Top Local Places

Forum mladih SDP-a BBŽ

Ivana Gundulića I/2, Bjelovar, Croatia
Non-profit organization

Description

ad

Županijska organizacija Foruma mladih SDP Bjelovarsko-bilogorske županije je interesno-politički oblik organiziranja mladih koji djeluju u okviru Socijalde Županijska organizacija Foruma mladih SDP Bjelovarsko-bilogorske županije je interesno-politički oblik organiziranja mladih koji djeluju u okviru Socijaldemokratske partije Hrvatske. Članstvo u SDP-u nije uvjet za članstvo u Forumu mladih SDP-a.

Svojim radom i djelovanjem Županijska organizacija Foruma mladih SDP BBŽ ostvaruje ciljeve i programska načela Socijaldemokratske partije Hrvatske prema mladima od šesnaeste do tridesete godine života na području svih gradova i općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Na Facebooku, ovo je mjesto okupljanja svih socijaldemokrata i osoba sličnih svjetonazora Bjelovarsko-bilogorske županije i šire..

Quiz

U OKOLINI Forum mladih SDP-a BBŽ