Top Local Places

Školska knjižnica OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli

Huma na Sutli 152/1, Hum na Sutli, Croatia
Library

Description

ad

Knjižnica je opremljena funkcionalnim namještajem u skladu sa standardom, a tehničku opremu čini TV, DVD, videorekorder, glazbena linija,pisač, skener i fotokopirni aparat.

Quiz

U OKOLINI Školska knjižnica OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli

O.M.R Špiljak

Hum na Sutli, Croatia
Industrial Company