. Problemi sa njima su se kroz nadolazeće mjesece gomilali, a jedan pomalo neobičan (interesantan) problem se pojavio u ljetnim mjesecima. Evo što o tom problemu piše u ''Glasu Hrvata'', novinama koje su tada izlazile u Ogulinu. Članak je objavljen točno na današnji dan, prije 98 godina, 23. srpnja 1921. godine, u broju 30 , na trećoj stranici, a nosi naslov: Rusi i kupanje Pošto je nastala prilično ugodna sezona za kupanje, polaze i naša braća Rusi na kupanje. To nas dakako ne bi ni najmanje smetalo, jer za prirodne užitke ove vrsti slobodni smo ovdje od plaćanja svake takse, ali nas ipak smeta, da se Rusi kupaju goli, što po našem mišljenju nije lijepo ni sa estetske niti sa etičke strane. Doduše pripovijeda se, da je to plemenski običaj u Rusiji, a to potvrđuju i naši zarobljenici iz Rusije, ali kod nas taj običaj nije. Mi od Rusa primamo rado njihove kulturne tekovine, ali ta nas moralna (!) tekovina neće nikada usrećiti, jer dosta nam je ratnih moralnih tekovina. Osim toga Rusi se baš najradije kupaju u neposrednoj blizini ''Hačkovog mlina'', a to je mjesto, redovito puno mladeži, na koje će Rusi u svojim plivaćim kostimima prilično nećudoredno djelovati. Molimo našu braću Ruse, da se ili tamo ne kupaju, premda, gdjegod se oni na Dobri kupali, izvrženi su u okolici Ogulina pogledima svieta, ili da se pobrinu za bilo kakovo odijelo. Eto, tako smo mi Ogulinci, 15 godina prije istarske Koversade, imali svoju prvu nudističku plažu. Doduše, na njoj se nije kupao britanski kralj Edward VIII. i njegova buduća supruga, Wallis Simpson, ali je naših "golaća" bilo neusporedivo više.

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - NUDIZAM U OGULINU]

Nakon pobjede boljševika u ruskom građanskom ratu (1918.–1922.) veliki broj pripadnika antiboljševičke vojske otišao je u izbjeglištvo. Po svom vođi, generalu Pjotru Nikolajeviču, barunu Wrangelu, dobili su naziv Wrangelova vojska.

Jedan dio te vojske početkom 1921. godine stigao je i u Ogulin. U vojne barake preko puta bolnice smješteno je tada oko 800 donskih Kozaka (Malorusa). Njihovim dolaskom počeli su problemi za domaće stanovništvo jer su, između ostalog, naglo skočile cijene prehrambenih proizvoda, naročito mlijeka. Stanovnici samog grada Ogulina nisu ga mogli ni dobiti, jer su seljaci svo mlijeko prodavali direktno Kozacima po većim cijenama nego inače. Problemi sa njima su se kroz nadolazeće mjesece gomilali, a jedan pomalo neobičan (interesantan) problem se pojavio u ljetnim mjesecima.
Evo što o tom problemu piše u ''Glasu Hrvata'', novinama koje su tada izlazile u Ogulinu. Članak je objavljen točno na današnji dan, prije 98 godina, 23. srpnja 1921. godine, u broju 30 , na trećoj stranici, a nosi naslov:

Rusi i kupanje

Pošto je nastala prilično ugodna sezona za kupanje, polaze i naša braća Rusi na kupanje. To nas dakako ne bi ni najmanje smetalo, jer za prirodne užitke ove vrsti slobodni smo ovdje od plaćanja svake takse, ali nas ipak smeta, da se Rusi kupaju goli, što po našem mišljenju nije lijepo ni sa estetske niti sa etičke strane. Doduše pripovijeda se, da je to plemenski običaj u Rusiji, a to potvrđuju i naši zarobljenici iz Rusije, ali kod nas taj običaj nije. Mi od Rusa primamo rado njihove kulturne tekovine, ali ta nas moralna (!) tekovina neće nikada usrećiti, jer dosta nam je ratnih moralnih tekovina. Osim toga Rusi se baš najradije kupaju u neposrednoj blizini ''Hačkovog mlina'', a to je mjesto, redovito puno mladeži, na koje će Rusi u svojim plivaćim kostimima prilično nećudoredno djelovati. Molimo našu braću Ruse, da se ili tamo ne kupaju, premda, gdjegod se oni na Dobri kupali, izvrženi su u okolici Ogulina pogledima svieta, ili da se pobrinu za bilo kakovo odijelo.

Eto, tako smo mi Ogulinci, 15 godina prije istarske Koversade, imali svoju prvu nudističku plažu. Doduše, na njoj se nije kupao britanski kralj Edward VIII. i njegova buduća supruga, Wallis Simpson, ali je naših "golaća" bilo neusporedivo više.
facebook.com

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - POSUDA ZA UŠUR] Još prije samo pedesetak godina ljudi su na selu većinom sami sijali kukuruz, pšenicu, ječam i druge žitarice, koje bi nakon sušenja nosili u vodenice na mljevenje. Uslugu mljevenja nisu plaćali novcem, već je vodeničar svoj trud naplaćivao uzimajući dio žitarice za sebe (tzv. UŠUR). Količina koju je smio uzeti, određivala se posudom u obliku drvenog lonca. Takvu punu posudu smio je uzeti od jednog vagana žitarice.

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post
facebook.com

[FRANCUSKI NOVINAR O OGULINU] Krajem svibnja ove godine posjetio nas je francuski novinar Didier Vors koji je na svome proputovanju kroz Hrvatsku odlučio prezentirati njene kontinentalne ljepote. Zahvaljujući organizaciji TZ Grada Ogulina, put ga je doveo do Ogulina, pa i do Zavičajnog muzeja Ogulin. Drago nam je da će glas o kulturi, tradiciji i povijesti našega kraja doprijeti do francuskih čitatelja. Članak je na francuskom jeziku, no ako kliknete "Prevedi" u gornjem desnom uglu moći ćete razaznati značenje teksta. http://babelbalades.fr/wordpress/ogulin-bienvenue-en-croatie-continentale/

[FRANCUSKI NOVINAR O OGULINU]

Krajem svibnja ove godine posjetio nas je francuski novinar Didier Vors koji je na svome proputovanju kroz Hrvatsku odlučio prezentirati njene kontinentalne ljepote. 

Zahvaljujući organizaciji TZ Grada Ogulina, put ga je doveo do Ogulina, pa i do Zavičajnog muzeja Ogulin. 

Drago nam je da će glas o kulturi, tradiciji i povijesti našega kraja doprijeti do francuskih čitatelja. 

Članak je na francuskom jeziku, no ako kliknete "Prevedi" u gornjem desnom uglu moći ćete razaznati značenje teksta. 

http://babelbalades.fr/wordpress/ogulin-bienvenue-en-croatie-continentale/
facebook.com

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post

[UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - ZATVORSKA PRIZEMNICA SA SAMICAMA I ŽENSKIM ZATVOROM] Poznato je kako je ogulinski Frankopanski kaštel u razdoblju od 1865. do kraja II. svjetskog rata bio zatvor Sudbenog Stola. Naravno, u to je vrijeme i sam kompleks kaštela izgledao ponešto drugačije jer su izvršene značajnije preinake čitavog prostora za potrebe zatvorskog funkcioniranja. Primjerice, u povijesnim zapisima navedeno je kako su sredinom 19. stoljeća, za vrijeme pukovnika Haasa, porušeni zidovi unutrašnjeg dvorišta kaštela te je na tom mjestu, prema jami Badanj, sagrađena prizemna zgrada koja je imala funkciju tamnice za ženske kažnjenice i samice. Na mjestu starog zida unutrašnjeg dvorišta sagrađen je tada usporedno drugi, tanji zid. Dio starog zida unutarnjeg dvorišta i usporednog zida jasno vidimo i danas, dok se tragovi zatvorske prizemnice vide iz muzejskih hodnika, kada je trava pokošena.

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post
facebook.com

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post

[SUBOTOM POSLIJEPODNE - RADNO!] Ono što ne stignemo radnim danima, nadoknađujemo vikendom, na opće zadovoljstvo. Danas u ugodnom i radnom druženju s Ministricom kulture RH gđom. Ninom Obuljen Koržinek, predsjednica UV Zavičajnog muzeja Ogulin Ljiljana Gračanin i v.d. ravnateljice Ana Krznarić.

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post
facebook.com

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post

STIGLI SU! Sudionici 22. Međunarodnog festivala stigli su u Ogulin u poslijepodnevnim satima i nakon razgleda grada prisustvovali svečanom prijemu na kojem su ih pozdravile zamjenica Gradonačelnika Ivana Salopek Šumonja i v.d. ravnateljice Muzeja Ana Krznarić u ime domaćina. Pripreme za nastup su u punom jeku, očekujemo Vas u 20.30 sati u Frankopanskom kaštelu!

Photos from Zavičajni muzej Ogulin's post
facebook.com

Quiz