Top Local Places

Geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken

Tereken 3, Sint-Niklaas, Belgium
Religious Organization

Description

ad

Om af en toe wat inspiratie te vinden en op weg te gaan met andere reizigers... Om het verhaal van God en de mensen gaat het
en vooral: om mensen als verhaal van God.
En dan vertellen mensen elkaar
hun eigen verhalen van geloof en ongeloof,
van zoeken en soms vinden,
van vragen stellen en inspiratie krijgen.

Dat blijft ook vandaag een boeiend verhaal van onvoorwaardelijke liefde:
mogen vertrouwen - en hopelijk ook af en toe voelen -
dat we, wie we ook zijn,
gekend, bemind en aanvaard zijn.

Als gist in het deeg...
Omdat God van verhalen houdt
en omdat mensen mogen bestaan
als verhaal van God.

Dat verhaal willen we blijven vertellen.

Zo willen we alle tekens van heil ondersteunen,
ook die vele deugddoende tekens die er zijn buiten de Kerk.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

10 december: 2de zondag van de Advent , een beetje speciaal omdat de kinderen van het eerste leerjaar van de H. Hartschool ons vertelden dat ze vriend van Jezus willen worden en zich daarom voorbereiden op hun eerste communie.

facebook.com

Op een bijeenkomst in Gent, waar we met tien medewerkers van onze parochie Tereken aanwezig waren, luisterden we heel aandachtig naar de inzichten van Dany Leroy. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door 'Bezield verband'. De 170 aanwezigen luisterden geboeid en velen van onze parochie vonden in de uitdagende meningen van de spreker aanknopingspunten bij wat in Tereken leeft. Zijn inzichten zijn terug te vinden in het boekje dat hij schreef: "Van AMBT tot VOORGANGER"

facebook.com

Leerlingen van het zesde leerjaar van de basisschool Eeckberger uit Sint-Gilles-Waas overhandigden de opbrengst van hun jaarlijkse "kinderdag" aan Welzijnsschakel Tereken. Bij deze gelegenheid staken ze ook nog een handje toe bij het samenstellen van de voedselpakketten. Hartelijk dank voor deze hulp!

facebook.com

TEREKEN OVERLEG(T) Voel je je betrokken bij wat leeft in de geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken als individu of lid van een beweging of werkgroep? Wil je informatie en inspraak over wat er gebeurt en gaat gebeuren? Dan ben je van harte welkom op de informatie- en inspraakavond van de geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken op donderdag 7 december, in het vergaderzaaltje van "Ons Huis" (schoolstraat 270, links op de koer). Welkom vanaf 19u45, start om 20u, einde van de vergadering om 22u. In dit werkjaar willen we in ons "overleg" wat dieper ingaan op een aantal pijlers die in elke geloofsgemeenschap belangrijk zijn: verkondiging, dienstbaarheid, gemeenschapsvorming,... Op de agenda na een korte bezinning: Pijler "Dienst aan mensen". We luisteren naar een getuigenis van diaken José Roelandt, die in de diaconie van onze Sint-Niklase parochie werkzaam is. Aan de hand van stellingen denken we na over hoe wij dienstbaar zijn in onze geloofsgemeenschap. Na de pauze volgen de vaste rubrieken: evaluatie van de voorbije activiteiten, aankondigen komende activiteiten, nieuws uit Kerkfabriek, VZW's, Pastoraal Team en sluiten af met een rondvraag.

facebook.com

Tentoonstelling: door het oog van de lens Vanaf de eerste adventszondag, 3 december, mogen we weer genieten van kunstwerken in onze kerk. Deze keer op een heel andere manier. Het is immers een kunst om kerken en kapellen van onze parochie Sint-Niklaas mooi in beeld te kunnen brengen. Naar aanleiding van 800 jaar Sint-Niklaas wist Dirk Adriaenssens, de voorzitter van onze kerkfabriek, dit te realiseren. Daarvan zullen de panelen in de kerk getuigen. We maken van deze gelegenheid ook gebruik om enkele 'schatten' van onze (kerk)zolder in de kijker te plaatsen. Deze tentoonstelling is te bezoeken in aansluiting op de vieringen (op zondag om 10u30 en in de week bij uitvaarten) of op afspraak met het secretariaat (03 776 11 07)

facebook.com

Op zaterdag 7 oktober was onze tweede bijeenkomst. We kregen elke een naamkaartje in een bepaalde kleur. Die kleur gaf aan in welke groep je zat. We speelden spelletjes tot iedereen er was. Daarna gingen we met ons groepje naar een bepaalde klas. De vorige keer kregen we een cadeau-doosje mee. Daar steken we allerlei dingen in zoals ons jaarthemalied, onze teksten enzovoort. Ook onze levensweg zat er in want die hadden we vorige keer gekregen en moesten we thuis invullen. Iedereen mocht om de beurt zijn levenslweg vertellen. We babbelden over Jezus, God en ook over bidden. Toen maakten we een "tijdscapsule" waarin we een briefje staken waarop door onszelf was aangeduid waarom we ons vormsel willen doen. Als afsluiter kwamen we samen en zongen ons jaarthemalied. Dat was ongeveer onze tweede bijeenkomst.

facebook.com

Op weg met de kinderen die in 2018 gevormd worden...

facebook.com

Tentoonstelling Fotoclub Tereken in Ons Huis Deze tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 12 november. openingsuren: van 10u tot 13u en van 14u tot 18u inkom is gratis

facebook.com

Allerheiligen, Allerzielen, dagen van verdriet en stille vreugde om mensen die voor mensen veel betekenen

facebook.com

Wij nodigen u graag uit voor de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen. Op Allerheiligen, woensdag 1 november om 10.30u, wordt de viering opgeluisterd door het Sint-Ceciliakoor. We herdenken in het bijzonder de overledenen van het voorbije jaar. Op Allerzielen, donderdag 2 november, gedenken we al onze overledenen, 's avonds om 19.30u, eveneens in de kerk van Sint-Jozef. Van harte welkom!

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Quiz

NEAR Geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken