Top Local Places

T.C. Bregenz Başkonsolosluğu

Türkisches Generalkonsulat Senderstr. 10, Wolfurt, Austria
Community/government

Description

ad

Türkiye Cumhuriyeti Bregenz Başkonsolosluğu resmi Facebook sayfası. Die offizielle Facebook-Seite des Türkischen Generalkonsulats in Bregenz. https://twitter.com/TCBregenzBK

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZCA DORNBİRN’DE DÜZENLENEN ERMENİ KONFERANSI

Viyana Üniversitesi mezunu akademisyen Dr. İnanç Atılgan, Başkonsolosluğumuzun himayesi ve T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Vorarlberg Temsilcisi Sn. Atillâ Dinçer’in değerli destek ve katkılarıyla, 10 Nisan 2016 Pazar günü Dornbirn’deki “Martinspark Hotel”de Ermeni Sorunu ve sözde soykırım iddiaları konusunda Vorarlberg’deki vatandaşlarımıza hitaben bir bilgilendirme konferansı vermiştir. Moderatörlüğü Sn. Başkonsolosumuz tarafından yapılan ve yaklaşık 50 civarında vatandaşımızın katıldığı konferansın başlangıcında 1973-93 yılları arasında Ermeni ASALA terör örgütünce şehit edilen diplomatlarımızın ve 1. Dünya Savaşı yıllarında Doğu Anadolu’da işgalci Rus orduları desteğindeki Ermeni Hınçak ve Taşnak Komitacılarınca hunharca öldürülerek toplu mezarlara gömülen masum Osmanlı Türklerinin aziz hatırası önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur. Konferansın ilk bölümünde Ermeni tehciri konusunda 2.5 dakikalık kısa metrajlı bir film (http://videos.factcheckarmenia.com/tr/video/tehcir-kanunu/Animation/55.html) gösterilmiş, ardından, Dr. İnanç Atılgan ve Başkonsolosumuz tarafından kapsamlı birer sunum yapılmıştır. Sn. Atılgan, “Türk-Ermeni İhtilafı ve Avusturya” başlıklı power-point sunumunda özetle; tarih boyunca Türk-Avusturya İlişkileri ve Osmanlı Ermenileri Üzerine Avusturya Arşiv Belgeleri (1872-1936) konusunda ayrıntılı bilgiler vermiş, gerek bu belgelerden gerek “Avusturya’nın İkilemi 1915” (Österreichs Dilemma 1915) başlıklı kitabından alıntılar yaparak çarpıcı bazı unsurlara dikkat çekmiştir. Sn. Atılgan, ayrıca; 1915 olaylarında ölenlerin sayıları konusundaki çelişkili ve abartılı rakamlara, ünlü Avusturya’lı yazar Franz Werfel’in “Musa Dağı’nda 40 Gün” isimli romanına esin kaynağı olan Andonian mektuplarında bahsigeçen ve Talat Paşa’ya atfedilen telgrafların sahteliğine, Yahudi soykırımı (Holocaust) ile sözde Ermeni soykırımı arasında neden bir paralellik kurulamayacağına dair ayrıntılı izahatta bulunmuştur. Sn. Atılgan’ın canlı ve akıcı bir üslupla ve anekdotlarla süslediği konuşması vatandaşlarımızca ilgiyle dinlenmiştir. Daha sonra Sn. Başkonsolosumuz tarafından yapılan konuşmada ise; uyuşmazlığın tarihi arka planı, 1915 olaylarının dünya gündemine girişi, bu olaylara ilişkin “Ermeni Anlatısı”nın inşa süreci, diaspora tarafından “İnkâr” kelimesinin yersiz ve hukuksuz şekilde kullanılması, parlamentoların hukuki bağlayıcılık taşımayan tanıma kararlarının sadece gündelik siyasi iradeyi yansıttığı, tarihçiler arasında 1915 olaylarına ilişkin “Akademik Oydaşma”dan bahsetmenin mümkün olmadığı, bu olayları soykırım olarak nitelendiren herhangi bir uluslararası ceza mahkemesi kararı da bulunmadığı, bilâkis AİHM’in Perinçek vs. İsviçre davasında verdiği kararla Türkiye’nin haklılığının bir anlamda tescil edildiği belirtilmiş, ayrıca, Türkler ve Ermeniler arasında tarihi dostluk ve işbirliğini inşa etmenin önemine dikkat çekilmiştir. Konferansın ikinci bölümünde Sn. Başkonsolosumuz; Amerikalı gazeteci Clarence K. Streit’in 26 Şubat 1921’de Ankara’da Gazi Mustafa Kemal’le Ermeni tehciri konusunda yaptığı söyleşide Ulu Önderimizin çok önemli açıklamalarını ("Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı"), ayrıca, Atatürk’ün “Nutuk”unda yeralan Ermeni soykırım iddialarına ve Ermenilerin yaptığı mezalime ilişkin çarpıcı paragrafları vatandaşlarımıza okumuştur. Devamla, Osmanlı arşiv belgelerine göre toplam 438.758 kişinin tehcir edildiğini, bunlardan sadece 56.610’unun açlık, salgın hastalıklar, konvoylara düzenlenen intikam amaçlı saldırılar vs. nedenlerle iskân bölgelerine ulaşamadığını, yani Ermeni yanlısı çevrelerin mesnetsiz iddialarının aksine tehcir edilenlerden çoğunun hayatta kaldıklarını hatırlatmıştır. Sn. Başkonsolosumuz, Osmanlı devletinin tehcir konvoylarının güvenliği için her türlü imkanını seferber ettiğini, her konvoyun başına jandarmalar görevlendirdiğini, yol boyunca konvoyların karşılaşacakları yasadışı olaylardan askeri ve idari yetkililerin sorumlu tutulacağının ilan edildiğini, bu konuda Dahiliye Nezaretince valilik ve mutasarrıflıklara genelge talimatlar gönderildiğini hatırlatarak bu telgraflardan bazılarını okumuştur. Tehcirin 150 gün sürdüğünü belirten Sn. Başkonsolosumuz, 1.5 milyon insan soykırıma uğramış olsa bu hesaba göre günde 10.000 insanın öldürülüp toplu mezarlara gömülmesi gerektiğini, oysa Ermenilerin bugüne kadar tek bir toplu mezar yeri dahi gösteremediklerini, buna mukabil, Doğu Anadolu'da Türk Tarih Kurumu (TTK) başkanlığında yapılan muhtelif kazılarda 50’yi aşkın toplu mezarda Ermeni çetelerince katledilen Osmanlı Türklerine ait olduğu adli tıp yöntemleriyle tesbit edilen kemikler bulunduğunu (örneğin; Kars’ın Subatan köyü) vurgulamıştır. Devamla, Malta duruşmaları hakkında bilgi veren Sn. Başkonsolosumuz,1919-1921 yılları arasında Osmanlı başkenti İstanbul, itilaf devletlerinin işgali altındayken tüm Osmanlı sivil ve askeri arşivlerinin İngiliz ve Fransızların denetimi altında olduğunu ve arşiv memurlarının da ekseriyetle Ermenilerden oluştuğunu, İngilizlerin bu dönemde, Osmanlı idaresince Ermenilere karşı bir soykırım işlendiğine dair arşivlerimizde didik didik belge aradıklarını, hatta bu amaçla ABD makamlarına dahi müracaat ettiklerini, ancak, ecdadımızı soykırım suçuyla itham etmelerine elverecek ve mahkemeye delil olarak sunulabilecek nitelikte hiçbir kanıt elde edemeyince, Malta'da sürgünde tuttukları üst düzey Osmanlı yöneticilerini çarnaçar serbest bıraktıklarını hatırlatmıştır. Devamla, Ermenilerin tarih boyunca yaptıkları evrak sahtekârlıkları, belge tahrifatları, düzmece ya da çalıntı fotoğraflar konusunda Sn. Başkonsolosumuz tarafından vatandaşlarımıza ayrıntılı bilgiler verilmiştir (örneğin; Hans Morgenthau’nun öyküsü, Atatürk’e atfedilen sahte beyanatlar, Rus ressam Vasily Vereshchagin’in Moskova’da Tretyakov galerisinde sergilenen ve kurukafalardan oluşan yağlıboya tablosunun siyah-beyaz kopyalarının sözde Ermeni soykırımını belgeleyen bir fotoğrafmışcasına takdimi, Dahiliye Nazırı Talât Paşa’ya atfedilen telgrafların içyüzü, Ermeni çetelerince katledilen Osmanlı Türklerine ait fotoğrafların Türkler tarafından öldürülen Ermeniler şeklinde lanse edilmeye çalışılması, "photoshop" tekniğiyle üzerinde oynanmış veya başka tarihsel dönemlere ve olaylara ait fotoğrafların sözde soykırıma delil gösterilmeye çalışılması vs.) Sn. Başkonsolosumuz, ayrıca, tehcir edilen Ermeni konvoylarına refakatle günlerce Fırat boylarında at süren İsveç’li binbaşı Hjalmar Pravitz’in 23 Nisan 1917 tarihinde İsveç’in “Nya Dagligt Allehanda” gazetesinde yayınlanan okuyucu mektubu ile 1921 yılında basılan “İran Anılarım” başlıklı kitabından çarpıcı alıntılar yapmıştır. Devamla, bazı Ermeni çevrelerinin asılsız iddialarının aksine arşivlerimizin dünyanın tüm ülkelerinden akademisyenlerin ve tarihçilerin kullanımına açık olduğunu, buna mukabil, Ermeni arşivleri (örneğin; Boston, Erivan vs.) için aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını belirtmiştir. Hükümetimizin 2005’de asılsız soykırım iddialarının tahkiki için bir Uluslararası Tarihçiler Komisyonu kurulması yönündeki önerisinin de ilk iki toplantıdan sonra Ermeni tarafının bu konudaki isteksizliği nedeniyle akim kaldığını vurgulayan Sn. Başkonsolosumuz, Türk tezlerinden yana görüş beyan eden veya kitap yazan saygın akademisyen ve profesörlerin militan Ermeni çevrelerince nasıl susturulup sindirildiklerini, tehdit edildiklerini, evlerinin kundaklandığını ve soykırımı inkâr ettikleri gerekçesiyle nasıl tazminat ödemeye mahkum edildiklerini örneklerle izah etmiştir (Bernard Lewis, Stanford Shaw, Guenter Lewy, Heath Lowry, Justin Mc Carthy). Soykırımın uluslararası hukuktaki tanımı yapılmış, bu kavramın gelişigüzel kullanılamayacağı açıklanmıştır. 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında toplam 29 Ermeni’nin Osmanlı hükümetinde görev aldıkları, 22 Ermeni’nin Bakan olduğu (Dışişleri Bakanı dahil), 29 Ermeni’nin orduda paşa rütbesini taşıdığı, 33 Ermeni’nin Meclis-i Mebusan’da mebus (milletvekili) olduğu, 7 Ermeni’nin Büyükelçi, 11 Ermeni’nin Başkonsolos, 11 Ermeni’nin de üniversitelerde profesör oldukları, sivil ve askeri arşivlerimizde Ermeni kökenli arşiv memurlarının çalıştığı, yüzyılın sonunda Osmanlı’da Sayıştay’dan Darphane’ye, Danıştay’dan PTT’ye kadar önemli merkezlerin Ermeni tebaasından vatandaşlarımıza emanet edildiği hatırlatılmıştır. Ve nihayet, ASALA’nın sözde soykırımın intikamını almak ve davalarını dünyaya duyurmak için 1973-93 yılları arasında 5’i Büyükelçi olmak üzere 37 diplomatımızı hunharca şehit ettiği, Dışişleri Bakanlığımızın Toplantı Salonları’nın hep bu şehit diplomatlarımızın adlarını taşıdığı (İsmail Erez, Danis Tunalıgil, Bahadır Demir vb.) vurgulanmıştır. Etkinlik sonunda vatandaşlarımıza Ermeni Sorunu hakkında yazılmış Türkçe ve Almanca muhtelif kitap ve broşürler dağıtılmıştır. Dört saat süren ve büyük bir ilgi ve beğeniyle izlenen bilgilendirme konferansına katılarak Avusturya arşivlerinde yaptığı çalışmalar hakkında vatandaşlarımıza çok kıymetli bilgiler sunan ve Avusturya’nın Ermeni konusuna yaklaşımı hakkında fevkalade önemli ipuçları veren Sn. Dr. İnanç Atılgan’a ve bu etkinliğin hayata geçirilmesinde değerli destek ve katkılarını esirgemeyen T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) temsilcisi Sn. Atillâ Dinçer’e gerek Başkonsolosluğumuz gerek Vorarlberg Türk toplumu adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZCA DORNBİRN’DE DÜZENLENEN ERMENİ KONFERANSI
facebook.com

Önemli Duyuru. Başkonsolosluğumuzda 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren konsolosluk işlemlerinde uygulanmakta olan randevu sistemine ilişkin açıklayıcı video aşağıda sunulmaktadır. Lütfen, sağ alt köşedeki ok işaretlerini tıklayarak ve “Ayarlar”da “HD”yi işaretleyerek büyük ekranda ve yüksek çözünürlükte izleyin. Değerli vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Önemli Duyuru.

Başkonsolosluğumuzda 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren konsolosluk işlemlerinde uygulanmakta olan  randevu sistemine ilişkin  açıklayıcı video aşağıda sunulmaktadır. Lütfen, sağ alt köşedeki ok işaretlerini tıklayarak ve “Ayarlar”da “HD”yi işaretleyerek büyük ekranda ve yüksek çözünürlükte izleyin.

Değerli vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.
facebook.com

Timeline Photos

“ERASMUS” Eğitim Programı çerçevesinde Vorarlberg’i ziyaret eden Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sn. Remzi Karadurak, anılan lisenin öğretmenlerinden Sn. Serap Çetin ve lise öğrencileri Sultan Türkmen ve Şerife Nur, beraberlerinde “Institut für Sozialdienste” (IFS)’de Sosyal Danışman Sn. Saadettin Demir ile birlikte dün (7 Nisan) Sn.Başkonsolosumuza bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Timeline Photos
facebook.com

Photos from T.C. Bregenz Başkonsolosluğu's post

PAZAR GÜNÜ DORNBİRN’DE DÜZENLENECEK ERMENİ KONFERANSI İÇİN SON DUYURU ! Daha önceden de duyurulduğu gibi, Dr. İnanç Atılgan, Başkonsolosluğumuzun himayesi ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkanlığı’nın (YTB) değerli destek ve katkılarıyla, 10 Nisan 2016 Pazar günü saat 14.00’de Dornbirn’deki “Martinspark Hotel”de (Mozartstrasse 2, 6850 Dornbirn) Ermeni Sorunu ve sözde soykırım iddiaları konusunda bir konferans verecektir. Moderatörlüğünü Sn. Başkonsolosumuzun yapacağı konferansa giriş ücretsiz olup, konuya ilgi duyan tüm vatandaşlarımız bu etkinliğe davetlidir. Önemle duyurulur !

Photos from T.C. Bregenz Başkonsolosluğu's post
facebook.com

Timeline Photos

“DİASPORA, KÜLTÜR VE TOPLUM” DERGİSİ T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) alınan bir yazıda, YTB tarafından hazırlanan uluslararası hakemli "Diaspora, Kültür ve Toplum" dergisinin yayın hayatına başladığı ifade edilmekte, derginin yılda iki defa Türkçe ve İngilizce olarak basılı ve elektronik şekilde yayınlanmasının beklendiği belirtilmektedir. Sözkonusu dergide yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, diaspora, göç, demografi, aidiyet, kimlik, dini ve kültürel hayat, ayrımcılık, insan hakları ihlalleri gibi konulardaki çalışmalara yer verilecek olup, derginin ilk sayısında yer alacak çalışmalara ilişkin başvuruların 15 Mayıs 2016 tarihine kadar diaspora@ytb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dergiye ilişkin detaylı bilgiye http://diaspora.ytb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecektir. Değerli vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

Timeline Photos
facebook.com

DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZA DUYURULUR ! “OKAY ZUSAMMEN LEBEN” NİSAN AYI ETKİNLİKLER TAKVİMİNDEN SEÇMELER 16.04.2016 20:00 Uhr in Lauterach Milchgeschwister / Süt Kardesler Komödie mit Musik und Tanz auf türkisch mit deutscher Übertitelung. Milchverwandtschaft ist ein Konzept, das vor allem im Judentum und Islam verbreitet ist – wenn zwei Kinder von derselben Frau gestillt wruden, gelten sie als verwandt und hatten somit das gleiche Heiratsverbot wie leibliche Verwandte. In der Komödie kommt es auf Grund dieser Tatsache zu Verwechslungen und chaotischen Verwicklungen. Zwei türkische Schauspielstars – die Brüder Süheyl Uygur und Behzat Uygur – kommen für die Produktion nach Vorarlberg und werden unterstützt vom Schauspielensemble des interkulturellen Verein Motif. Weiterer Termin: 17.4.2016, 17.00 Uhr Ort: Hofsteigsaal Lauterach Information: Interkultureller Verein MOTIF, Yener Polat, Kirchstraße 16, 6900 Bregenz, E-Mail: info@motif.at, Internet: www.motif.at ............................................................ 17.04.2016 20:00 Uhr in Feldkirch Töchter des Jihad. Uraufführung. Ein szenisch-dokumentarischer Bilderbogen über Kinder, Küche, Kalaschnikoff und das wahre Leben im IS: Jihad, Hijra, Niqab: Im Glauben an eine politische und religiöse Utopie verlassen junge Frauen das sichere Europa, um im Kriegsgebiet des islamischen Staates als Frau eines IS-Kämpfers ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Welches sind die Motive, sich von Familie und Gesellschaft ab- und extremistischen Ideologien zuzuwenden? Welche Voraussetzungen führen dazu, dass minderjährige Mädchen inmitten von entfesselter Gewalt das Paradies suchen und auf die Freiheiten des Westens verzichten? Und was hat das mit dem Islam zu tun, wenn es mit dem Islam zu tun hat? Es spielen: Maria Fliri, Diana Kashlan, Peter Bocek. Text, Regie: Barbara Herold. Weitere Termine: Di 19., Mi 20., Do 21., Fr 22., Sa 23. April 2016, jeweils 20 Uhr im Alten Hallenbad Feldkirch. Karten: www.v-ticket.at | karten@feldkirch.at | T: 05522 73467 Information: Theaterverein dieheroldfliri.at, Gallmiststraße 5, A-6800 Feldkirch, E-Mail: info@dieheroldfliri.at, Internet: www.dieheroldfliri.at ............................................................ 29.04.2016, 19:00 Uhr in Bregenz Dialog mit einer interkulturellen Gesellschaft Jugendliche stellen an diesem Abend im vorarlberg museum Fragen an: Melke Yolsal. sie ist Richterin am Bezirksgericht Bregenz, Ali Sensoy arbeitet als Lungenfacharzt in Dornbirn, Renate Djukic hat ein Kommunikationsbüro und die Geschäftsführerin der Buchhaltungskanzlei Zahlenstudio heißt Aysegül Cetinkaya. Sie alle kommen aus Zuwandererfamilien, sind beruflich erfolgreich und Vorbilder in den jeweiligen Communities. Was war in ihrem Leben ausschlaggebend für den beruflichen Erfolg? In welchen Bereichen mussten Niederlagen verkraftet werden? Moderation: Fatih Özçelik, Kulturvermittler im vorarlberg museum Information: vorarlberg museum, Tel.: +43-5574 46050 522, E-Mail: kulturvermittlung@vorarlbergmuseum.at, Internet: http://www.vorarlbergmuseum.at Bildungs- und Berufsberatung für Migrantinnen in Feldkirch und Lustenau In einem persönlichen, vertraulichen Gespräch erhalten Frauen mit Migrati¬onshintergrund kostenlos Information und Beratung zu den Themen berufliche Weiterbildung und Neuorientierung, Wiedereinstieg in den Beruf, Bildungsabschlüsse für Erwachsene, Förderungen und Beihilfen für Aus- und Weiterbildung, Deutsch als Fremdsprache, Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen in Österreich. Feldkirch: Mo – Do 9.00 bis 12.00 Uhr und Mi 14.00 bis 17.00 Uhr. FEMAIL, Marktgasse 6. Lustenau: Do 8.00 bis 13.00 Uhr. FEMAIL Außenstelle, Kindergarten Rheindorf, Neudorfstr. 7. Information und Anmeldung: FEMAIL FrauenInformationszentrum Vorarlberg, Cigdem Gökmen-Erden, Tel.: +43-5522-31002-18, E-Mail: cigdem.goekmen-erden@femail.at, Internet: www.femail.at ............................................................ 22.04.2016 09:00 Uhr in Götzis Geschichte, Kulturen und Religionen in der Türkei und ihre Familiensysteme im Integrationsprozess Das Seminar wird sich mit der Geschichte, den Kulturen und Religionen der Türkei und mit den Inhalten islamischer Kultur, Tradition und ihren Einflüssen auf die Erziehung befassen. Anhand der Landkarte der Türkei wird auf die wichtigsten Volksgruppen und Minderheiten eingegangen. Anschließend werden Themen wie die Erziehungsvorstellungen, die Rolle der Frau, des Mannes und des Kindes in der islamischen Kultur behandelt, Norm- und Wertevorstellungen differenziert betrachtet und Unterschiede in der Erziehung dargestellt. Anhand von Fallbeispielen wird auch die Art und Weise der Integration in die Aufnahmegesellschaft diskutiert und ob Blockaden im Integrationsprozess vorliegen. Referent: Dr. Ilhami Atabay, München (D), Dipl.- Psychologe, Pädagoge M.A., Psychologischer Psychotherapeut, Verhaltenstherapeut und Supervisor, interkultureller Trainer und Autor. Anmeldung bis 17. März 2016 Ort: Volkshochschule Götzis Information: Schloss Hofen – Wissenschaft und Weiterbildung, Tel +43 5574 4930 460, E-Mail: soziales@schlosshofen.at, Internet: www.schlosshofen.at

facebook.com

Photos from T.C. Bregenz Başkonsolosluğu's post

10 NİSAN PAZAR GÜNÜ DORNBİRN’DE ERMENİ SORUNU HAKKINDA KONFERANS Viyana Üniversitesi mezunu akademisyen Dr. İnanç Atılgan, Başkonsolosluğumuzun himayesi ve T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Vorarlberg Temsilcisi Sn. Atillâ Dinçer’in değerli destek ve katkılarıyla, 10 Nisan 2016 Pazar günü saat 14.00’de Dornbirn’deki “Martinspark Hotel”de (Mozartstrasse 2, 6850 Dornbirn) (http://www.viennahouse.com/en/martinspark-dornbirn/the-hotel/overview.html) Ermeni Sorunu ve sözde soykırım iddiaları konusunda bir konferans verecektir. Moderatörlüğünü Sn. Başkonsolosumuzun yapacağı konferansın başlangıcında katılımcılara “Sarı Gelin” belgeseli (Türkçe) izlettirilecektir. Giriş ücretsiz olup, konuya ilgi duyan tüm vatandaşlarımız bu önemli etkinliğe davetlidir. Dr. İnanç Atılgan, 2003 yılında Viyana Üniversitesi Şarkiyat ve Tarih Bölümleri'nden doktora almış, lisans ve lisansüstü çalışmalarında dil ve tarih konularına odaklanmıştır. Atılgan'ın doktora tezinin konusu 1915 tehcirine Avusturya-Macaristan'ın yaklaşımı olup, “Avusturya'nın 1915 ikilemi” başlığıyla 2008'de Almanca olarak yayımlanmıştır. Viyana Askeri Tarih Müzesi’nde akademisyen olarak da çalışan ve müzedeki Türk sancaklarını tasnif eden Dr. Atılgan, Ankara’da; Bilkent, Çankaya ve TOBB üniversitelerinde doçent olarak görev yapmıştır. 2003-2005 yıllarında Türk Tarih Kurumu’nun (TTK) Ermeni Masası'nda görev almış ve “Osmanlı Ermenileri Üzerine Avusturya Arşiv Belgeleri 1872-1936” konulu çalışmada proje yöneticisi olmuştur. Sn. Atılgan’ın, tarihsel perspektifte Türk-Avusturya ilişkileri ile Türk dili ve tarihi (1878-1945) üzerine araştırmaları bulunmaktadır. Ermeni sorunu üzerine en son kitabı ise Viyana Ermeni-Türk Arşiv Belgeleri hakkında olup, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırmıştır. Atılgan, Viyana'da ikamet etmekte olup, hali hazırda Avusturya-Türk Bilim Ofisi yöneticisidir. Almanca ve İngilizce’nin yanısıra Latince ve Osmanlıca da bilen Dr. Atılgan evli ve ikiz kız babasıdır. https://www.wieser-verlag.com/buch/oesterreichs-dilemma-1915/ https://www.wieser-verlag.com/buch/archival-documents-viennese-armenian-turkish-platform/

Photos from T.C. Bregenz Başkonsolosluğu's post
facebook.com

T.C. Bregenz Başkonsolosluğu

DUYURU: T.C. BAŞBAKANLIK-YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI - Hukuk Müşavirliği Başkanlığınca, Yurtdışı Hukukçular Buluşması kapsamında yurt dışında yaşayan hukukçularımızın hukuk deneyimlerinin ve bilgilerinin artırılması amacıyla, 20-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren temel hukuki konularla ilgili eğitim proğramı tertip edilecektir. Proğrama başvuru için son tarih 30 mart 2016 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Seminer, yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan hukuk fakültelerinde lisans ve/veya yüksek lisansını tamamlamış ya da bu ülkelerde hukuk alanında doktora eğitimine devam eden hukukçuların başvurusuna açık olup, detaylı bilgiler aşağıda sunulmaktadır. T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı VIII . YURTDIŞI HUKUKÇULAR BULUŞMASI / TÜRKİYE ” ULUSLARARASI HUKUK SEMİNERİ Başkanlığımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek,ülkemizle olan sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için çeşitli faaliyetler yürütmekle ve öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, Yaşadıkla rı ülkelerle uyumlu bir hâlde varlıklarını sürdürmelerini teminen, gereken her türlü çalışmaların ilgili birimler, mesleki yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılmasını sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu faaliyetler içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine özel önem atfedilmiş ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanlar ve çocukları için yurt içinde ve yurt dışında eğitim, burs ve barınma desteği sağlamaya ilişkin faaliyetler de Başkanlığımızın görevleri arasında sayılmıştır. Başkanlığımızın hedef kitlesinin yaşamış olduğu coğrafyalarda üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimini hukuk alanında tamamlamış çok sayıda vatandaşımızın bulunduğu bilinmektedir. Yurt dışında hukuk alanında yükseköğrenim görmüş kişilerin Türkiye’nin gelecek vizyonuna ve kamu diplomasisinin desteklenmesine büyük katkı sağlayacağı aşikârdır. Ayrıca bu kişilerin uluslararası hukuk alanında edinecekleri bilgilerin meslek hayatlarında başarılarına ve yurt dışında yaşayan diğer vatandaşlarımızın hayatlarına olumlu etki edeceği değerlendirilmiştir. PROGRAM TARİHİ VE İÇERİĞİ Bu kapsamda,yurt dışında yaşayan hukukçularımızın hukuk bilgilerinin ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik olmak üzere Başkanlığımızca yurt içinde ve yurt dışında toplam yedi program düzenlemiştir. 20-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek program kapsamında öncelikle Boşanmanın Sonuçları ve Uluslararası Boyutu konuları işlenecek, uygulamada sıkça karşımıza çıkan Sosyal Güvenlik Hukukunun Uluslararası Boyutu incelenecek; akabinde Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılıkla Mücadele konuları ile ilgili eğitim verilecektir. Sunumlar, alanında deneyimli ve yetkin akademisyenler, uzun süreli deneyime sahip uzmanlar, yöneticiler, kamu görevlileri ve hukukçular tarafından yapılacaktır. Sunumlar interaktif katılım ve bilgi alışverişine açık olacağı gibi sunumlardan sonra da çalıştaylar düzenlenecek; kurum ziyaretleri yapılacaktır. Programı eksiksiz olarak tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir . Programın eğitim dili Türkçe olacaktır. Sunumlarda interaktif bir ortamın oluşturulması amacıyla katılımcıların programda aktarılması planlanan konularda önceden hazırlık yapmaları programın verimliliği açısından önemli görülmektedir. Programa katılım sağlayacak olanlar program süresi boyunca yürütülen tüm faaliyetlere tam ve hazırlıklı olarak katılmayı taahhüt etmiş sayılırlar. KATILIMCI PROFİLİ Seminer,yurtdışında ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan hukuk fakültelerinde lisansını ve/veya yüksek lisansını tamamlamış ya da bu ülkelerde hukuk alanında doktora eğitimine devam eden hukukçuların başvurularına açıktır. SEYAHAT VE KONAKLAMA MASRAFLARI 5 günlük program süresince konaklama, planlanan her türlü aaliyetlere katılım Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar sadece kendilerine ait gidiş-dönüş uçak biletleri ve havaalanı transfer masraflarını karşılayacak; ayrıca herhangi bir ek ödeme yapmayacaktır . BAŞVURU USULÜ VE SEÇİM Programa başvuru için basvuru.ytb.gov.tr adresinden sisteme üye olunarak elektronik başvuru yapılması yeterli olacaktır. Başvuru için son tarih 30 Mart 2016 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Programa katılması uygun görülen asil ve yedek katılımcılara 1Nisan 2015 tarihinde e-posta yolu ile bilgi verilecektir. Katılım imkânı program planlaması ile sınırlıdır. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN Program detayları hakkında bilgi edinmek için, www.ytb.gov.tr adresi ziyaret edilebilir. Ayrıca yhb@ytb.gov.tr adresi ile irtibata geçilebilecektir. Ayrıca +90 312 218 40 25 numaralı telefondan da bilgi edinilmesi mümkündür. Programımıza göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder başarılar dileriz. T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı VIII. YURTDIŞI HUKUKÇULAR BULUŞMASI / TÜRKİYE Uluslararası Hukuk Semineri SEMİNER KONULARI I.BOŞANMANIN SONUÇLARI VE ULUSLARARASI BOYUTU •Velayet ve Uluslararası Çocuk Kaçırma / Kararların İcrası •Nafaka ve Uluslararası Boyutu / Kararların İcrası •Mal Rejimleri ve Malların Tasfiyesi II.SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNUN ULUSLARARASI BOYUTU •Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Ödemelerinin Transferi ve Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi •Yurtdışı Hizmet Borçlanması III.YABANCI DÜŞMANLIĞI VE AYRIMCILIKLA MÜCADALE •Yabancı Düşmanlığı ve Hukuki Mücadele Yolları •İnsan Hakları Bağlamında Ayrımcılıkla Mücadele. Saygıyla duyurulur.

facebook.com

Değerli Vatandaşlarımız. Avusturya' da Paskalya tatili olması nedeniyle Başkonsolosluğumuz 28.03.2016 Pazartesi günü kapalı olacaktır. Başkonsolosluğumuz 29.03.2016 Salı günü tekrar hizmet vermeye devam edecektir. Wegen Feiertag ist das Generalkonsulat am Montag den 28.03.2016 geschlossen. Saygıyla duyurulur.

facebook.com

Timeline Photos

VORARLBERG SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ORTAK TEPKİ http://www.havadis.at/haber/sivil-toplum-kuruluslarindan-ortak-tepki-h3294.html

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

BRÜKSEL HAVALİMANINDA VE METRO İSTASYONUNDA MEYDANA GELEN TERÖR EYLEMLERİ HAKKINDA T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA YAPILAN AÇIKLAMA Bugün (22 Mart) Brüksel Zaventem Havalimanı ile Maelbeek metro istasyonunda gerçekleştirilen ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan insanlık dışı terör saldırılarını nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Avrupa’nın kalbi olan Brüksel’de gerçekleştirilen bu alçakça saldırılar bir kez daha medeni dünyayı ve evrensel değerleri hedef almıştır. Yakın zamanda terörün dehşetiyle derinden sarsılan Türkiye, dost Belçika halkının acısını yürekten paylaşmaktadır. Bu alçakça saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınları ile Belçika hükümetine ve halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor, müttefikimiz Belçika’ya terörle mücadelesinde her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. DEAŞ, PKK ve DHKP-C gibi birden fazla terör örgütüne karşı mücadele veren Türkiye, terör ve şiddet kültüründen beslenen zihniyetin her türlüsüne karşı uluslararası toplum ve müttefikleriyle dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir.

Timeline Photos
facebook.com

Photos from T.C. Bregenz Başkonsolosluğu's post

Süt Kardeşler Oyununun Afişleri

Photos from T.C. Bregenz Başkonsolosluğu's post
facebook.com

Quiz

NEAR T.C. Bregenz Başkonsolosluğu