Top Local Places

Savjet Mladih Grada Hvara

, Hvar, Croatia
Government organization

Description

ad

Savjet Mladih Grada Hvara - SMGH osnovalo je Vijeće Grada Hvara kao savjetodavno tijelo kojem je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život grada. Savjet Mladih Grada Hvara osnovalo je Gradsko Vijeće Grada Hvara na 37. sjednici održanoj 18. travnja 2008 godine. SMGH je osnovan odlukom o osnivanju savjeta mladih Grada Hvara (na temelju članka 4. i 5. stavak 2 Zakona o savjetima mladih ( <Narodne novine> broj 23/07 ) i članka 27. Statuta Grada Hvara ( <Službeni glasnik Grada Hvara> broj: 3/01, 4/04, 6/04, 1/06 i 6/06 ) kao savjetodavno tjelo Gradskog Vijeća Grada Hvara.

KONTAKT

Quiz