Top Local Places

Industrial Parts - Marketplace

Gundulićeva 16/2, Nova Gradisska, Croatia
Internet Company

Description

ad

IPMP je poslovna web platforma koja funkcionira na principu upita i ponuda registriranih kupaca i ponuđača iz svih industrijskih branši.
IPMP je poslovna web platforma koja funkcionira na principu upita i ponuda registriranih kupaca i ponuđača iz svih industrijskih branši.
Ponuđači su u mogućnosti da pored pružanja svih vrsta usluga, ponude već gotove proizvode.
IPMP kupcima omogućava optimalnu, a ponuđačima kompletnu web prezentaciju.

Naš cilj je ušteda Vašeg novca i vremena u svrhu svega gore navedenog.Kupcima omogućava:
· bazu kvalitetnih proizvođača iz svih branši, veličina, iz cijeloga svijeta
· bazu kvalitetnih ponuđača različitih materijala i proizvoda
· bazu kvalitetnih logističkih i transportnih kompanija
· ocjenjivanje svih navedenih
· osnovnu web prezentaciju vašeg poduzeća, kapaciteta i proizvoda
Ponuđačima omogućava:
· bazu kvalitetnih kupaca iz svih industrijskih branši, veličina, iz cijeloga svijeta
· bazu upita koje može pretražiti i sortirati prema svojim tehnološkim mogućnostima
· slanje ponuda na sve interesantne upite prema tehnološkim kriterijima, rokovima izrade, količinama...
· pronalaženje dobavljača materijala
· pronalaženje usluge pakiranja
· pronalaženje usluge logistike i transporta
· ocjenjivanje svih navedenih
· naprednu (potpunu) web prezentaciju vašeg poduzeća, kapaciteta i proizvoda
IPMP je posebno interesantan i za ponuđače materijala, standardnih i normiranih proizvoda, logističkih i transportnih usluga, kao i za tvrtke koje se bave industrijskim dizajnom, programiranjem i inženjeringom. Svrha je izgraditi Marketplace, dakle jedinstvenu burzu kupaca, proizvođača, roba i usluga na jednom mjestu.

IPMP poslovni web servis je osmišljen i kreiran od strane kupca i ponuđača čije se poslovne potrebe i način poslovanja bitnije ne razlikuju od vaših

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Besplatno se registrirajte na poslovnoj industrijskoj burzi proizvoda i usluga iz svih industrijskih i proizvodnih branši. Vaš IP-MP.NET tim!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Join us! IP-MP.NET

Timeline Photos
facebook.com

Quiz

U OKOLINI Industrial Parts - Marketplace