Top Local Places

Ouders voor Inclusie

A. Verhaegenstraat 42, Ghent, Belgium
Organization

Description

ad

Kwaliteit van Bestaan is een mensenrecht !
Ouders voor Inclusie streven voor dit recht voor alle kinderen met beperking van verschillende aard en graad. Kwaliteit van Bestaan is een mensenrecht, ook voor de persoon met een beperking !
Dit kan slechts gerealiseerd worden door de mogelijkheid tot zelfbeschikking.
Ouders voor Inclusie wil dit verdedigen als een RECHT  voor alle kinderen/jongeren met een beperking,

Ouders voor Inclusie is in 2001 ontstaan als een beweging van ouders die zich verenigd hebben rond hun streven naar inclusie voor hun kinderen. Het gaat in de eerste plaats om een vereniging van en voor ouders. Onze vereniging wil er zijn voor alle ouders van alle kinderen ongeacht de aard of graad van hun handicap.
Ouders voor Inclusie heeft in eerste instantie aandacht voor het inclusief onderwijs, omdat de school een groot deel van het leven van onze kinderen uitmaakt. Maar we  willen  ook breder kijken naar inclusie binnen andere levensdomeinen zoals vrijetijdsbesteding, gezinsleven, arbeid… en meer algemeen ook aandacht besteden aan de beeldvorming rond personen met een handicap.

Centraal in onze visie staat het streven om kinderen en jongeren met een beperking te aanvaarden als volwaardige mensen en hen alle kansen te bieden tot deelname aan het maatschappelijk leven.
Als ouders pleiten we ervoor dat onze kinderen  hun leven kunnen uitbouwen in verbondenheid met het eigen gezin en de eigen omgeving.


Dit houdt heel concreet in dat wij ervoor pleiten om kinderen en jongeren met een beperking en/of een specifieke onderwijsvraag toe te laten tot het gewoon onderwijs.

We willen vooral aan andere ouders mogelijkheden bieden zich te informeren, elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.
Verder streven we ernaar alle inclusiepartners informatie ter beschikking te stellen en blijvend te sensibiliseren.
Tenslotte willen we ook  meewerken aan een ‘visie op inclusie’ en er voor ijveren dat het de norm wordt, het algemeen referentiekader waaraan elk concept, elke handeling wordt afgetoetst.


CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Wie met Grip mee wil werken aan een stevige beleidsnota met voorstellen om te komen tot echt inclusief werk kan contact opnemen met patrick@gripvzw.be

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Beno Schraepen met een opiniestuk over inclusief onderwijs in De Standaard van 26 januari

facebook.com

In volle voorbereiding van onze Inclusiedag van 3 maart 2018 ! Deze gaat dit jaar door op de Odisee Campus te Dilbeek. Programma beschikbaar op onze website : http://www.oudersvoorinclusie.be/inclusiedag/ Inschrijven mogelijk via : http://oudersvoorinclusie.fikket.com/event/inclusiedag-03-03-2018 Graag tot dan ! Stuurgroep Ouders voor Inclusie

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Dankjewel aan alle mensen die ons steunden door een powerbank te kopen ! De centjes zullen dit jaar integraal naar ons Steunpunt en onze Inclusiedag gaan ! Vanwege de stuurgroep van Ouders voor Inclusie

facebook.com

Wil jij ons steunen tijdens de warmste week ? Dat kan door een plaatje voor ons aan te vragen via https://dewarmsteweek-dashboard.stubru.be/vraag-een-plaat-aan

facebook.com

Paul, Rita en Hetty verkopen vandaag powerbanks ten voordele van OVI in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden !

facebook.com

http://www.oudersvoorinclusie.be/in-de-media/infosessiesvoorleessoftware/

facebook.com

Quiz

NEAR Ouders voor Inclusie